• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ

รายละเอียด

-  นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสวนบำบัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและพัฒนาบุคลากรด้านสวนบำบัดให้ แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งสวนบำบัดใช้ได้กับเด็กพิการทั้งหูหนวก ตาบอด บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก โดยขณะนี้มูลนิธิฯ อยู่ระหว่างสร้างสวนบำบัดต้นแบบที่ซอยลาดพร้าว 47 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ รวมทั้งได้ประสาน กทม. ในการกันพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ว.ของสวนสาธารณะต่างๆ จัดทำเป็นสวนบำบัดให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น

ผลกระทบ

- การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสวนบำบัดจะช่วยให้เด็กมีสมาธิ เพิ่มพูนพัฒนาการกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก หรือหากต้องการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมได้ด้วย

- มหานครแห่งโอกาสของทุกคน

ข้อคิดเห็น

- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการจัดสร้างสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและ เด็กด้อยโอกาสในสวนสาธารณะของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F, โพสต์ทูเดย์

รายละเอียด

- พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ ดิน รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วงเงินลงทุน 143,092 ล้านบาท สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการในเขตศูนย์กลางของกรุงเทพฯ เช่น ถนนอังรีดูนังต์ ถนนชิดลม ถนนหลังสวน ถนนสารสิน ถนนวิทยุ ถนนพระราม 4 ถนนสาทร รวม 12.6 กม. รวมทั้งยังมีพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้าต้นทางเพื่อสนับสนุน พื้นที่เมืองชั้นในและศูนย์กลางเขตธุรกิจ ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนเพชรบุรี ถนนดินแดง รวม 7.4 กม.

ผลกระทบ

- การปรับสภาพภูมิทัศน์และรักษา สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน รวมทั้งเพิ่มความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สสล. กล่าวกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความร่วมมือในการติดตั้งเตาเผาขยะขนาด 500 ตัน/วัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ แบบให้เปล่าขององค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เนโดะ) ประเทศญี่ปุ่นว่า ได้มีการพูดคุยระหว่าง 2 หน่วยงานไปแล้ว 1 ครั้ง โดยโครงการดังกล่าวจะมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะให้ฟรี แต่มีเงื่อนไขต้องรับกำจัดขยะที่เป็นกากอุตสาหกรรมร้อยละ 30 ที่เหลือร้อยละ 70 เป็นขยะทั่วไป และมีที่ดินให้ตั้งโรงงานขนาด 20-30 ไร่

- กทม. พร้อมรับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาขยะ แต่ในโครงการดังกล่าวยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดการบริหารจัดการโรงงานกำจัดขยะ กทม. จึงยังไม่สามารถพิจารณาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ โดยหากได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจะเสนอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาต่อไป

ผลกระทบ

- ค่ากำจัดขยะของโรงงานมีอัตรา 10,000 บาท/ตัน ขณะที่ กทม. จ้างฝังกลบขยะ 900 บาท/ตัน

- พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ)

ข้อคิดเห็น

- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการติดตั้งเตาเผาขยะของประเทศญี่ปุ่น

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน

รายละเอียด

- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. กล่าวชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้เครื่องกั้นจราจรชนิดล้มลุก (เสาล้มลุก) กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ระบุ กทม. จัดซื้อในราคาสูงกว่าปกติว่า ข้อเท็จจริงเสาล้มลุกที่ กทม. จัดซื้อทำด้วยวัสดุโพลียูรีเทน (Polyuritene) ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย กทม.จัดซื้อ 500 อัน ติดตั้งกระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น บริเวณทางขึ้น-ลงสะพาน ทางขึ้น-ลงอุโมงค์ เกาะกลางถนน ฯลฯ ซึ่ง กทม. จัดซื้อในราคาชิ้นละ 3,200 บาท รวมค่าติดตั้งและค่าภาษี ถูกกว่าราคาขายหน้าเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา ที่ตั้งราคา 132 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,600 บาท ซึ่งในประเทศไทย พบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก็นำมาใช้ เพราะวัสดุโพลียูรีเทนมีการคืนตัวและความยืดหยุ่นสูง ทนต่อความร้อน เหมาะที่จะใช้ในพื้นที่สาธารณะ

- นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า เสาโพลียูรีเทนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เป็นพลาสติกคุณภาพสูง รับรองการขึ้นรูปได้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนครั้ง รับประกันอายุการใช้งานของวัสดุอย่างน้อย 3 ปี ส่วนแผ่นสะท้อนแสงเป็นชนิดที่เนื้อฟิล์มมีความยืดหยุ่น โดยมีค่าความส่องสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด

ผลกระทบ

- คุณภาพวัสดุเสาล้มลุกที่ กทม. จัดซื้อ

- การติดตั้งอุปกรณ์เตือนผู้ขับขี่และป้องกันไม่ให้ชนแบริเออร์

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการจัดซื้อเครื่องกั้นจราจรชนิดล้มลุก (เสาล้มลุก) ของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน

รายละเอียด

- นายอดิศักดิ์ ขันตี รป.กทม. กล่าวว่า ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการปรับลดงบประมาณของ สนน. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่าเป็นโครงการไม่เร่งด่วนและยังไม่เหมาะสมในการดำเนินการขณะนี้ โดยมีงานสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดตัดกับคลองภาษีเจริญ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ขอให้จัดทำแผนงานที่ชัดเจนมากกว่านี้ จึงต้องชะลอโครงการออกไปก่อน

