• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบทางเท้า
www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
40 ผู้แสดงความเห็น
- ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยขอเป็นกำลังใจให้ กทม.ในการดำเนินการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด รวมถึงกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วย
- ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เพื่อให้การจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.ประสบความสำเร็จในระยะยาว ควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการจัดระเบียบ หากพื้นที่ใดที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว หรือไม่ใช่จุดผ่อนผันแล้วมีผู้ค้าเข้ามาทำการค้าให้ดำเนินการเอาผิดกับหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการกวดขันดูแลพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว ไม่ให้มีผู้ค้ามาตั้งแผงค้า

 

2. ตีเส้นจราจรใหม่ ไม่ลบเส้นจราจรเก่า
www.facebook.com/prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
55 ผู้แสดงความเห็น
- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้บนถนนหลายสายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการตีเส้นจราจรใหม่ ไม่ได้ลบเส้นจราจรเดิมออก อาทิ ถนนงามวงศ์วาน ถนนศรีนครินทร์ ถนนบรมราชชนนี ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ในการกำหนด TOR เพื่อจัดจ้างเอกชนดำเนินการตีเส้นจราจรต้องระบุให้ผู้รับจ้างลบเส้นจราจรเดิมออก พร้อมตีเส้นใหม่ด้วย รวมทั้งหากจะตีเส้นจราจรเพื่อเพิ่มช่องจราจรให้มากขึ้นได้มีการคำนวณความกว้างเฉลี่ยของรถชนิดต่างๆหรือไม่ เพราะหากความกว้างของช่องจราจรไม่เพียงพอ เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจหาข้อสรุปไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการตีเส้นจราจรใหม่บนถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แนวทางพิจารณางบฯ ปี 60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ กทม. ว่า ต้องพิจารณางบประมาณให้เกิดความรอบคอบ มากที่สุด การพิจารณาอนุมัติจะไม่มุ่งเน้นโครงการที่มีภาระผูกพันอย่างเด็ดขาด หากไม่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง เพราะอาจส่งผลให้เกิดปัญหาแก่ผู้บริหาร กทม. ชุดถัดไป สำหรับหน่วยงานที่จะต้อง มีการพิจารณางบประมาณเป็นพิเศษคือหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

- สภา กทม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใน 45 วัน โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ส.ก. เป็นประธานคณะกรรมการฯ


ผลกระทบ
- การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเลขานุการสภา กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

2. ขยายเวลาจัดระเบียบผู้ค้าประตูน้ำ-สยามสแควร์-สีลม
6 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนบริเวณประตูน้ำ พื้นที่เขตราชเทวี ถนนราชดำริ-สยามสแควร์ พื้นที่เขตปทุมวัน และบริเวณถนนสีลม พื้นที่เขตบางรัก ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขต 3 เขตเตรียมความพร้อมจัดระเบียบผู้ค้าโดยให้จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงผิวการจราจร ปลูกต้นไม้ ขีดสีตีเส้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สจส. สนย. สนน. สสล. จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารตั้งเต็นท์อำนวยการและตั้งจุดสกัด ทั้งนี้ การจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนของทั้ง 3 เขต กทม.จะอนุโลมให้ทำการค้าได้ถึงวันที่ 14 ส.ค.นี้ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.59 เป็นต้นไปพื้นที่ทั้ง 3 แห่งจะปลอดผู้ค้า ก่อนจะปฏิบัติการตามแผนต่อไป


ผลกระทบ
- การจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณประตูน้ำ ถนนราชดำริ-สยามสแควร์ และถนนสีลมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

 

3. จัดระเบียบแผงลอยตลาดบางแค
3 ฉบับ สยามรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ขอความร่วมมือผู้ค้าหาบเร่แผงลอย บนทางเท้าบริเวณตลาดบางแค 469 ราย และผู้ค้าจุดผ่อนผันบนทางเท้าบนถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 118 ราย โดยจะจัดระเบียบผู้ค้าให้ขยับเข้าไปขายในพื้นที่ที่จัดไว้รองรับ ซึ่งได้ให้ ผอ.เขต และหน.ฝ่ายเทศกิจ เป็นตัวแทนผู้ค้าเจรจากับเจ้าของตลาดจะไม่เรียกเก็บเงินกินเปล่า-ค่าเช่าแผงที่สูงเกินกว่าผู้ค้าจะรับได้ โดย กทม.จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าไปจับจ่ายในตลาดที่จัดไว้ โดยตลาดเอกชนที่ กทม.ประสานรองรับคือ ตลาดชัยรัตน์ ตลาดวันเดอร์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดใหม่บางแค ตลาดสดแสงฟ้าห้าแพะ ส่วนเขตภาษีเจริญมีตลาดแสงฟ้า ตลาดเสนีย์ ปากซอยเพชรเกษม 28 ตลาดพูนทรัพย์ ถ.พุทธมณฑล สาย 1


ผลกระทบ
- ในอนาคตตลอดแนวถนนเพชรเกษมจะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินผ่านบริเวณนี้ ส่งผลให้เป็นชุมชนที่มีความแออัด รวมทั้งจะเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจึงมีความจำเป็นต้องใช้ทางเท้าอย่างมาก

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณตลาดบางแค

 

4. อำนวยความสะดวกขอนุญาตสร้างอาคาร
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
- นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวถึงการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของ กทม.ว่า ปัจจุบันมีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวนมาก โดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูง 5 ชั้นขึ้นไป ประมาณ 1,500 คำขอ/ปี ประกอบกับปัญหาเรื่องหากฎหมายที่ซับซ้อนมีเงื่อนไขมาก กทม. จึงได้จัดทำคู่มือรวบรวมคำวินิจฉัย จัดสัมมนาพัฒนาระบบอนุญาตอาคารเอกชน แบ่งปันความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายควบคุมอาคารแก่ 50 เขต แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายต่อวิชาชีพ ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฉ.5 จัดประชุมเสวนาขออนุญาตก่อสร้าง รับทราบปัญหา ระดมความเห็นกำหนดแนวทางขั้นตอนขออนุญาตที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ติดตามการมอบอำนาจหน่วยงาน กำชับรายงานผล ขยายโครงการใบอนุญาตยิ้มครอบคลุม ทุกประเภทอาคารออก พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ฯ พ.ศ.2558 เพื่อลดขั้นตอน-ข้อผิดพลาด เป็นต้น

ผลกระทบ
- การอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5. โครงการประดับไฟลานคนเมือง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. กล่าวถึงการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย (มท.) กรณีให้ กทม.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัย อาญา และแพ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการไฟประดับบริเวณลานคนเมือง กทม.ว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีดังกล่าวมีการกำหนดกรอบระยะเวลา 60 วัน อย่างไรก็ตามการฟ้องร้องดำเนินคดีจะต้องพิจารณาโครงการเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน กทม.หรือไม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ความเสียหายทางแพ่งจึงยังไม่เกิดขึ้น ส่วนทางอาญาและทางวินัย ทราบว่า มท. ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงต้องศึกษาว่า กทม.จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วยหรือไม่ รวมทั้ง ตรวจสอบว่า กทม.จะสามารถใช้สำนวนการตรวจสอบโครงการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งจะเร่งให้สำนักงานกฎหมายและคดี ศึกษาอำนาจหน้าที่การดำเนินการกรณีดังกล่าวโดยเร็วที่สุด คาดภายใน 1 สัปดาห์ จะได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน


ผลกระทบ
- ขั้นตอนการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ในโครงการประดับไฟบริเวณลานคนเมือง

 

6. รื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
4 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปว่ากทม.กำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่อประชาชนทั้งในชุมชน NGO รวมถึงภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เบื้องต้น กทม.จะเริ่มเข้าพื้นที่ต้นเดือนก.ย.นี้ เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนร่วมมือกับ กทม. เพราะโครงการนี้เป็นนโยบายในระดับชาติ และ กทม.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสังคมในภาพรวม
- เบื้องต้นมีประมาณ 10 ครัวเรือน ที่ยอมย้ายออก และมีบางหลังที่พร้อมจะย้ายออกได้แสดงความจำนงขอให้ กทม.ช่วยขนย้ายสิ่งของออกภายในเดือน ก.ย.ส่วนกรณีนักวิชาการและชาวบ้านบางส่วนในชุมชนขอให้ชะลอการเข้าดำเนินการออกไปก่อนนั้น เรื่องนี้ กทม.ชะลอมานานแล้วและที่ผ่านมาก็ถูกบีบจากหน่วยงานตรวจสอบหลายหน่วยงานให้ดำเนินการ จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- กทม.จะเข้าติดประกาศเพื่อให้ประชาชนย้ายออกหลังจากวันที่ 12 ส.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและย้ายออกภายในต้นเดือน ก.ย.59 จากการประเมินเบื้องต้นมีประมาณ 3-4 หลังที่เป็นบ้านเก่าแก่และสมควรอนุรักษ์ไว้


ผลกระทบ
- การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะ

 

7. สภา กทม.ตรวจสอบโครงการ BRT
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะคณะกรรมการการจราจรขนส่งและการระบายน้ำ สภา กทม. กล่าวในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 ว่า โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ที่ของบประมาณสนับสนุน 188 ล้านบาทว่า ในปี 60 กทม. จะสิ้นสุดสัญญาจ้างบริหารจัดการกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) จึงต้องการให้ กทม. มีความชัดเจนจะดำเนินการอย่างไร หากจะเดินหน้าโครงการต่อจะมีแผนการบริหารจัดการรูปแบบใด เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อได้ หรือจะยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าและเกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลการศึกษาจะออกมาเป็นอย่างไร และมีการผ่านงบประมาณปี 60 ของโครงการรถ BRT ตนขออนุญาตส่งข้อมูลเรื่องนี้ให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้วย


ผลกระทบ
- การบริหารจัดการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการปรับปรุงการเดินรถ BRT

 

8. เตรียมส่ง “แอร์โบ๊ต” ให้สถานีดับเพลิง
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ฟักสังข์ ผอ.กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สปภ. กล่าวว่า สปภ. จัดอบรมเจ้าหน้าที่และทดสอบประสิทธิภาพเรือดับเพลิงแบบผิวน้ำ (แอร์โบ๊ต) ที่จัดซื้อมา 4 ลำ และจะส่งมอบเรือให้สถานีดับเพลิงที่มีพื้นที่ติดน้ำและมีคลอง 4 สถานี ได้แก่ สถานีดับเพลิงสามเสน สถานีดับเพลิงดาวคะนอง สถานีดับเพลิงลาดกระบัง และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- น.อ.บุญชู วรรณวิทยศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เรือดังกล่าวออกแบบ รับน้ำหนักบรรทุกได้ 800 กิโลกรัม ใช้ความเร็วได้สูงสุด 60 กม./ชม. และมีอุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ

ผลกระทบ
- เรือแอร์โบ๊ตไม่ถือเป็นเรื่องใหม่เพราะเมื่อน้ำท่วมปี 54 กองทัพบกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำมาใช้ สามารถวิ่งได้ทั้งน้ำตื้น บนดินโคลน บนหญ้า ในคลองแคบ ทั้งยังสามารถขับถอยหลังได้อีกด้วย

- การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบประสิทธิภาพเรือดับเพลิงแบบผิวน้ำ

 

9. ระบบ GPS รถดับเพลิง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- รายงานข่าว สปภ. ทำหนังสือชี้แจงต่อคณะผู้บริหาร กทม. กรณีโครงการจัดและติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย ซึ่งติดตั้งระบบติดตามรถดับเพลิง เชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์กับระบบ GPS ระบุจากการสำรวจการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน การติดตั้งระบบ GPS สามารถใช้งานได้และมีความเหมาะสม แต่ระหว่างที่ใช้งาน รถดับเพลิงตามสถานีต่างๆ ชำรุด ต้องจอดรถรอซ่อมนาน ทำให้ระบบ GPS ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ สปภ.จึงแจ้งบริษัทให้ย้ายอุปกรณ์ติดตามรถดับเพลิง ที่ชำรุดไปติดตั้งในรถดับเพลิงคันอื่นที่ใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- กรณีสถานีดับเพลิงไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ระบบการทำงานไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตามสัญญาว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบเครือข่ายเชื่อมโยง หรืออินเทอร์เน็ต ระหว่าง สปภ.และสถานีดับเพลิง พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 12 เดือน สปภ.จึงประสานบริษัทให้ชำระค่าบริการสัญญาณเครือข่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 250 คัน ไปก่อน ซึ่งสปภ.ได้ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 60 จำนวน 4.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าสัญญาณเครือข่าย โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา


ผลกระทบ
- การดำเนินโครงการจัดและติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย จัดซื้อและติดตั้งระบบ GPS ในรถดับเพลิง 250 คัน ใน 35 สถานี และ 4 สถานีย่อย
- การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและรถกู้ภัยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการจัดและติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย

 

10. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ
2 ฉบับ ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
- นายกฤษฎา บุญราช ปลัด มท. กล่าวกรณีประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในหน่วยออกเสียงที่ 12 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่มีสิทธิออกเสียงในเขตดังกล่าวมีความผิดพลาดของรายชื่อ เนื่องจากยังคงใส่ยศ พล.ต. แทนยศ พล.อ.ในปัจจุบันว่า การพิมพ์รายชื่อเป็นการพิมพ์ตามสำเนาทะเบียนบ้านและจัดพิมพ์บัญชีออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการพิมพ์ใหม่ ขอตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรี อาจยังไม่ได้นำหลักฐานการเลื่อนชั้นยศเป็น พล.อ.ไปยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่ แต่ยืนยันไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาด หรือเสียหายแต่อย่างใด และแม้จะไม่เปลี่ยนชั้นยศในสำเนาทะเบียนบ้าน แต่ยังมีบัตรข้าราชการการเมือง หรือบัตรประชาชน ซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
- นางเกษสุภา อรวรรณสกุล ผช.ผอ.เขตพญาไท กล่าวว่า การขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เจ้าตัวจะต้องยื่นคำร้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขต จะให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนมิได้ ซึ่งกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ จากการตรวจสอบได้ไปติดต่อขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อปี 47 เมื่อสำนักงานเขตพญาไท จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์จึงยังคงมีคำนำหน้าชื่อเป็น พล.ต. ซึ่งไม่มีผลใดๆ กับไปใช้สิทธิลงประชามติ


ผลกระทบ
- การจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 ส.ค.59


ข้อคิดเห็น
- สำนักปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 

11. จัดระเบียบรถตู้รอบอนุสาวรีย์
6 ฉบับ ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง
รายละเอียด
- นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวหลังประชุมจัดระเบียบรถตู้ร่วมกับทหาร ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า คค.กำหนดมาตรการจัดระเบียบรถโดยสารขนส่งสาธารณะ ระยะที่ 3 โดยจะกำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะภายใต้การดูแลของบริษัท ขนส่ง (บขส.) จำกัด รวม 4,205 คัน ซึ่งส่วนใหญ่จอดให้บริการรับส่งผู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต้องไปจอดให้บริการที่สถานีขนส่ง 3 แห่งเท่านั้น ประกอบด้วย สถานีจตุจักร สถานีสายใต้ใหม่ และสถานีเอกมัย

- การจัดระเบียบดังกล่าวจะเริ่มนำร่องระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.นี้ หลังจากนั้นจะนำปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบมาแก้ไขก่อน จะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกของการจัดระเบียบ ประชาชนที่เคยใช้บริการรับส่งบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอาจไม่ได้รับความสะดวก จึงเตรียมหารือร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อนำรถมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีขนส่ง 3 แห่งดังกล่าว


ผลกระทบ
- การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะภายในกรุงเทพฯ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรถร่วมบริการ เพราะจะทำให้ บขส.สามารถควบคุมค่าโดยสาร ความปลอดภัย แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและการจราจรแออัดได้ อีกทั้งยังเตรียมกำหนดใช้มาตรการดังกล่าวกับรถโดยสารสาธารณะในต่างจังหวัด


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

12. คืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ
4 ฉบับข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวในการสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2559 ว่า คพ.กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยให้ความสำคัญกับแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ มีศักยภาพการระบายสูง และอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ได้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร อาทิ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด และร้านอาหาร และที่ดินจัดสรร ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขตในกรุงเทพฯ จำนวน 631 แห่ง โดยจากนี้จะส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าของในพื้นที่ริมคลองแสนแสบเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบ การดูแล และปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลกระทบ
- จากการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งแต่เดือน ต.ค.58-มี.ค. 59 จำนวน 128 แห่ง ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ 7 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน ราชเทวี ห้วยขวาง วัฒนา สวนหลวง วังทองหลาง และบางกะปิ พบมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.4

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2536


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบริเวณริมคลองแสนแสบให้ปฏิบัติตามกฎหมายการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เสนอของบสภา กทม. ปี 60 กว่า 7.5 หมื่นล้าน
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
60 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีคณะผู้บริหาร กทม. เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 76,000 ล้านบาท ในที่ประชุมสภา กทม. นั้น เป็นงบประมาณที่สูงมาก ทั้งที่หลายโครงการของ กทม. ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บริหาร กทม. ควรบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งสานต่อโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

2. ตั้งวินจักรยานยนต์บนทางเท้า
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บนทางเท้าหลายพื้นที่มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตั้งกีดขวางทางสัญจร บางจุดมีการสร้างหลังคาถาวร เช่น บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมไอดีโอโมบิ แยกพระราม 9 เขตห้วยขวาง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
- ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจพื้นที่ที่ต้องกวดขันดูแลไม่ให้มีการตั้งวิน หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยควรให้ย้ายไปตั้งวินในซอยแทน เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและกวดขันดูแลไม่ให้มีการตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เสนอของบฯ ปี 60 พัฒนาเมือง 7.6 หมื่นล้าน
5 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 76,000 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัด กทม.นำไปบริหารจัดการ พัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การเสนองบจำนวนดังกล่าวเป็นแบบสมดุล โดย กทม.ได้ประมาณการรายรับที่สามารถจัดเก็บเป็นรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ 76,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สภา กทม. กำหนดให้ ส.ก. อภิปรายร่างข้อบัญญัตินี้ 2 วัน หากที่ประชุมเห็นชอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ต่อไป พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
- นายเชน วิวัฒนบวรวงศ์ ส.ก. กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ของ กทม. จัดสรรเป็นงบลงทุน 15,535 ล้านบาท และเป็นงบรายจ่ายประจำ 60,647 ล้านบาท อีกทั้งคาดการณ์งบประมาณที่จะได้รับจากการอุดหนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาลอีก 20,079 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นปี 2560 กทม. จะมีงบประมาณเพื่อจ่ายกว่า 96,079 ล้านบาท ซึ่ง กทม. สามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ภาษีป้าย โดยในปี 58 กทม. จัดเก็บได้ 800 ล้านบาท และคาดการณ์ปี 60 กทม. จะจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1,660 ล้านบาท

ผลกระทบ
- การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาพัฒนากรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

 

2. งบฯ การศึกษาปี 60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ส.ก. ตั้งข้อสังเกตการ ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สนศ.ว่า มีการขอจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,171,815,000 บาท น้อยกว่างบประมาณที่ขอจัดสรรในปีงบประมาณ 59 กว่า 1,000 ล้านบาท โดยงบฯ ที่ขอจัดสรรมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางดนตรีในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งเป็นงบต่อเนื่อง 4 ปี ให้กับ 90 โรงเรียน 113 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 60 กทม. มุ่งเน้นขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และการจัดซื้ออุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องดนตรีจำนวนมาก ขณะที่งบประมาณพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาโดยตรงมีไม่มากนัก

ผลกระทบ
- การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

3. ตรวจสอบลักลอบทิ้งสารเคมี
5 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- นายสุทธิศักดิ์ เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผช.ผอ.เขตภาษีเจริญ กล่าวหลังลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ภาษีเจริญ และนายไพฑูรย์ งามมุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สนอ. เพื่อตรวจสอบพื้นที่รกร้างเชิงสะพานขี้เก้ง ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ฝั่งมุ่งหน้าเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ หลังรับแจ้งมีผู้นำถังสารเคมีขนาด 200 ลิตร 4 ถัง ไม่ทราบชนิดมาทิ้งไว้และพบรั่วไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนว่า เจ้าหน้าที่ได้นำผ้ามาคลุมถังและล้อมพื้นที่ด้วยเชือกกันประชาชนออกห่างจากจุดเกิดเหตุในรัศมี 50 เมตร ก่อนให้เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยจาก สปภ.บางขุนเทียนตรวจสอบ เบื้องต้นพบเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องสำอางที่หมดอายุ ตรวจไม่พบความอันตรายทางปฏิกิริยาเคมีความไวไฟและผลกระทบต่อสุขภาพต่อสุขภาพ แต่จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องแล็บอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนผู้ที่นำมาทิ้ง จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฐานทิ้งสิ่งปฏิกูลในสถานที่ไม่เหมาะสม มีโทษปรับ 2,000 บาทต่อไป

ผลกระทบ
- ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ปัญหาการนำสารเคมี หรือวัตถุอันตรายมาทิ้งในพื้นที่สาธารณะ

 

4. แผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ริมเจ้าพระยา
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- รศ. ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการและคณะทำงานออกแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่นำร่อง 14 กิโลเมตร (กม.) จากสะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และการจัดทำแผนแม่บทพื้นที่ริมเจ้าพระยา ระยะทาง 57 กม.ว่า คณะทำงานได้ลงพื้นที่ 33 ชุมชน โดยร่วมกับกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรในการศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่สองฝั่งอันเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญของประเทศ ส่วนด้านการออกแบบได้จัดทำร่างแนวคิดผังแม่บท ระยะทาง 57 กม. และระยะนำร่อง 14 กม. ในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถส่งมอบงานสำรวจ วิจัยและออกแบบให้แก่ กทม. ได้ทั้งหมดประมาณปลายเดือน ก.ย.นี้ ส่วนทางเดินริมเจ้าพระยาจากการออกแบบ จะมีความกว้าง 7-10 เมตร และระดับความสูงของพื้นผิวทางเดินจะอยู่ต่ำกว่าสันเขื่อนเฉลี่ย 1.30 เมตร เพื่อไม่ให้เสียทัศนวิสัยของผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ โดยระดับของทางเดินได้พิจารณาจากระดับน้ำทางอุทกศาสตร์แล้วว่ามีโอกาสที่ระดับน้ำจะท่วมบนทางเดินน้อยมาก
- ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับผังแม่บทระยะนำร่อง 14 กม. จะมี 12 แผนย่อย รวมทั้งจะมีการปรับปรุงสะพานต่างๆ ได้แก่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7 ใต้ทางรถไฟสายสีน้ำเงิน และสะพานเลียบคลอง บางซื่อ-คลองบางอ้อ
- นายนพปฎล สุวัจนานนท์ สถาปนิกโครงการฯ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีพื้นที่ 4 ประเภทที่ไม่สามารถสรุปการออกแบบได้ คือ (1) พื้นที่ชุมชน (2) พื้นที่เอกชนและส่วนราชการ (3) พื้นที่วัดและโบราณสถาน และ (4) พื้นที่พิเศษ 5 แห่ง ได้แก่ รัฐสภา วังเทวะเวสม์ ท่าวาสุกรี วังศุโขทัย และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะทำงานฯ ต้องลงพื้นที่สอบถามชุมชนอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปในแนวทางความต้องการเดียวกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ยืนยันทีมงานได้สอบถามผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดเวทีรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนครั้งที่ 3 ช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้

ผลกระทบ
- การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ
2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า จากกรณีที่นายทะเบียนท้องถิ่นส่งหนังสือยืนยันการใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.59 มายังเจ้าบ้าน ซึ่งตนมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เขตดินแดง เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากพบมีรายชื่อที่ส่งมาเป็นผู้มีสิทธิในบ้าน ไม่ใช่สมาชิกของบ้านและไม่ทราบว่าชื่อดังกล่าวเข้ามาในทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างไร เมื่อโทรศัพท์สอบถามไปยังสำนักงานเขตดินแดงและฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ตรวจสอบยังไม่สามารถติดต่อได้

ผลกระทบ
- การจัดทำหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 ส.ค.57 ในทะเบียนบ้าน

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีเกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติและการแจ้งแก้ไขรายชื่อ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เตรียมจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
www.facebook.com/Kapook
https://www.facebook.com/kapookdotcom?fref=ts
126 ความเห็น
- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีกทม.อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียนั้น เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนและผลักภาระให้ประชาชน ทั้งที่เป็นหน้าที่ของ กทม.ในการบำบัดน้ำเสีย
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากทุกคนมีส่วนในการทำให้เกิดน้ำเสีย จึงควรร่วมรับผิดชอบ ในการบำบัด โดยควรพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน อาทิ จัดเก็บตามอัตรา หรือปริมาณการใช้น้ำประปา จัดเก็บตามจำนวนผู้อยู่อาศัย รวมทั้งเร่งก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะ สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการจัดเก็บ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

 

2. รับฟังความคิดเห็นเวนคืนที่ดิน 15 โครงการ
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
26 ความเห็น
- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีกทม.เตรียมดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3 จำนวน 15 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้าง/ขยายทางหลวงและจัดทำบึงรับน้ำนั้น การดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจากการเวนคืนที่ดิน
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับประชาชน เพื่อรองรับการขยายต่อของเมืองและการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งหากไม่เร่งดำเนินการค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินและค่าก่อสร้างจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม กทม.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการ มีการตั้งงบประมาณและค่าใช้จ่ายอย่างไร มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด ตลอดจนสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3 จำนวน 15 โครงการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แก้ปัญหาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2 ฉบับ ข่าวสด, แนวหน้า
รายละเอียด
- นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างอาคาร จัดเสวนาเรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเป็น สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบทั้งเจ้าของอาคารและสถาปนิกผู้ออกแบบ เพราะกฎหมายที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเข้มงวดมาก จึงต้องมีกฎหมายควบคุม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน รัฐจะควบคุมใน 3 ประเด็น คือ 1) ควบคุมมาตรฐานของขนาด ระยะ และความแข็งแรงของอาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 2) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ที่ต้องการปลูกสร้างอาคารเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง และ 3) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ปลูกสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทราบขั้นตอนการปลูกสร้าง ความถูกต้องในการปลูกสร้าง และการปฏิบัติต่างๆ ในขณะก่อสร้าง


ผลกระทบ
- การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ปัจจุบันมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก และการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีปัญหาความล่าช้า ซึ่งเกิดจากขั้นตอนที่ซับซ้อน เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

2. ตรวจรายชื่อลงประชามติได้ที่ 50 เขต
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า กทม. ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนเป็นบางจุด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากสถานที่เลือกตั้งเดิม ในแต่ละหน่วยจะมีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประมาณ 800 คน โดยขณะนี้ได้ทยอยติดประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดที่สำนักงานเขตทุกแห่งทั้ง 50 เขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ แล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตน หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากพบมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อได้ถึงวันที่ 27 ก.ค.นี้ สำหรับการจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมี 6 คนผู้ที่เป็น ผอ.ประจำหน่วยจะเป็นข้าราชการ โดย กทม. ได้จัดข้าราชการครูในสังกัดเป็น ผอ.ประจำหน่วย ส่วนในเขตพญาไท ซึ่งมีข้าราชการครูไม่เพียงพอ ได้จัดข้าราชการสามัญเป็น ผอ.ประจำหน่วยเพิ่มเติมจนครบ

- การลงประชามติครั้งนี้มีความแตกต่างจากที่ผ่านมา คือ จะมี 2 คำถาม คือ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นที่ 2 เป็นคำถามพ่วง คือ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่มีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่ละข้อจะมีช่องให้กากบาท เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่งผลให้การวินิจฉัยบัตรออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จะมีเป็น 3 แบบ คือ บัตรดีทั้งฉบับ บัตรดีบางส่วน และบัตรเสียทั้งฉบับ ซึ่งได้เน้นย้ำในการประชุมกับ ผอ.เขต และผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยคะแนนในการลงประชามติไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยทำความเข้าใจกับกรรมการที่เกี่ยวข้องในการนับบัตรดีบัตรเสียให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการทวนคะแนนให้มีผลลัพธ์ตรงตามจำนวนประชาชนที่มาใช้สิทธิในแต่ละหน่วย ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมใหญ่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติในสัปดาห์หน้า


ผลกระทบ
- กรุงเทพฯ มีผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 4,483,075 คน จัดหน่วยออกเสียงทั้งหมด 6,745 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยที่เป็นอาคาร 3,244 หน่วยและหน่วยที่เป็นเต็นท์ 3,501 หน่วย
- การเตรียมความพร้อมจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

 

3. ขอความร่วมมือเอกชนสนับสนุนป้ายรณรงค์ประชามติ
15 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวกรณีมีข่าว ผอ.เขต สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกเรี่ยไรเงินจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติจากบริษัทห้างร้านภาคเอกชนในพื้นที่ว่า การจัดทำป้ายเชิญชวนประชาชนลงประชามตินั้น สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ไม่ได้มีการเรี่ยไรเงินจากเอกชน แต่เป็นการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือและความช่วยเหลือให้เอกชนจัดทำป้ายให้ หากเอกชนต้องการจะใส่ชื่อผู้สนับสนุนก็สามารถทำได้ แต่ต้องใส่เพียงร้อยละ 10 ของเนื้อที่ป้ายเท่านั้น ซึ่งการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นคำสั่งจาก กกต.กทม. ที่สั่งการไปยังคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 50 เขต จากการตรวจสอบการดำเนินการของ ผอ.เขต เป็นไปตามเงื่อนไขของ กกต.กทม. ยืนยันไม่ได้มีการเรี่ยไรเงินแต่อย่างใด ซึ่งเขตจะมีหนังสือรายรับ-รายจ่ายพร้อมทั้งใบเสร็จเพื่อตรวจสอบอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งออกหนังสือขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วย

- จากการตรวจสอบขณะนี้ทั้ง 50 เขตมีป้ายประชาสัมพันธ์เขตละ 10-20 ป้ายเท่านั้น ส่วนกองประชาสัมพันธ์ กทม.ซึ่งเป็นส่วนกลางมีประมาณ 1,400 ป้าย โดยได้สั่งการให้ติดตั้งในจุดที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

- นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผอ.เขตคลองสามวา ในฐานะประธาน ผอ.เขต กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกต.จัดงบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขต แต่น้อยมาก และให้ป้ายประชาสัมพันธ์มา 6 ป้าย ขนาด 1x4 เมตร ขณะที่ กทม. มีการจัด งบประมาณให้ 50 เขต จำนวน 23.77 ล้านบาท แต่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และให้ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขณะที่มีการตั้งเป้าหมายต้องเชิญชวนประชาชนออกมาลงคะแนนร้อยละ 80 เขตจึงต้องพยายามรณรงค์ให้มากที่สุด ซึ่งยอมรับมีการขอผู้สนับสนุนจริง แต่เป็นการขอความร่วมมือ ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด


ผลกระทบ
- การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการจัดทำป้ายรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

 

4. จัดระเบียบทางเท้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า วันที่ 1 ส.ค.นี้ เป็นวันกำหนดห้ามผู้ค้าใน 4 จุดใหญ่ เลิกทำการค้าบนทางเท้าทั้งหมด ประกอบด้วย (1) บริเวณประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี ผู้ค้า 610 ราย (2) บริเวณถนนราชดำริ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ หน้าห้างบิ๊กซี แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน ผู้ค้า 638 ราย (3) บริเวณถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่งพื้นที่เขตบางรัก ซึ่งเป็นผู้ค้าในช่วงกลางคืนทั้งหมด 611 ราย และ (4) บริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามสแควร์ พื้นที่เขตปทุมวัน เป็นผู้ค้าในช่วงกลางคืน รวม 600 ราย รวมทั้ง 4 จุด ผู้ค้ารวม 2,459 ราย โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมหารือร่วมกันมาแล้วทุกจุด
- ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าไปแล้วใน 22 เขตพื้นที่ รวม 45 จุด ในจุดที่จัดระเบียบไปแล้ว สำนักงานเขตต้องเข้มงวดรักษาสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไปไม่ให้ผู้ค้ากลับมาค้าขายในพื้นที่เดิมอีก


ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5. แผนซ่อมแซมรถดับเพลิง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า สปภ. ได้ตั้งกรรมการ 35 คน เพื่อเข้าประเมินความเสียหายรถดับเพลิงและรถกู้ภัย 176 คัน ที่ส่งมาเมื่อปี 49 ซึ่งจัดเก็บรักษาไว้ที่โกดังสินค้าของบริษัท เทพยนต์ แอโรโมทีฟ อินดัสตรีส์ ต.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อย่างละเอียด จากการประเมินงบประมาณการซ่อมแซมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย 176 คัน ล็อตแรกอยู่ที่ 183 ล้านบาท
- สปภ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการนำรถดับเพลิงและรถกู้ภัย 176 คัน ล็อตแรกออกมาใช้ เพื่อเสนอ สงม. ขอจัดสรรงบกลาง นำมาจัดซ่อม นอกจากนี้ ในแผนได้กำหนดระยะเวลาการประกวดราคา การประกาศหาตัวผู้รับจ้าง การซ่อมแซม ตลอดจนการนำรถดับเพลิงและรถกู้ภัยออกกระจายไปยังสถานีดับเพลิง 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 สถานีต่อไป ส่วนกรณี บมจ.นามยงค์ เทอร์มินัล ทำหนังสือยืนยันค่าเช่าที่จอดรถดับเพลิงที่ท่าเรือ แหลมฉบัง จำนวน 809 ล้านบาท ศาลแพ่งได้นัดไกล่เกลี่ยเจรจาค่าเช่าในวันที่ 25 ก.ค.นี้


ผลกระทบ
- การตรวจสอบสภาพรถและเรือดับเพลิง กทม. ภายหลังคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินให้บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด ประเทศออสเตรีย จ่ายเงิน 20.49 ล้านยูโร หรือประมาณ 800 ล้านบาท ให้ กทม. และให้ กทม.รับสินค้าทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการนำรถดับเพลิงและรถกู้ภัยมาซ่อมแซมเพื่อใช้งาน

 

6.ใช้ 3R สร้างเมืองสีเขียว
3 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ,
ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รป.กทม. กล่าวเปิดการสัมมนาเผยแพร่กรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและเครือข่ายเกิดจิตสำนึกในการตระหนักถึงสภาพความรุนแรงและสภาพของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหันมาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมดูแลแก้ปัญหาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างมหานคร สีเขียว ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ Reduce คือ ลดการใช้ หรือบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการซ้ำ ซึ่งบางอย่างสามารถใช้ซ้ำหลายครั้งได้ และ Recycle คือ การนำ หรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถประยุกต์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่นได้ ภายหลังการสัมมนาจะระดมความคิดและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ต่อไป


ผลกระทบ
- มหานครสีเขียว


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3R

 

7. ป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยก่อสร้างคันหินรอดักตะกอน (ที-กรอยน์) ระยะทางรวม 4.7 กม. เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มีการตกตะกอนหลังแนวรอดักตะกอนว่า ขณะนี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว คาดจะได้รับอนุญาตภายในปีนี้ จากนั้นจะเริ่มสร้างรอดักตะกอน ใช้เวลา 3 ปี คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 62 โดยจะปลูกป่าไม้ชายเลนเพิ่ม
- กทม. ตั้งเป้าหมายให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100-300 เมตร จากชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวกันชนและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในการคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเช่นเดิม นอกจากนี้ ได้จัดทำศูนย์อนุรักษ์รูปแบบชายฝั่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม


ผลกระทบ
- พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.7 กม. แต่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กม. จากแนวหลักเขตของกรุงเทพฯ จากผลการศึกษาพบการกัดเซาะชายฝั่งมีอัตราประมาณ 1.4-1.5 เมตร/ปี หากไม่ป้องกันและแก้ไข ภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50 เมตร


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

 

8. "ช้างน้อยเกมส์" ครั้งที่ 29
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- นายจรูญ มีธนาถาวร ผอ.สนศ. กล่าวว่า กทม. กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด กทม. ครั้งที่ 29 "ช้างน้อยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.- 10 ส.ค. 59 โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 25 ก.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และพิธีปิดในวันที่ 10 ส.ค.59 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง สำหรับกีฬาที่จัดการแข่งขันมีทั้งหมด 20 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต

ผลกระทบ
- การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการ พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมพิธีเปิดและเข้าชมการแข่งขันกีฬา "ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี 59

 

9. พัฒนาลานกีฬา กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวถึงโครงการจัดทำศูนย์กีฬามิติใหม่ในรูปแบบศูนย์สำหรับกีฬาผาดโผน (เอ็กซ์ตรีม สปอร์ต) ว่า ที่ผ่านมาติดขัดปัญหาการออกแบบสนามกีฬา ซึ่งต้องเป็นสนามรูปแบบเฉพาะที่ทางลาดเอียง ความชัน และอุปกรณ์เฉพาะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน เนื่องจาก กทม. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสนามกีฬาผาดโผน จึงไม่สามารถดำเนินการได้เอง อีกทั้งค่าออกแบบสนามกีฬามีค่าออกแบบเฉพาะด้านที่ค่อนข้างสูงมาก จึงมีมติเห็นควรให้ชะลอโครงการดังกล่าว เนื่องจาก กทม.มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาด้านอื่น ๆ

- ได้ประสานให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจสภาพลานกีฬาในพื้นที่ เบื้องต้นมีรวมกว่า 1,200 ลาน โดย กทม. จะเร่งปรับปรุงระบบพื้นฐานให้เสร็จสิ้นภายในปี 59


ผลกระทบ
- การพัฒนาปรับปรุงลานกีฬา ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชน
- มหานครแห่งความสุข


ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาปรับปรุงลานกีฬาในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

10. จัดระเบียบผู้ค้าใต้สะพานพุทธ
2 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผอ.เขตพระนคร กล่าวถึงผลการหารือร่วมกับตัวแทนผู้ค้าบริเวณใต้สะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าว่า กทม.มีมติสรุปผลขยายเวลาอีกประมาณ 2 เดือน โดยอนุญาตให้ผู้ค้าสามารถขายได้จนถึงวันที่ 11 ก.ย.นี้ หลังจากนั้นต้องไม่มีแผงค้าบนทางเท้าและบริเวณพื้นผิวการจราจรอีกต่อไป

- สำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ค้าได้รับผลกระทบ 348 ราย เบื้องต้น กทม. จัดหาสถานที่รองรับไว้ที่เขตคลองสาน หลังผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นรูปแบบถนนสายวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์และรองรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป


ผลกระทบ
- กทม. กำหนดห้ามผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า วันที่ 18 ก.ค.นี้ แต่ผู้ค้าอ้างมีความเดือดร้อน ไม่มีที่ทำมาหากิน จึงขอผ่อนผันระยะเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี 59 ซึ่ง กทม.ไม่สามารถทำตามข้อเสนอ เนื่องจากจะกระทบกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีการจัดระเบียบไปก่อนหน้านี้ เช่น ย่านปากคลองตลาด ที่ต้องทำตามมติข้อตกลงร่วมกันในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณใต้สะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า

 

11. ชี้แจงตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัย
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, M2F, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.เขตราชเทวี กล่าวว่า เขตราชเทวีได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ที่ระสายไฟฟ้า และที่มีลักษณะลำต้นเอนล้ำเข้าไปในผิวการจราจร สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มเมื่อเกิดพายุฝนลมแรง ตามคำแนะนำของรุกขกร (อาจารย์ธนาดล ทันด่วน) บริเวณถนนโยธาและซอยเสนารักษ์ โดยเฉพาะในซอยโยธี มีต้นนนทรี 1 ต้น ที่รุกขกรแนะนำว่าจำเป็นต้องตัดลำต้นให้เฉียง เพื่อแก้ปัญหาการล้ำเอนเข้าไปในผิวการจราจรที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม แล้วรอให้ต้นไม้ฟื้นตัวแตกใบใหม่ ซึ่งรุกขกร จะมาดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อส่วนที่แตกสูงประมาณหนึ่งศอก เพื่อปรับแต่งลำต้นและทรงพุ่มใหม่ไม่ให้เอนล้ำเข้าไปในผิวการจราจร


ผลกระทบ
- การตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของรุกขกร

 

12. ศึกษาพื้นที่สร้างโรงบำบัดน้ำเสีย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สนน. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาพื้นที่ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในบริเวณใกล้เคียง คือบริเวณริมคลองวัดชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เนื่องจากก่อนหน้านี้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใต้พื้นที่สวนสาธารณะ เพราะกังวลจะเกิดมลภาวะ ตลอดจนทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม กทม. จึงหารือกับ ร.ฟ.ท. เพื่อขอใช้พื้นที่ก่อสร้างแทน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดแนวก่อสร้าง เพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีส้ม ขณะเดียวกัน กทม. อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด ระบบ และวิธีการที่จะให้เอกชนมาร่วมทุนในโครงการดังกล่าว


ผลกระทบ
- จากการประมาณราคาค่าการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบริเวณริมคลองวัดชัยพฤกษ์ เบื้องต้นพบหากก่อสร้างโรงบำบัดน้ำบริเวณพื้นที่ของ ร.ฟ.ท. จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสร้างใต้สวน สาธารณะเดิม 100 ล้านบาท เนื่องจากการวางระบบท่อจะมีระยะทางที่ไกลขึ้น


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบริเวณริมคลองวัดชัยพฤกษ์

 

13. สตง. ตรวจสอบจัดซื้อรถดับเพลิงเล็ก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวกรณีการจัดซื้อรถกู้ภัยดับเพลิงขนาดเล็ก ของ กทม. ว่า สตง. ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 57 พร้อมส่งหนังสือแจ้งไปยัง กทม. 2 ครั้ง เพื่อให้ทบทวนคุณสมบัติของรถดับเพลิงดังกล่าว ประกอบกับในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไม่เชิญชวนให้เกิดการแข่งขันอาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ แต่หลังจากนั้น กทม. ได้ประกาศร่าง TOR โดยมิได้มีการแก้ไขตามที่ สตง. ท้วงติง กระทั่งมีการจัดซื้อและตรวจรับรถในเดือน มี.ค.59 สตง. จึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังประธานสภา กทม. ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถกู้ภัยตามโครงการดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อ พร้อมทั้งระงับการจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กในลอตที่ 2 ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบจากสภา กทม. หากสภา กทม. ส่งรายละเอียดการตรวจสอบมายัง สตง.จะต้องนำมาประกอบการพิจารณา
- สตง. จะเร่งตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว หากพบมีการกระทำความผิดจริงจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และแจ้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อให้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


ผลกระทบ
- การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม. จากหน่วยงานภายนอก


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรถนะรถกู้ภัยขนาดเล็กของ กทม.

 

14. บช.น. เสนอให้ส่วนแบ่งเอกชนจัดการใบสั่ง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ “สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทโปลิศ” โดยการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจัดตั้งศูนย์จราจรแบบเบ็ดเสร็จว่า ได้ส่งรายละเอียดไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อให้พิจารณาจัดหาเอกชนเข้ามาดำเนินการ และ สตช. ได้หารือร่วมกับเอกชนเพื่อชี้แจงรายละเอียด เบื้องต้นจะให้เข้ามาจัดระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สำหรับส่วนแบ่งค่าจ้างที่ตำรวจจะต้องจ่ายให้เอกชนจะคิดจากส่วนแบ่งค่าปรับที่จับปรับผู้ที่กระทำผิดได้ โดยอาจแบ่งให้เอกชนเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 30 หักจากส่วนแบ่งที่ให้ กทม. ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งในการดำเนินการ สตช.จะต้องแก้ไขกฎหมายเรื่องส่วนแบ่งค่าปรับให้ตรงกับหลักการที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ


ผลกระทบ
- การพัฒนาระบบการออกใบสั่งและการจัดเก็บเงินค่าปรับจากผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร


ข้อคิดเห็น
- สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมกรณี สตช. จะให้เอกชนดำเนินการจัดระบบการออกใบสั่งและจ่ายค่าปรับ

 

15. สตง. เสนอทบทวนเส้นทางจักรยาน
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า สตง. ได้มีหนังสือถึงประธานสภา กทม. เพื่อขอให้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานของ กทม. เนื่องจากพบปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าของงบประมาณ โดยพบบางเส้นทางไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ บางเส้นทางจัดทำทางจักรยานลงไปในพื้นที่ผิวจราจร ซึ่งไม่เหมาะสมในบางเขตที่การจราจรคับคั่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและเรื่องความปลอดภัย ซึ่ง สตง. ได้แจ้งผลการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะให้ กทม. พิจารณาดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โดยขอให้ กทม. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. และแจ้งผลการดำเนินการให้ สตง. ทราบ


ผลกระทบ
- ปัจจุบัน กทม. จัดทำเส้นทางจักรยานแล้ว 54 เส้นทางในถนนสายหลัก (ไม่รวมถนนสายรองที่ดำเนินการโดยสำนักงานเขต) รวมระยะทาง 364.54 กิโลเมตร ขณะที่ในช่วงปีงบประมาณ 57-58 ได้ปรับปรุงเส้นทาง 6 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 49.69 กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จแล้ว 5 เส้นทาง เหลือ 1 เส้นทาง


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดทำทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

16. มท. กำชับผู้ว่าฯ บูรณาการป้องกันบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ
15 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,
ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ มท. ปี 59 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ได้สั่งการให้ใช้กลไกและโครงสร้างของ มท. ตั้งแต่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อย และช่วยหาข่าวเรื่องการส่งเอกสารบิดเบือนเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้ ผวจ. ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทหาร และตำรวจ

- สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย จะเน้นการหาเบาะแสถึงเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ และกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ต้องไม่แสดงเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนใช้วิจารณญาณตัดสินเอง
- นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า สิ่งที่ กกต. จะส่งให้ประชาชนทุกครัวเรือนเป็นจุลสารการออกเสียงประชามติ มีเนื้อหาประกอบด้วย กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงตัวอย่างบัตรออกเสียง สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ คำถามพ่วง รวมทั้งหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญไปพร้อมกับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งได้ทุกครัวเรือนภายในวันที่ 22 ก.ค.นี้


ผลกระทบ
- การเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
- การเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. มท.1 รอผลสอบข้อเท็จจริงโครงการประดับไฟลานคนเมือง
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
222 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการประดับไฟ LED บริเวณลานคนเมือง รวมถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ของ กทม. ที่มีการระบุถึงความไม่โปร่งใสในการดำเนินการ
- ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เหตุใดนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ จึงออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบเฉพาะโครงการของ กทม. ทั้งที่ควรตรวจสอบทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมือง

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรณี การตรวจสอบโครงการประดับไฟบริเวณลานคนเมือง

 

2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะกลายเป็นที่ทิ้งขยะ
www.facebook.com/SanookNews
https://www.facebook.com/sanooknews?fref=ts
62 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพตู้โทรศัพท์สาธารณะริมถนนแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการดูแลกลายเป็นที่ทิ้งขยะนั้น พบหลายพื้นที่ที่ตู้โทรศัพท์เป็นที่ทิ้งขยะ ติดป้ายโฆษณา รวมถึงเป็นที่เก็บสัมภาระของผู้ค้าบนทางเท้า ทั้งยังใช้งานไม่ได้ จึงควรรื้อถอนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดิน
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ตู้โทรศัพท์สาธารณะยังมีประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรดูแลและทำความสะอาดให้สามารถใช้งานได้ หรืออาจเปลี่ยนเป็นตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือให้บริการประชาชนแทน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3. “สะพานเหล็ก” หลังปรับภูมิทัศน์
www.facebook.com/prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
55 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สภาพสะพานเหล็กภายหลัง กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นระเบียบ โล่ง สบายตามากขึ้น ขณะที่ กทม. ควรเร่งปรับพื้นที่ดังกล่าวเป็น Steet Art รวมถึงนำต้นไม้ใหญ่มาลง เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้พื้นที่
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สภาพน้ำในคลองยังเป็นสีดำและเน่าเสีย กทม. จึงควรดำเนินการขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานเหล็กและการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองโอ่งอ่าง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กำชับเขตเก็บขยะผักตบชวาแก้ปัญหาน้ำรอระบาย
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. กำชับการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณี ฝนตกหนักว่า ขอให้ สสล. สนน. และสำนักงานเขต ดำเนินการ (1) จัดเก็บผักตบชวาและขยะชิ้นใหญ่ในคลองอย่างสม่ำเสมอ (2) รณรงค์จิตสำนึกของประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะบริเวณคู คลอง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน (3) ใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ฝ่าฝืน

- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า มีแนวโน้มในเดือน ก.ค.นี้ จะมีปริมาณฝนที่ตกมามากกว่าช่วงที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเหตุให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้และผ่านเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งจะทำให้มีฝนตกบางพื้นที่

- สนน. ร่วมกับสำนักงานเขตจัดเตรียมแผนการระบายน้ำ ได้แก่ (1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองบริเวณที่มีความเสี่ยงตามจุดต่างๆ ซึ่งต้องดำเนินการก่อนที่ฝนจะตกลงมา (2) ควบคุมระดับน้ำในคลอง บ่อสูบน้ำให้อยู่ในระดับต่ำ (3) มีเรดาร์ตรวจสอบฝนจะตกลงมาเมื่อใด รวมถึงระยะเวลาก่อนเกิดฝนตก ซึ่งจะแจ้งข้อมูลไปยังพื้นที่ภาคสนาม (4) เมื่อหน่วยงานภาคปฏิบัติได้รับการแจ้งเตือน ต้องลงพื้นที่ที่คาดการณ์จะมีน้ำท่วมขังก่อนฝนตก และต้องรายงานสถานการณ์ฝนมายังศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. (5) ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งต้องสรุปข้อมูลภายหลังจากฝนตกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนรับทราบ


ผลกระทบ
- สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา เพราะน้ำฝนมีปริมาณมาก จนเกินขีดความสามารถที่จะระบายในระยะเวลาอันสั้น หลายพื้นที่ยังพบมีขยะ ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่ส่งผลให้การระบายน้ำเกิดความล่าช้า


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีฝนตกหนัก

 

2.การตัดแต่งต้นไม้ของ กทม.
3 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. ถึงการบริหารจัดการดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า การตัดแต่งต้นไม้มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้เท่าที่จำเป็นตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด หรือปรับภูมิทัศน์เมือง กรณีสำนัก หรือสำนักงานเขตมีความจำเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบก่อน เพื่อจะได้มีข้อมูลชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประชาชน รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดการต้นไม้ใหญ่ หรือพื้นที่สีเขียวของ กทม. ประสบความสำเร็จ


ผลกระทบ
- ที่ผ่านมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ของ กทม. ที่ไม่เหมาะสม


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด หรือปรับภูมิทัศน์ของเมือง

 

3. โครงการประดับไฟลานคนเมือง
6 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, M2F, บ้านเมือง
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวกรณีกระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำหนังสือถึง กทม. เพื่อแจ้งมติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อให้ กทม.แจ้งความเอาผิดกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 13 ราย ภายใน 30 วัน ในโครงการไฟประดับบริเวณลานคนเมืองว่า ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. ดำเนินการ โดยตนจะไม่ก้าวก่ายใดๆ ส่วนการดำเนินการอื่นเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ มท.

- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ มท. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบพิจารณาภายใน 90 วัน หากผลสอบของคณะกรรมการฯ พบเข้าข่ายทุจริตจริงจะพิจารณาอีกครั้ง

- นายอรรถพร สุวัธนเดชา รป.กทม. ในฐานะรักษาราชการแทน ป.กทม. กล่าวว่า ได้ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาหนังสือที่ มท. ส่งมา ก่อนเสนอรายละเอียดให้ ป.กทม. พิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
- การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม. จากหน่วยงานภายนอก


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินกรณีการตรวจสอบโครงการประดับไฟ LED บริเวณลานคนเมือง

 

4. ประชุมสวนพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง
รายละเอียด
- นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.- 2 ส.ค.59 ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ภายใต้ชื่อจัดงาน "หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร" มุ่งเน้นให้ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความเข้าใจ เห็นความสำคัญของทรัพยากรในด้านต่างๆ ภายในงานมีการประชุมวิชาการ การแสดงสอดแทรกความบันเทิงและสาระความรู้ต่างๆ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์


ผลกระทบ
- การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

 

5. ศึกษาสร้างที่จอดรถใต้ดิน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวการประชุมหารือข้อราชการ มท. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา สนย. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ กทม.พิจารณาความเป็นไปได้ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างที่จอดรถใต้ดินและจัดทำแผนการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน เน้นบริเวณทำเนียบรัฐบาลและถนนราชดำเนิน กทม. อยู่ระหว่างศึกษาเครือข่ายการสัญจรทางบกบริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลาง สะพานผ่านฟ้า ป้อมมหากาฬ-โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เบื้องต้นบริเวณถนนราชดำเนินนอก บริเวณสี่แยก จปร.-แยกลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนศรีอยุธยา สามารถก่อสร้างอาคารใต้ดินได้ 3 ชั้น ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 200-300 เมตร เนื่องจากความกว้างของถนนแคบ ทำให้ปริมาณการจอดรถได้น้อย จึงควรเน้นสำหรับการจอดรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก

- กทม. อยู่ระหว่างหารือและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า รวมทั้งศึกษารายละเอียดข้อบัญญัติ กทม. ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและความคุ้มค่าในการลงทุน ระยะเวลาศึกษารายละเอียดประมาณ 1 เดือน คาดจะทราบผลภายในเดือน ก.ค.นี้ ก่อนนำมาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทั้งรถ ราง และเรือ เพื่อกำหนดเป็นแผนการใช้พื้นที่และจัดทำจุดจอดรถในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นบริการสาธารณะให้สอดคล้องรองรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในภาพรวม ครอบคลุมพื้นที่รัฐ พื้นที่สาธารณะและเอกชน รวมทั้งศึกษาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกรรมสิทธิ์ใต้ดิน อีกทั้งให้พิจารณาจัดทำจุดจอดรับผู้โดยสารรถประจำทางและรถแท็กซี่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่นเดียวกับจุดจอดรับผู้โดยสารหน้าห้างสรรพสินค้า


ผลกระทบ
- การพิจารณาแนวทางก่อสร้างที่จอดรถใต้ดินในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาแนวทางการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินบริเวณถนนราชดำเนิน

 

6. ป้องกันโรคท้องร่วง
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนมีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ซึ่งจากสถิติการป่วยในกรุงเทพฯ ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.59 พบโรคติดต่อ 5 อันดับที่เจ็บป่วยมากที่สุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง มีผู้ป่วย 25,175 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ 16,856 ราย โรคปอดอักเสบ 5,292 ราย อันดับ 4 โรคมือ เท้า ปาก 4,628 ราย และโรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วย 3,761 ราย ซึ่งโรคท้องร่วงเป็นโรคที่คนกรุงเทพฯ ป่วยเป็นอันดับ 1 ในปี 58

- ในปี 59 ตรวจพบโรงเรียนที่มีเชื้อโรคมือ เท้า ปาก 65 แห่ง ปิดทั้งโรงเรียน 14 แห่ง ปิดบางห้อง 20 แห่ง อีก 30 แห่ง ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปิด แต่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเรื่องความสะอาดในโรงเรียน ทั้งนี้ สำนักเขตสามารถเบิกยาและเวชภัณฑ์โรคมือ เท้า ปาก ได้ที่ สนอ. รวมถึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีอาการป่วย และขอความร่วมมือสำนักงานเขตตรวจสอบขยะ ยางรถยนต์ หรือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย


ผลกระทบ
- การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในช่วงฤดูฝน


ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในช่วงฤดูฝน

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ฝนตกทั่วกรุงเทพฯ พบน้ำรอระบายหลายพื้นที่
www.facebook.com/Kapook
https://www.facebook.com/kapookdotcom?fref=ts
239 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีช่วงบ่ายของวันที่ 13 ก.ค. 59 เกิดฝนตกหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง หรือน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่ อาทิ ถนนลาดพร้าว ซอยรามคำแหง ซอยมหาดไทย ตลาดโชคชัย 4 ถนนพัฒนาการ
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตในระยะหลังนี้เมื่อมีฝนตกหนักจะมีปัญหาการระบายน้ำแทบทุกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้ ไปอุดตันท่อระบายน้ำ ประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างทั้งถนนและอาคารกีดขวางทางไหลของน้ำ รวมทั้งทำให้พื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติลดลง ขณะที่ กทม.ควรวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว มากกว่าการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ข้อเสนอแนะ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งแผนการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว

 

2. สภา กทม.เสนอแนวทางจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
www.facebook.com/matichononline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
66 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสภา กทม.ศึกษาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การบริหารทรัพยากรน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเป็นการผลักภาระและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
- ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียควรจัดเก็บตามปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้แต่ละประเภท เช่น บ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งควรตรวจสอบโรงงานขนาดเล็กที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำและคูคลองด้วย ขณะเดียวกัน กทม.ควรประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนการทำงานและขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสีย กทม.ด้วย

ข้อเสนอแนะ สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ กทม.

 

3. เปิดใช้สกายวอล์คเชื่อมศูนย์การค้าราชประสงค์-ประตูน้ำ
www.facebook.com/จ่าพิชิตขจัดพาลชน
https://www.facebook.jarpichit
20 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีการเปิดใช้ Bangkok Skyline ทางเดินลอยฟ้าแห่งใหม่เชื่อมศูนย์การค้าย่านราชประสงค์และประตูน้ำ ซึ่งลงทุนโดยกลุ่มเอกชนผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและขอทานขึ้นไปยึดพื้นที่ รวมทั้งการติดตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินด้วย
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นเรื่องดีมากที่มีทางเดินลอยฟ้าในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น เนื่องจากทางเดินด้านล่าง โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบแคบมาก รวมทั้งบริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีร้านอาหารตั้งโต๊ะเก้าอีกีดขวาง ทางเท้า

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลพื้นที่บริเวณทางเดินลอยฟ้าไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและขอทานขึ้นไปกีดขวางทางเดิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สภา กทม. แนะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณีเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก. ยื่นญัตติในการประชุมสภา กทม. เรื่อง ขอให้ กทม. เร่งแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังว่า การพัฒนาระบบระบายน้ำ กทม. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งต้องพัฒนาต่อไป ส่วนอุโมงค์ระบายน้ำพระราม 9 เป็นอุโมงค์ที่ต้องรองรับน้ำจาก 3 คลองหลัก คือ คลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว และคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการรองรับน้ำเกินขีดจำกัด แต่เมื่อ กทม. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ ที่จะช่วยรับน้ำในคลองลาดพร้าว และอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนจะช่วยรับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เสร็จสิ้น จะแบ่งเบาภาระของอุโมงค์พระราม 9 ลงได้ ทำให้การทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก. กล่าวว่า ต้องการให้ กทม. เตรียมแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะท่อระบายน้ำ ซึ่งต้องเตรียมพร้อมให้สามารถรับน้ำได้มากที่สุด รวมทั้งกำชับการทำงานของสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำรอการระบาย ส่วนอุโมงค์ระบายน้ำพระราม 9 ควรมีกรงดักขยะเพื่อลดการอุดตัน ซึ่งจะช่วยลดเวลาการระบายน้ำ


ผลกระทบ
- การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

 

2. สภา กทม. ตรวจสอบรถกู้ภัยขนาดเล็ก
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณีนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. เสนอญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตรวจสอบกรณีรถกู้ภัยขนาดเล็กและกรณีอื่นๆ ว่า การจัดซื้อรถกู้ภัยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 55 ขณะนั้นตนดำรงตำแหน่ง ผว.กทม. สมัยแรกและเหลือเวลาปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน จากนั้นได้มอบนโยบายให้ สปภ. ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจุดอ่อนการกู้ภัยของ กทม.คือ การดับเพลิงในอาคารสูงและการเข้าไปดับเพลิงในตรอกซอกซอย ซึ่ง สปภ. ได้ศึกษาและสรุปผลออกมาคือ รถกู้ภัยขนาดเล็กที่สามารถวิ่งได้ในตรอกซอยต่างๆ ส่วนคุณภาพของรถที่มาจากการประมูล บริษัท โพลาริสฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และ กทม.จัดซื้อรุ่น rosenbauer เป็นยี่ห้ออันดับต้นๆ ของโลก ยืนยันตั้งแต่ส่งมอบรถมาในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา มีการใช้งานจริง โดยใช้ไปแล้ว 269 ครั้ง ส่วนการประเมินผลการใช้งานอยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะรถกู้ภัยขนาดเล็กพิจารณา ซึ่งจะรายงานผลภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้ สำหรับการจัดซื้อรถกู้ภัยระยะ 2 จะชะลอไปจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าสามารถใช้งานได้จริง
- ที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว ระยะเวลาการตรวจสอบ 180 วัน


ผลกระทบ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะรถกู้ภัยขนาดเล็ก

 

3. โครงการประดับไฟลานคนเมือง
10 ฉบับ ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์,ข่าวสด, สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์,โพสต์ทูเดย์, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวกรณีกระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำหนังสือถึง กทม. ให้ดำเนินคดีอาญากรณีโครงการประดับไฟบริเวณลานคนเมือง พร้อมให้ดำเนินการทางวินัยกับ ข้าราชการ กทม. ที่เกี่ยวข้องว่า ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงยังไม่ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิด เพราะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังไม่ชี้มูลความผิด

- นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ก่อนสรุปให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบและจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การสรุปของคณะอนุกรรมการฯ ได้นำรายงานของ สตง. รวมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ หากจะมีการไต่สวนบุคคลเพิ่มเติม ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอมติต่อไป

- นายกฤษฎา บุญราช ปลัด มท. กล่าวกรณี สตง. ส่งหนังสือมายัง มท. กรณีโครงการประดับไฟลานคนเมืองว่า ตามขั้นตอนเมื่อ มท. ได้รับรายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาจะต้องแจ้งให้หน่วยงานนั้นทราบ ส่วนการดำเนินคดีอาญา หัวหน้าหน่วยงานของผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ไปแจ้งความ มีระยะเวลาแจ้งความดำเนินคดี 30 วัน หากผู้กระทำความผิดเป็นส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพื่อให้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ หากครบกำหนด 30 วันแล้ว กทม. ยังไม่ดำเนินการ มท. มีอำนาจสอบถามเหตุผลจาก กทม. ได้ โดย ผว.กทม. ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

ผลกระทบ
- การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม. จากหน่วยงานภายนอก


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับโครงการประดับไฟบริเวณลานคนเมือง

 

4.อนุมัติขยายรพ.ลาดกระบัง
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- ที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบญัตติของนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ที่ให้เร่งรัดการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบัง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน โดยจะสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 11 ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน 2 ชั้น ขนาด 200 เตียง ใช้งบประมาณ 640 ล้านบาท ซึ่งจะได้จัดสรรงบเพื่อดำเนินการในปี 60 ต่อไป

ผลกระทบ
- การพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม.
- มหานครแห่งความสุข


ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารใหม่ในโรงพยาบาลลาดกระบัง

 

5. ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ไทยรัฐ
- เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก. กล่าวว่า คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบังคับใช้บัญญัติ กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย การบริหารทรัพยากรน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย ศึกษาจะเริ่มจัดเก็บในพื้นที่ 8 บริเวณที่มีโรงบำบัดน้ำเสีย คือ 1) บริเวณสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี 2) หนองแขม 3) ทุ่งครุ 4) จตุจักร บางซื่อ 5) มีนบุรี 6) ธนบุรีเหนือ 7) คลองเตย หนองบอน และ 8) ธนบุรีใต้ โดยมีการกำหนดประเภทการจัดเก็บในแหล่งกำเนิด 3 ประเภท คือ (1) บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย จัดเก็บในอัตราเหมาจ่าย 30 บาท/หลัง/เดือน (2) หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารต่าง ๆ จัดเก็บในอัตราเหมาจ่ายตามจำนวนการใช้น้ำ เริ่มตั้งแต่ 500, 1,000 และ 1,500 บาท และ (3) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จัดเก็บตามปริมาณการเกิดน้ำเสียจริง 4 บาท/ลบ.ม.
- รายงานข่าวตามที่ กทม.ได้ประสานการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อขอให้จัดเก็บค่าน้ำเสียให้ กทม. รวมทั้งขอใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเป็นตัวกำหนด การจัดเก็บน้ำเสียตามปริมาณน้ำที่แต่ละบ้านใช้ ปรากฏไม่สามารถเจรจาค่าใช้จ่ายเรื่องฐานข้อมูลได้ รวมทั้งหากไม่มีผู้จ่ายค่าใช้น้ำเสียแล้วจะให้ กปน. ตัดน้ำผู้ใช้บริการก็ติดขัดระเบียบไม่สามารถทำได้ กทม. จึงต้องหาทางออกด้วยการกำหนดเป็นอัตราเหมาจ่ายสำหรับบ้านเรือน และจัดเก็บเอง โดยเก็บพร้อมค่าขยะ

- ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา กทม.มีมติเห็นชอบผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะเสนอต่อฝ่ายบริหาร กทม. พิจารณาจะจัดเก็บตามนี้หรือไม่และประกาศวันบังคับใช้ต่อไป


ผลกระทบ
- การศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

6. เปิดบริการหอสมุดเมืองต้นปี 60
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวในการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน หัวข้อ "ความคาดหวังของประชาชนต่อห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร" ในการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน ซึ่ง กทม. เช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้การปรับปรุงโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 30 คาดประมาณเดือน ส.ค. 59 จะสามารถดำเนินการงานตกแต่งภายใน ติดตั้งระบบสืบค้นและระบบมัลติมีเดีย โดยจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนในต้นปี 60

ผลกระทบ
- การดำเนินพันธกิจตามโครงการเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556
- มหานครแห่งการเรียนรู้

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดสร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

7. จัดระเบียบแผงค้าแล้ว 22 เขต
2 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายอรรถพร สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในที่ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) โดยจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59 - 31 ส.ค. 60 โดยระยะที่ 1 จัดระเบียบไปแล้ว 45 จุด ผู้ค้า 3,884 ราย ในพื้นที่ 22 เขต

- นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มาดำเนินการในระยะที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในเดือน ก.ค.นี้ ประกอบด้วย บริเวณถนนราชวิถี หน้าตลาดกรุงธน เขตบางพลัด ผู้ค้า 83 ราย สถานที่รองรับ ได้แก่ ภายในตลาดกรุงธน บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ผู้ค้า 67 ราย และหน้าตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ผู้ค้า 63 ราย สถานที่รองรับ คือ ตลาดบางขุนศรี ตลาดนครหลวง ตลาดศาลาน้ำร้อน และตลาดศาลาน้ำเย็น

ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก
- การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8. เพลิงไหม้อาคารข้างสถานี BTS อ่อนนุช
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายอาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) กล่าวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคอนกรีต บริเวณปากซอยสุขุมวิท 81 และลุกลามมาติดกล่องลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอ่อนนุชว่า ขณะเกิดเหตุสั่งการให้รถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปโดยไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอ่อนนุชชั่วคราว จนกว่าควันจะลดน้อยลง ส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋ว แต่ไม่ได้ใช้บริการ สามารถคืนตั๋วได้ที่ตู้ออกบัตรโดยสารสถานีอ่อนนุชทันที ส่วนลิฟต์ขนส่งผู้โดยสารยังปิดให้บริการ
- สำหรับสาเหตุอยู่ระหว่างเป็นการสอบสวนของตำรวจ เนื่องจากเป็นเหตุเพลิงไหม้สาธารณะ หากมีข้อสรุปแล้ว BTS จะประเมินค่าเสียหายที่เกิดกับตัวลิฟต์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานีอ่อนนุชเปิดให้ บริการตามปกติแล้ว ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ เพราะในแต่ละสถานีมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน

ผลกระทบ
- ระบบป้องกันอัคคีภัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอัคคีภัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กทม.พร้อมรับการตรวจสอบ-เตรียมฟ้องกลับ สตง.
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
134 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เหตุใดในระยะนี้จึงมีแต่ข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ กทม. ขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเหล่านี้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี ผว.กทม. ระบุพร้อมรับการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ และจะฟ้องกลับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในข้อหาที่ทำให้ตนและ กทม. เสียหายนั้น สตง. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ กทม. จึงควรดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ว่าโครงการต่างๆ เหล่านั้น มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DamaAdd
190 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 92 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยที่ กทม. จะฟ้องกลับ สตง. เนื่องจาก สตง. ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
- ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการตรวจสอบของ สตง. ล่าช้ามาก ทั้งยังส่งเรื่องให้ กทม. ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเอง

www.facebook.com/matichononline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
390 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรให้หน่วยงานตรวจสอบดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่และพยานหลักฐานที่ปรากฏ
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม. จะฟ้องกลับ สตง. เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรณีการตรวจสอบโครงการประดับไฟบริเวณลานคนเมือง

 

2. ชื่นชมพนักงานเก็บขยะ-กวาดถนน
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกชื่นชมและยกย่องพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนน เนื่องจากเป็นอาชีพที่เสียสละและเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยอย่างมาก
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรดูแลเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนน โดยพิจารณาบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ รวมถึงรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนน