• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานสรุปประเด็นเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
– ผู้ประกอบการโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 8 แห่ง ตั้งแต่บริเวณตลาดยอดพิมาน (ปากคลองตลาด)-โรงแรมแม่น้ำ ซึ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสินและท่าเรือสาทร ทำหนังสือถึง ผว.กทม. ให้ทบทวนเรื่องการรื้อสถานีบีทีเอส สะพานตากสิน เพราะกังวลหากมีการรื้อสถานีดังกล่าวจริงจะกระทบกับการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานีสะพานตากสินสามารถเชื่อมต่อจุดต่างๆ รวมถึงเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเรือเพื่อท่องเที่ยวทางน้ำ และปัจจุบันได้รับการระบุในหนังสือและเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยว กทม. ในส่วนของการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางน้ำเกือบทุกประเทศ

ผลกระทบ
– แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการเดินรถสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน

ข้อคิดเห็น
– สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการรื้อสถานีสะพานตากสิน รวมทั้งแนวทาง  ลดผลกระทบให้ผู้ประกอบการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ประชาชาติธุรกิจ
รายละเอียด
– นายมนัส  แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. ใกล้เสร็จแล้ว คาดจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบได้ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ มีประเด็นที่เป็นนัยสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ (1) จะกำหนดให้วางหลักในการจัดซื้อจัดจ้างว่าต้องเป็นไปโดยโปร่งใส มีการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม (2) จะเปลี่ยนไปใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่แตกต่างไปจากปัจจุบันที่มี 12 วิธี แล้วเปลี่ยนไปเป็นระบบ e-Market และระบบ e-Bidding แทน (3) มีบทกำหนดโทษ กรณีทำผิด โดยครอบคลุมการลงโทษผู้สั่งการให้จัดซื้อจัดจ้าง เช่น นักการเมือง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำ ก็ต้องรับผิดด้วย (4) มีสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) เขียนไว้ในกฎหมาย เพื่อกำหนดให้โครงการที่มีความสำคัญต้อง นำไปใช้ และ (5) จะบังคับใช้ครอบคลุมถึง รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และองค์การมหาชน จากเดิม ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ คาดจะเริ่มใช้ทันในปีงบประมาณ 2559
– ที่ผ่านมาได้เริ่มนำร่องดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่น การนำสัญญาคุณธรรมมาใช้ในบางโครงการ ใช้ระบบ e-Market และ e-Bidding และในเดือน เม.ย.นี้จะเริ่มใช้กับทุกส่วนราชการในกรุงเทพฯ  จากนั้นวันที่ 1 ต.ค.58 จะเริ่มใช้กับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ

ผลกระทบ
– การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม

ข้อคิดเห็น
– สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมนำ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้ในหน่วยงาน กทม.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

16 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, พิมพ์ไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, โลกวันนี้, โพสต์ทูเดย์, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
รายละเอียด
– นายสุธี  มากบุญ รมช.มหาดไทย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย.58 จำนวน 3,373 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 364 ราย บาดเจ็บ 3,559 คน การเมาสุรา ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดร้อยละ 39.31 พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 81.34 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยปีนี้มียอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกว่าปี 57 ที่มีผู้เสียชีวิต 322 ราย บาดเจ็บ 3,255 คน
– ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเป็นวาระแห่งชาติ โดยจะประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี 59 ทั้งนี้ ผลสรุปของการเกิดอุบัติเหตุ สะท้อนถึงความประมาทของประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำข้อมูลไปดำเนินการแก้ไขและปลูกจิตสำนึกต่อไป

ผลกระทบ
– การลดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงเทศกาล

ข้อคิดเห็น
– สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
– นายสุรพล อนวัชพงศ์พันธ์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหาเอกชนผู้รับจ้างปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดดินแดง บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง จากเดิมวางแผนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือน พ.ค.นี้ อาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากนโยบายการทบทวนราคากลางของรัฐบาล อาจทำให้ล่าช้าออกไป   จากเดิม โดย กทม. จะพยายามบริหารจัดการให้ลดผลกระทบที่จะเกิดกับการจราจรให้น้อยที่สุดคือจะปิดในช่วงที่การจราจรน้อยที่สุดคือ ในช่วงดึกจนถึงเช้ามืด ใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือน ซึ่งจะหารือกับ สน. พื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางจัดการจราจรและประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้ทราบเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางต่อไป

ผลกระทบ
– ผลกระทบด้านการจราจรระหว่างการปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดดินแดง

ข้อคิดเห็น
– สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการลดผลกระทบด้านการจราจรระหว่างการปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดดินแดง
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
– นายโสภณ  โพธิสป ผอ.สนท. กล่าวว่า ได้เปิดโครงการสายด่วนเทศกิจหมายเลข 0-2465-6644 ที่ศูนย์สื่อสาร กทม. (ศูนย์อัมรินทร์) สนท. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนต่างๆตลอดจนเหตุอุบัติภัย เหตุวิบัติภัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผลกระทบ
– การเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็น
– สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สายด่วนเทศกิจ เพื่อรับแจ้งเหตุเดือดร้อนต่างๆ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
– นายวันชัย  ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า สผม.กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ.2556 และแนวทางแก้ไขระหว่างเจ้าหน้าที่ กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมืองจากจังหวัดปริมณฑลโดยรอบรวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร แบ่งเป็น 2 ครั้ง   ในวันที่ 27 เม.ย. และ 11 พ.ค.นี้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม. พ.ศ.2556 เพื่อนำไปบูรณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม. และปริมณฑลที่มีความสอดคล้อง มีมาตรฐานของแผนผังและข้อกำหนดเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอนาคต

ผลกระทบ
– ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ในจังหวัดปริมณฑล ทั้งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนที่จะส่งผลต่อเนื่องทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำท่วมที่จำเป็นต้องมีการวางแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะของ กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลร่วมเป็นหุ้นส่วน (partnership) ในการวางผังเมืองรวมร่วมกัน

ข้อคิดเห็น
– สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
– พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ ทปษ.ของ ผว.กทม.  กล่าวว่า กทม. จะจัดระเบียบทางเท้าถนนอโศกมนตรีตั้งแต่บริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี ถึงแยกอโศก-สุขุมวิท โดยตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.เป็นต้นไป จะกำหนดให้ผู้ค้าทั้งหมดตั้งวางแผงสินค้าในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปเท่านั้น สำหรับผู้ค้าเดิมที่ต้องการค้าขายช่วงกลางวัน กทม.ได้จัดหาสถานที่รองรับบริเวณตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนอโศกมนตรี สามารถรองรับจำนวนผู้ค้าได้ราว 100 แผง
– สำหรับพื้นที่ต่อไปที่ กทม.จะจัดระเบียบคือ บริเวณตลาดห้วยขวางและทางเท้ารอบวงเวียนใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแผนและแนวทางจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าว ก่อนจะเรียกประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าต่อไป

ผลกระทบ
– นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชน

ข้อคิดเห็น
– สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
– ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานเก็บขยะมูลฝอย เขตบางนา ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดปิงปองขณะปฏิบัติหน้าที่ว่า จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นระเบิดปิงปอง ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทนำมาทิ้งไว้ในถังขยะ 3 ลูก เพราะกลัวความผิด สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กทม.จะดูแลรักษาอย่างเต็มที่ เพราะถือว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ผลกระทบ
– การสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กทม.

ข้อคิดเห็น
– สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ กทม. ขณะปฏิบัติหน้าที่
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

6 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พ.ต.ท.วัลลภ  จำเนียรสวัสดิ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ สน.บางนา รับแจ้งเหตุระเบิดภายในหมู่บ้านมณียาวิลล์ แขวงบางนา เขตบางนา บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 120/542-3 พบรถเก็บขยะของ กทม.ทะเบียน 60-9425 กรุงเทพมหานคร สภาพขยะหลังรถกระจัดกระจาย และมีพนักงานเก็บขยะ เขตบางนาได้รับบาดเจ็บ 3 ราย
- พล.ต.ท.ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล ผบช.น. แถลงผลจับกุมคดีระเบิดดังกล่าวว่า สามารถจับกุมเยาวชนที่มีอายุ 16-17 ปี ได้ 5 คน รับสารภาพ ร่วมกันทำระเบิดปิงปอง เพื่อนำไปเป็นอาวุธป้องกันตัวกับคู่อริ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ทางการเมือง เหตุที่ต้องนำไปทิ้งเนื่องจากหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มคู่อริแล้ว ตำรวจและทหารเข้าตรวจค้นพื้นที่ จึงเกรงโดนจับ จึงนำไปทิ้งบริเวณดังกล่าว

ผลกระทบ
- การดูแลความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ กทม.ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ กทม.ขณะปฏิบัติหน้าที่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า หลังจาก กทม. นัดหารือกับผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารที่ก่อสร้างไม่เสร็จ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขออนุญาตก่อสร้างจนแล้วเสร็จหรือขายกิจการให้ผู้อื่นดำเนินการต่อ แต่มีเจ้าของอาคารเข้าร่วมหารือเพียงไม่กี่ราย โดยบางส่วนให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการต่อ เนื่องจากไม่ทราบว่ามีกฎหมายดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างอาคารต่อ จนกระทั่งกฎหมายหมดอายุ จึงทำให้เจ้าของอาคารปล่อยให้อาคารร้างและต้องการขายอาคาร กทม. จึงเตรียมประสานไปยังกรมที่ดินเพื่อขอตรวจสอบเจ้าของที่ดินและตรวจสอบเจ้า ของอาคาร เพื่อแจ้งโดยตรงให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงความสำคัญ หรืออำนาจหน้าที่ของกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อหาทางออกอีกครั้งหนึ่งก่อนจะสรุปความต้องการของเจ้าของอาคารทั้งหมดนำ เสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้ปรับแก้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

ผลกระทบ
- ปัจจุบันมีอาคารร้างในพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมด 41 โครงการ หรือ 67 อาคาร ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่และสูง
- มาตรการช่วยเหลือเจ้าของอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการแก้ปัญหาอาคารร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ
###################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายกังวาฬ  ดีสุวรรณ ผอ.สนน. กล่าวว่า ตามที่ กทม.มีนโยบายก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำดอนเมือง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำจากคลอง 2 และคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นคลองรับน้ำเหนือโดยตรงออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 ให้เร็วขึ้น แต่ติดปัญหาไม่มีพื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่ปลายอุโมงค์ เนื่องจากตามแผน กทม.จะสร้างบริเวณใต้สะพานพระราม 7   ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แต่ ทช. ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยระบุเป็นพื้นที่เวนคืนเพื่อการจราจรเท่านั้น ที่ผ่านมาได้ขอให้ ทช.ทบทวนและพิจารณา โดย ทช. ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความการใช้พื้นที่ตามกฎหมาย ซึ่งสุดท้ายตีความว่าเป็นพื้นที่เพื่อการจราจร กทม. จึงเตรียมประสานขอหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้ช่วยเจรจาและขอใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ผลกระทบ
- การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านบน อาทิ เขตดอนเมือง สายไหม จตุจักร หลักสี่
- การเจรจาและขอใช้พื้นที่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ของ ทช. เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายอุโมงค์ยักษ์ดอนเมือง
- มหานครแห่งความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำดอนเมือง
###################################