- งบประมาณที่ สนน. ได้รับในปีนี้เพียงพอในการดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน แผนงานประจำปี อาทิ การขุดลอกคูคลองการเปิด ทางน้ำไหล การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น

ผลกระทบ

- การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก

ข้อคิดเห็น

- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามแผนงาน ประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด

รายละเอียด

- นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีและผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ว่า ภาษีที่จัดเก็บได้ กทม. จะนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น และทัดเทียมกับมหานครอื่นทั่วโลก พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

- สำหรับสำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีดีเด่น แบ่งเป็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ได้จำนวนเงินสูงสุด 5 เขต ได้แก่ ปทุมวัน บางนา ราชเทวี วัฒนา และป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่วนสำนักงานเขตที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ จำนวนรายสูงสุด 5 เขต ได้แก่ ราชเทวี จอมทอง ลาดกระบัง วังทองหลาง และสายไหม สำนักงานเขตที่จัดเก็บภาษีป้ายได้เกินประมาณการสูงสุด 5 เขต ได้แก่ หนองจอก จตุจักร บางกอกน้อย ดอนเมือง และสาทร และสำนักงานเขตที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เกินประมาณการสูงสุด 5 เขต ได้แก่ คลองสามวา ป้อมปราบศัตรูพ่าย ตลิ่งชัน ปทุมวัน และราชเทวี

ผลกระทบ

- การแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้ที่ให้ความร่วมมือชำระภาษี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษี

ข้อคิดเห็น

- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด

รายละเอียด

- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ กทม. ประจำปี 2558 ว่า การได้พบปะนักประชาสัมพันธ์จะทำให้ได้เติมพลังความคิดสร้างสรรค์และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือการประสานการทำงาน โดยเฉพาะในยามวิกฤต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการประสานข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานพื้นที่ในการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

- กทม.มีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน ในพื้นที่เขตต่างๆ จะช่วยสะท้อนปัญหาจากภาคประชาชนให้แก่หน่วยงานรับทราบ รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองร่วมกัน

ผลกระทบ

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ กทม.

ข้อคิดเห็น

- กองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ กทม. ประจำปี 2558

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

รายละเอียด

-  นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ป่าตั้งแต่ปี 2556-ต.ค. 2557 พบจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 298.48 2) สมุทรปราการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.02 3) สมุทรสาคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.21   4) สมุทรสงคราม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.49 และ 5) พิจิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.43 โดยพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน เนื่องจากประสิทธิภาพการสำรวจดีขึ้น รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ป่าดีขึ้น

ผลกระทบ

- การฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่กรุงเทพฯ

- มหานครสีเขียว

ข้อคิดเห็น

- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้ นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายอรรถพร สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า กทม.มีแผนเสริมทักษะพิเศษให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด โดยจัดซื้อและสร้างห้องดนตรีในโรงเรียนประมาณ 200 แห่ง สำหรับการเรียนการสอนดนตรี นักเรียนสามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีที่สนใจ โดยจะมีครูผู้เชี่ยวชาญทำการสอน

ผลกระทบ

- การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางดนตรีในโรงเรียนสังกัด กทม.

- มหานครแห่งการเรียนรู้

ข้อคิดเห็น

- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างห้องดนตรีในโรงเรียนสังกัด กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ

รายละเอียด

- นางบุษกร  คงอุดม ทปษ.ของ ผว.กทม.กล่าวว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มต้นบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางฝั่งละประมาณ 7 กิโลเมตร โดยจะเป็นเส้นทางสัญจรด้วยจักรยาน พื้นที่ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมสุขภาพและนันทนาการ ซึ่ง กทม.จะเสนอรายละเอียดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งคาดจะเริ่มดำเนินการได้ ในเดือน มิ.ย.59

- ผว.กทม.ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนิน การด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อย   จึงจำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบนอกจากนี้ ป.กทม.ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนทราบ ตลอดจนดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด

ผลกระทบ

- การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ

รายละเอียด

- นางบุษกร  คงอุดม ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้พิจารณาการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลอง ลาดพร้าว เนื่องจากจะมีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ ซึ่งในการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำต้องรื้อย้ายบ้านเรือน กทม.ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเบื้องต้นตลอดแนวโครงการก่อสร้าง แล้ว และจะประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่วางไว้ควบคู่ไปกับงานก่อสร้างตลอดระยะเวลา โครงการ พร้อมประสานการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดทำแผนการดูแลและจัดเตรียมข้อมูลที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการรื้อย้ายผู้รุกล้ำ

- ผว.กทม.ได้มอบหมายให้ สจส. เตรียมพัฒนาเส้นทางการจราจรทางน้ำ โดยเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ อีกทั้งพัฒนาพื้นที่ตามแนวคลองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น ตลาดน้ำ ฯลฯ

ผลกระทบ

- การดำเนินโครงการจัดระเบียบคลองลาดพร้าว

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ คลองลาดพร้าวกรณีคลองลาดพร้าว และการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวคลองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว