• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สำรวจแผงลอยต่างด้าว
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
106 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการที่ กทม. จะประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อร่วมแก้ปัญหาผู้ค้าแผงลอยต่างด้าว และให้สำนักงานเขตจัดทำแผนแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ เพราะหากไม่ดำเนินการจัดระเบียบจะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้ส่งตัวกลับประเทศ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ฝ่าฝืน เนื่องจากเป็นการเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ทั้งที่ควรอยู่ในขอบข่ายการใช้แรงงานเท่านั้น
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ทางเท้าในหลายพื้นที่ ทั้งบริเวณที่ กทม. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าไปแล้วและที่ยังไม่จัดระเบียบมีผู้ค้าประเภทรถเข็นและหาบเร่แผงลอยที่เป็นคนต่างด้าวจำนวนมาก อาทิ บริเวณตลาดบางบอน พระราม 2 ประตูน้ำ ตลาดโบ๊เบ๊ ใต้สถานีรถไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาผู้ค้าแผงลอยต่างด้าวทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ทางเท้าถนนอโศกฯ ปลอดแผงลอย
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกชื่นชมที่ทางเท้าบริเวณถนนอโศกมนตรีในช่วงเช้าไม่มีแผงลอยกีดขวางทางเท้า ขณะที่พื้นทางเท้าก็ราบเรียบเสมอกัน โดยขอให้ กทม. กวดขันจัดระเบียบให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางเท้าในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ยังมีผู้ค้าตั้งวางแผงค้าและโต๊ะ-เก้าอี้ สร้างความสกปรกและกีดขวางทางเท้า โดยเฉพาะบริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์และสีลม

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าหน้าพาต้า
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวกรณีกลุ่มผู้ค้าหน้าห้างพาต้า ปิ่นเกล้ายื่นหนังสือขอขยายเวลาอีก 3 เดือน หลัง กทม.มีคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันบนเท้าในวันที่ 30 พ.ค.นี้ว่า กทม. ไม่สามารถผ่อนผันระยะเวลาให้ได้ตามที่ผู้ค้าร้องขอ เพราะที่ผ่านมาทั้งสำนักงานเขตบางพลัดและบางกอกน้อยได้แจ้งผู้ค้าให้ทราบล่วงหน้ามาโดยตลอด จึงขอให้ผู้ค้าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เนื่องจาก กทม.มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบ เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า วันที่30 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ส่วนกรณีผู้ค้ายืนยันจะตั้งแผงค้าปิดถนนคัดค้านคำสั่ง กทม. ถือว่าผู้ค้าฝ่าฝืนกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษจับปรับอัตราสูงสุด 2,000 บาท และสั่งรื้อย้ายแผงค้าออกจากทางเท้าโดยทันที
- นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผอ.เขตบางพลัด กล่าวว่า บริเวณหน้าห้างพาต้าอยู่ในความดูแลของเขตบางพลัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าทั้ง 24 ราย เป็นอย่างดี เขตได้จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงทาสีขอบทางใหม่ พร้อมทำความสะอาดทางเท้า เตรียมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนว โดยวันที่ 30 พ.ค. จะตั้งจุดอำนวยการเพื่อตรึงกำลังดูแลพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายฯ ส่วนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ เขตฯ ได้ประสานหาตลาดรองรับ ซึ่งผู้ค้าทุกรายเข้าใจ แนวทางการทำงานของ กทม.

ผลกระทบ
-การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

รายละเอียด
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าห้างพาต้า ปิ่นเกล้า

 

2. จัดระเบียบคลองสมเด็จเจ้าพระยา
3 ฉบับ มติชน, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำหลังเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรีว่า กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สน.บางยี่เรือ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 ค่ายสุรสีห์ ดำเนินการจัดระเบียบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบนหลังเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี สนท. สนน. สนย. สจส. และ สสล.ได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้า ล้าง-ลอกท่อระบายน้ำ ตีเส้นจราจร ทาสีขอบทางเท้า เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ดูดเลนและขุดลอกเลนในคลอง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ทางเท้า รวมถึงการสำรวจติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับจราจร และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ผลกระทบ
- บริเวณหลังเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยามีสิ่งปลูกสร้างของผู้ค้ารุกล้ำ 26 แผงค้า ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร ซึ่งการรุกล้ำดังกล่าวทำให้ กทม.ไม่สามารถดูแลสภาพแวดล้อมและทำความสะอาดคลองมาเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นปัญหาสะสม ทำให้ลำคลองตื้นเขิน การระบายน้ำขาดประสิทธิภาพ กทม.จึงมีประกาศขอให้ผู้ค้ารื้อย้ายแผงค้าและสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบนหลังเขื่อน เพื่อดำเนินการปรับ ภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำหลังเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา

 

3. สำรวจผู้ค้าแผงลอยต่างด้าว
3 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร สนท. และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าว่า สนท.ได้เสนอแผนจัดระเบียบผู้ค้าใน 48 เขต บนถนน73 สาย รวมระยะทาง 309 กิโลเมตร ยกเว้นสำนักงานเขต คือ บางบอนและทุ่งครุ มีผู้ค้าในจุดผ่อนผันรวม 17,812 ราย ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.59 - 31 ส.ค.60
- นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทุกเขตตรวจสอบปัญหาคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่แผงลอย โดยให้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อแก้ปัญหา พร้อมรายงานให้ สนท. ทราบ เพื่อรายงานผู้บริหาร กทม. และให้เขตจัดทำแผนแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่นำเสนอต่อ สนท. เพื่อหามาตรการแก้ไขต่อไป

ผลกระทบ
- การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการแก้ปัญหาคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่ แผงลอย

 

4. เข้มงวดระบบความปลอดภัยในอาคาร
3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ สปภ. ว่า จากที่นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง กทม. สำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชุมชนที่ประกอบกิจการ หรือเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก เกสต์เฮ้าส์ บ้านพักอาศัยที่เปิดให้เช่า หรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง ภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยรายงานให้คณะผู้บริหารรับทราบภายใน 60 วัน นอกจากนี้ ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ชุมชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการระวังป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งกำชับให้สถานีดับเพลิง ทั้ง 35 สถานีและ 12 สถานีย่อย ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “คืนความสุข ให้คนในชาติ” ถึงกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารบ้านพักนักเรียนที่ จ.เชียงรายว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมีแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อมการปฏิบัติให้ทุกคนรู้เข้าใจ ปฏิบัติได้จริง สามารถรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา โดยฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบ ให้มีการวางแผนกำหนดมาตรการดูแลเรื่องอุบัติภัยต่างๆ ระบบดับเพลิง ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนตึกสูง ทั้งระบบน้ำดับเพลิงในเขตเมือง ในอาคารชุมชนแออัด ตรอกซอกซอย ให้สามารถเข้าถึงทั้งระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ผลกระทบ
- การกำกับดูแลมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการดูแลและป้องกันอุบัติภัยภายในอาคารต่างๆ

 

5. แต่งตั้ง ขรก. 20 ตำแหน่ง
2 ฉบับ ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
- นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. กล่าวว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ประเภทบริหารระดับต้น รวม 20 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นต้นไป
- นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการโยกย้ายข้าราชการ กทม.สามัญ ประเภทอำนวยการระดับสูง ก่อนประกาศรับสมัครแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทอำนวยการสูงที่ว่างลง ขณะเดียวกันจะโยกย้ายข้าราชการ กทม.สามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ก่อนประกาศรับสมัครแต่งตั้งไป คาดจะแต่งตั้งเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้

ผลกระทบ
- การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.สามัญ

ข้อคิดเห็น
- หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.สามัญในตำแหน่งที่ว่าง

 

6. เตรียมจัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
8 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด,เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า การอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดขึ้นวันที่ 7 ส.ค.59 กทม. ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ กกต.กทม.แจ้งให้ขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นกรณีพิเศษ ยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่สำนักงาน กกต.กทม. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. โดยเป็นคำขอเฉพาะคณะบุคคล จากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น ส่วนผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นรายบุคคลจะกำหนดให้ยื่นคำขอได้เพิ่มเติมอีกครั้งจนถึงวันที่ 7 ก.ค.นี้
- นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า วันที่ 3 มิ.ย.นี้ กรธ.จะนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของ กทม. ผอ.เขตและหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนของ กทม. รวม 150 คน เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการอบรมเนื้อหา ก่อนจะให้วิทยากรกระบวนการระดับ กทม. ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ จะจัดอบรมตัวแทนผู้นำชุมชนของ กทม. 4,000 คน ก่อนจะให้ลงพื้นที่เผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป
- นายอนุชิต ปราสาททอง ผอ.การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.กทม.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า กกต.กทม. ได้เตรียมการเบื้องต้นไว้หมดแล้ว โดยประสานกับ กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการกำหนดพื้นที่ของหน่วยเลือกตั้งที่ต้องรอประกาศบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิออกเสียง
- นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 1-27 พ.ค.59 มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด 8,083 ราย โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด จาก 2 ช่องทาง คือ การยื่นต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น 3,954 ราย และการใช้ช่องทางการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต 4,129 ราย จังหวัดที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด มากที่สุดใน 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,235 ราย, จังหวัดขอนแก่น 190 ราย, นนทบุรี 135 ราย, เชียงใหม่ 135 ราย และระยอง 93 ราย สำนักทะเบียนซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รองลงมา เขตราชเทวี เขตสายไหม เขตประเวศ และเขตดุสิต กกต. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ยื่นคำขอลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถยื่นผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต

ผลกระทบ
- สำนักงาน กกต. ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

 

7. โครงการชุมชนสีขาว
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวหลังเข้าพบ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. เพื่อหารือโครงการแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 59-60 เพื่อร่วมกันป้องกัน บำบัดรักษา ปราบปราม และบริหารจัดการว่า ชื่นชมโครงการชุมชนสีขาวของ พล.ต.ท.ศานิตย์ จึงขอความร่วมมือ โดยจะเริ่มดำเนินการใน 499 ชุมชน จาก 2,030 ชุมชน และให้ครบทุกชุมชนในปี 60
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. กล่าวว่า โดยภาพรวมขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการชุมชนสีขาวไปแล้วกว่า 48,000 หลังคาเรือนทั่วกรุงเทพฯ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากและมากที่สุด

ผลกระทบ
- โครงการแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 มุ่งขับเคลื่อนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดำเนินการบูรณาการกลไกของรัฐร่วมกันบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ด้าน ได้แก่ แผนด้านการป้องกัน แผนด้านการบำบัดรักษา แผนการปราบปราม และแผนการบริหารจัดการ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8. วางมาตรการดูแลป้องกันความพิการ แต่กำเนิด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการป้องกันการดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการป้องกันการดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด ซึ่งต้องตรวจสอบตั้งแต่ตั้งครรภ์ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการป้องกันดูแลรักษาที่ชัดเจน และช่วยเหลือสนับสนุนดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้การป้องกันดูแลและรักษาความพิการแต่กำเนิดมีความทั่วถึงทุกพื้นที่ให้มากที่สุด
- นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผอ.สนพ.กล่าวว่า การป้องกันการพิการตั้งแต่กำเนิดสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน โดยการเข้ารับการตรวจโรคก่อนตั้งครรภ์ หากตั้งครรภ์แล้วควรเข้ารับการฝากครรภ์เพื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งในระหว่างตั้งครรภ์ต้องดูแลการใช้ยา หรือสารบางประเภทอย่างเคร่งครัด
- ความพิการตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมารดาที่มีอายุมาก อาจพบเด็กมีความผิดปกติของโครโมโซมมากกว่าคนปกติ หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของยีนหลายยีนร่วมกับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การรับสารเคมี และยาของมารดาที่อาจมีผลต่อเด็กในครรภ์ทั้งในระยะที่อยู่ในครรภ์ และหลังคลอด

ผลกระทบ
- ความพิการตั้งแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยและพบกับผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ จากสถิติเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดพบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 58 มีเด็กพิการตั้งแต่กำเนิด 7,573 ราย

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9. รถแท็กซี่ผู้พิการ
2 ฉบับ แนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการ ผอ. บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวว่า ตามที่ กทม. ได้มอบหมายให้ KT ดำเนินการให้บริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ผู้พิการ ซึ่งหมดสัญญาการทดลองเดินรถแล้ว แต่ยังคงจัดให้บริการเดินรถโดยไม่คิดค่าโดยสารต่อ โดยขณะนี้มีรถให้บริการ 30 คัน
- สำหรับการเพิ่มจำนวนรถให้ได้ 100 คัน ตามนโยบาย ผว.กทม. KT อยู่ระหว่างหาแนวทางและรูปแบบ ขณะเดียวกันหากมีเอกชนรายอื่นๆ ให้บริการเพิ่มขึ้นจะช่วยให้มีจำนวนรถเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหารถให้บริการไม่ทั่วถึง อยู่ระหว่างหาช่องทางบริการให้กว้างขวางขึ้นและสามารถให้บริการได้มากกว่าลูกค้ากลุ่มเดิม และจะประสานหน่วยงานและภาคเอกชนทำ CSR ให้บริการรถลักษณะเดียวกันประจำหน่วยงานด้วย

ผลกระทบ
- การจัดบริการโครงการแท็กซี่สำหรับผู้พิการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถเดินทางได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
- นโยบายมหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการให้บริการจัดการเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

 

10. เปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายกมล เกียรติเรืองกมลา รองผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา ใต้สะพานพระราม 8 เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โบราณสถาน โบราณวัตถุและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สอบถามคนในชุมชน 33 แห่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาฟื้นฟูชุมชน ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมที่กระจัดกระจายมารวมไว้ในที่เดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ศึกษาความเป็นมาในอดีต
- ในอนาคตจะตั้งศูนย์แหล่งรวมข้อมูลย่อยตามพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหามรดกและอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษ พร้อมเตรียมยื่นให้องค์การยูเนสโก พิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกโลก

ผลกระทบ
- การรวบรวมข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสำหรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการศึกษาความเป็นมาของแม่น้ำเจ้าพระยา
- การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม 8

 

11. ตรวจสอบการโยกงบประมาณปี 60
5 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการมีความไม่ชอบมาพากลในการสั่งการของ รผว.กทม. คนหนึ่ง ที่เรียกเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายในสำนักงบประมาณ กทม. มาพบ โดยสั่งการด้วยวาจาให้ตัดงบประมาณของสำนักต่างๆ ใน กทม. ที่ได้จัดสรรงบประมาณอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว ให้ตัดงบประมาณจากสำนักต่างๆ รวม 3,400 ล้านบาท มาไว้ในงบกลางแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณางบประมาณของ ส.ก. ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่อเป็นการกระทำเพื่อเตรียมใช้งบประมาณนี้ ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลที่ไม่มีความจำเป็นและมีราคาสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ หากเห็นว่าเป็นการกระทำที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่อ กทม. และสังคมจริง ควรสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลกระทบ
- การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม.

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการใช้งบกลางของ กทม.

 

12. เปิดจราจรบนอุโมงค์แยกไฟฉาย ก.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พ.ต.ท.ฤทธี วิเศษคามินทร์ รอง ผกก.จร.สน.บางกอกน้อย กล่าวว่า สนย. ได้เชิญเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกไฟฉาย หลังจากการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก (แยกไฟฉาย) ล่าช้าและยังไม่สามารถเปิดการจราจรได้ โดยชี้แจงสาเหตุความล่าช้าเกิดจากโครงสร้างหลังคาไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่จะวิ่งผ่านหลังคาอุโมงค์ได้ จึงต้องผูกเหล็กระยะทาง 106 เมตร และดึงลวดอัดแรง พร้อมเทคอนกรีตแทนรองรับน้ำหนัก รวมทั้งออกแบบทางลอดจากถนนตัดใหม่หลังแยกไฟฉาย (ถนนจรัญฯ-กาญจนาภิเษก) เพื่อให้สอดรับกัน ที่ประชุมจึงมีมติให้บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับเหมาเทคอนกรีต เริ่มวันที่ 30 พ.ค. เป็นต้นไป และไม่ให้รถปูนจอดกีดขวางการจราจร โดยงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย. คาดจะเปิดการจราจรบนอุโมงค์ได้อย่างช้าต้นเดือน ก.ค.นี้
- ที่ประชุมมอบหมายให้ สจส. ร่วมกับ สน.บางกอกน้อย จัดรูปแบบการจราจรพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้เสร็จก่อนเปิดให้รถวิ่ง โดยกำหนดให้ถนนพรานนกตรงไปถนนตัดใหม่ได้ทั้ง 2 ทิศทาง และระหว่างที่หลังคาอุโมงค์แยกไฟฉายยังไม่เปิดการจราจรให้ผู้รับเหมาชะลอการปิดกั้นผิวจราจรเพื่อก่อสร้างฐานราก 6 ต้น ตั้งแต่ปากซอยจรัญฯ 29-33 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดออกไปก่อน โดยให้ขยายแนวก่อสร้างได้เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น เพื่อลดปัญหาการจราจร

ผลกระทบ
- มาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรและการจัดรูปการจราจรบริเวณแยกไฟฉาย

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/Saynostall?fref=ts
41 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัจจุบันภูมิทัศน์ของเมือง โดยเฉพาะบริเวณแยกสุรวงศ์ แยกเจริญกรุง เต็มไปด้วยหาบเร่แผงลอย ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้าระโยงระยาง อาคารที่ต่อเติมดัดแปลงจนบดบังความงามของอาคารเก่า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันจัดระเบียบสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ ลงใต้ดิน รวมถึงจัดเก็บภาษีป้ายโฆษณาทุกประเภท ย้ายผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้าไปในซอย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เกิดจากความมักง่ายของทั้งเอกชนและประชาชน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกวดขันดูแลพื้นที่

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง

 

2. ปรับจักรยานยนต์- หาบเร่ขวางทางจักรยาน
www.dailynews.co.th
http://www.dailynews.co.th/bangkok/400266
10 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการกวดขันจับปรับรถจักรยานยนต์และหาบเร่แผงลอยที่กีดขวางเส้นทางจักรยานในทุกพื้นที่ โดยขอให้กวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทางจักรยานสามารถใช้งานได้จริง
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการจัดทำเส้นทางจักรยานบริเวณถนนกำแพงเพชร ที่มีการทำบล็อกมากั้นและทาสีถนนเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ไปหรือไม่

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันจับปรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ที่จำหน่ายสินค้าบนทางจักรยาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดเส้นทางจักรยานรอบจตุจักร มิ.ย.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเส้นทางจักรยานบริเวณถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักรว่า ถนนลาดพร้าว จนถึงถนนกำแพงเพชรบริเวณสวนจตุจักร เป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรจำนวนมากและมีระบบเชื่อมต่อการเดินทางต่าง ๆ ทั้งรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน อีกทั้งในอนาคตจะพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณชุมทางบางซื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ การเพิ่มเส้นทางจักรยานจะเกิดประโยชน์ในการเดินทางแก่ประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ เส้นทางจักรยานถนนกำแพงเพชร 3 และ 4 ยังเชื่อมต่อไปยังสวนรถไฟ และสวนจตุจักร ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนอีกด้วย
- ขณะนี้เส้นทางจักรยานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย.นี้ แต่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาแผงค้าหาบเร่แผงลอยมาตั้งวางกีดขวาง อีกทั้งยังมีรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทาง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จากนี้หากพบการฝ่าฝืนใช้เส้นทางจักรยานผิดประเภท กทม. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างสูงสุดทันที
- กทม. ได้ศึกษาเส้นทางที่จะพัฒนาเป็นทางจักรยานในกรุงเทพฯ 128 เส้นทาง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ส่วนใหญ่พบมีประชาชนใช้งานต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากเส้นทางจักรยานใดที่ไม่มีประชาชนใช้งาน อาจต้องทบทวนอีกครั้ง

ผลกระทบ
- การพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ
- การส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำเส้นทางจักรยาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันไม่ให้มีการใช้ทางจักรยานผิดประเภท

 

2. เดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้าหน้าพาต้า
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- รายงานข่าวกรณีกลุ่มผู้ค้าบริเวณฝั่งตรงข้ามห้างพาต้า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ผ่านมา เพื่อขอขยายเวลาในการยกเลิกจุดผ่อนผันออกไป 3 เดือน จากที่ กทม.กำหนดยกเลิกจุดผ่อนผันทั้งหมดในวันที่ 30 พ.ค.นั้น เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ผู้บริหาร กทม. ได้ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. เป็นประธานการประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติไม่ขยายเวลาให้ตามที่ผู้ค้าร้องขอและให้ กทม.ดำเนินการตามแผนงานจัดระเบียบเดิมที่กำหนดไว้โดยวันที่ 30 พ.ค. เจ้าหน้าที่ สนย. สนน. สสล. จะลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้จะประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา กทม. โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ลงพื้นที่ที่แจ้งให้ผู้ค้าทราบว่าจะมีการยกเลิกจุดผ่อนผันในบริเวณดังกล่าว และเมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 คณะกรรมการจัดระเบียบมีมติกำหนดให้ยกเลิกจุดผ่อนผันในวันที่ 30 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทราบว่าผู้ค้าครึ่งหนึ่งได้ย้ายเข้าไปค้าขายในห้างพาต้าเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้สำนักงานเขตบางกอกน้อย เริ่มทยอยปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตามนโยบายถนนสวยและนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า
- นายธีรพงษ์ บูระณะกนก ตัวแทนผู้ค้า กล่าวว่า ผู้ค้าทราบมติที่ประชุม กทม.แล้ว แต่จะรอหนังสือตอบกลับจากสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ค้าได้ยื่นขอขยายเวลาด้วยเช่นกัน ยืนยันผู้ค้าพร้อมทำตามนโยบายและคำสั่งของ กทม. เพียงแต่ขอเวลาเพื่อระบายสินค้าช่วงเปิดภาคเรียน 2-3 เดือนนี้เท่านั้น

ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้า

 

3.ศูนย์ราชการ กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สนย.รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ กทม. ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งวางแผนก่อสร้างศูนย์ราชการ กทม.ใน 2 พื้นที่ คือ ศูนย์ราชการปทุมวัน และศูนย์ราชการบางนา คาดจะดำเนินการสร้างศูนย์ราชการปทุมวันก่อน โดยเช่าพื้นที่จากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณ 3 ไร่ เพื่อสร้างสำนักงานเขตปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 5 และสถานีดับเพลิงบรรทัดทอง คาดจะออกแบบแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค.59 จากนั้นจะจัดสรรงบก่อสร้างในปี 60 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด

ผลกระทบ
- การก่อสร้างศูนย์ราชการของ กทม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างศูนย์ราชการของ กทม.

 

4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- รายงานข่าวตามที่ ผว.กทม.มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ตั้งแต่ปี 56-59 โดยเน้นการเพิ่มสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ขณะนี้ สสล. ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 4,421 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88 เปรียบเทียบจากเป้าหมาย 5,000 ไร่
- ในปี 56-59 สสล. ดำเนินการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่แล้วเสร็จ 7 แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีก 5 แห่ง ได้แก่ (1) สวนพระยาภิรมย์ เขตมีนบุรี พื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา (2) สวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี พื้นที่ 78 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ( 3) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน พื้นที่ 100 ไร่ (4) สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พื้นที่ 37 ไร่ และ (5) สวนบริเวณซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค พื้นที่ 70 ไร่

ผลกระทบ
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 21,853 ไร่ 2 งาน 59.68 ตารางวา คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.14 ตารางเมตร/คน
- นโยบายมหานครสีเขียว

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

5. สุ่มตรวจ “ปลาดิบ” ร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ
8 ฉบับ แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการรายวัน 360 °, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักอาหาร ลงพื้นที่สุ่มตรวจปลาดิบในร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าต่างๆ 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์หาสีผสมในเนื้อปลาดิบและตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค คาดจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์ หากพบปนเปื้อนจะมีโทษตามกฎหมาย
- รศ. สพ.ญ.นันทริกา ชันซื่อ ผอ.ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้การเก็บตัวอย่างปลาดิบเข้าห้องแลป ที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาฯ แล้ว ส่วนที่เพาะเชื้อต้องรอผลอีก 2-3 วัน และได้แจ้งเรื่องนี้ให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. เพื่อลงไปตรวจสอบแล้ว

ผลกระทบ
- ปลาดิบเป็นอาหารสด ซึ่งตามกฎหมายต้องไม่มีสารปนเปื้อนและต้องไม่ผสมสีใดๆ ทุกชนิด หากตรวจพบจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและตรวจสอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

6. หารือแผนจราจรพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
2 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
- พ.ต.อ.ภูษิต วิเศษคามินทร์ รอง ผบก.จร.กล่าวหลังประชุมหารือแผนจัดการจราจรการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปิดจราจรเพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เบื้องต้นผู้รับเหมาเสนอขอขุด เพื่อสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินในแนวเสาตอม่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า 3 จุด และจำเป็นต้องปิดการจราจร 1 ช่องทาง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการปิดจราจรจุดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพหลโยธินและใกล้เคียง จึงไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ โดยมอบหมายให้ไปเจรจากับ รฟม. และ กทม. เพื่อเพิ่มผิวจราจรทดแทนก่อนที่จะปิดการจราจร ซึ่งจะต้องได้ข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนเสนอกลับมาให้ บก.จร พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ ได้กำชับผู้รับเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนปิดจราจรประมาณ 1 สัปดาห์ และจากนี้จะอนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร

ผลกระทบ
- ถนนพหลโยธินช่วงหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่เป็นจุดอ่อนไหว หากเสียผิวการจราจรจะส่งผลให้การจราจรติดขัดต่อเนื่อง ในถนนพหลโยธินตลอดทั้งเส้นทาง และกระทบถึงเส้นทางใกล้เคียง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุป ในการเพิ่มผิวจราจรทดแทนก่อนปิดการจราจร เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้าหน้าพาต้าปิ่นเกล้า
www.facebook.com/matichononline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
ผู้แสดงความคิดเห็น 109
- ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าหน้าห้างพาต้า ปิ่นเกล้า เนื่องจากตั้งแผงค้ากีดขวางทางเท้าและทางจราจร รวมทั้งการจัดระเบียบผู้ค้าย่านเยาวราช และหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย
- ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่าการยกเลิกแผงค้าเป็นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ กทม.ควรหาแนวทางแก้ปัญหาทางเท้าอย่างยั่งยืน ขณะที่ร้านค้าบนทางเท้าช่วยสร้างสีสันให้ชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สังคม จึงควรจัดการพื้นที่ค้าขายให้มีขนาด ปริมาณ และที่ตั้งที่ได้มาตรฐาน เพียงพอกับจำนวนประชาชน รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบ กำหนดภาษี และการวางผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
ผู้แสดงความคิดเห็น 25
- ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณหน้าห้างพาต้า ปิ่นเกล้า โดยขอให้ดำเนินการยกเลิกแผงค้าทั้งสองฝั่ง เนื่องจากกีดขวางทางสัญจร ประชาชนต้องลงไปยืนรอรถประจำทางบนผิวจราจร เสี่ยงต่อการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน
- ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น ขอให้ กทม. สำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ร่วมกันจัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์โดยเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

www.dailynews.co.th
https://www.dailynews.co.th/bangkok/399949
ผู้แสดงความคิดเห็น 5
- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการจัดระเบียบและยกเลิกการค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าห้างพาต้า ปิ่นเกล้าทั้งสองฝั่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และไม่กีดขวางทางสัญจร โดยขอให้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าทุกพื้นที่ รวมทั้งกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนตั้งวางแผงค้านอกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า ทั้งสองฝั่ง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ฉลอง 10 ปีความสัมพันธ์ฟุกุโอกะ
2 ฉบับ แนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหาร กทม. ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง กทม. กับจังหวัดฟุกุโอกะ “The 10th Anniversary of Fukuoka-Bangkok Friendly Relations Commemorative Event” ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค. 59 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- งานฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กับ กทม. ราชอาณาจักรไทย เป็นการรำลึกถึงโอกาสสำคัญของทั้งสองเมืองในความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน นับเนื่องจากการลงนามข้อตกลงฉันมิตรระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะกับ กทม. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 49 ซึ่งทั้งสองเมืองได้พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการพัฒนาเยาวชนที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต

ผลกระทบ
- การฉลองครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง กทม. กับจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนทั้งสองเมือง และช่วยผลักดันให้ความสัมพันธ์ระดับ ประเทศที่ยาวนานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ตามโครงการบ้านพี่เมืองน้อง

 

2. เสนอ 8 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมเสนอ 8 โครงการ ให้คณะผู้บริหาร กทม.และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติของรัฐบาล โดย กทม. จะนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย์ครบ 70 ปี 5 โครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรมขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ 70 คูคลอง (2) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 8 ซุ้ม บริเวณถนนราชดำเนินกลาง (3) การพัฒนาวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ 70 วัด (4) การบริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารฟรีแก่ประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ 700 ราย (5) การบริการผ่าตัด ต้อกระจกฟรีแก่ประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ 700 ราย ส่วนโครงการที่เสนอร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มี 3 โครงการ ได้แก่ (1) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 39 ซุ้ม (2) โครงการปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ (3) จัดบริการตรวจคัดกรองเนื้องอกในมดลูกและรังไข่โดยอัลตราซาวด์(U/S) ณ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทุกแห่ง
- นอกจากนี้ จะจัดสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ในสวนสาธารณะ เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ของ กทม. พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานคนเมือง

ผลกระทบ
- การเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

3. ตั้งศูนย์ประชามติ รธน. 50 เขต
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายการคลัง เพื่อเตรียมจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. 59 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. กทม.มั่นใจในความสามารถของบุคลากรที่จะจัดการออกเสียงได้อย่างเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและออกมาใช้สิทธิให้ได้มากที่สุด
- สปท. ได้จัดทำแผนดำเนินการและสนับสนุนการออกเสียงประชามติ มอบให้แก่ 50 สำนักงานเขต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกเสียงประชามติกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

ผลกระทบ
- การเตรียมการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59
- จากการสำรวจหน่วยออกเสียงประชามติในพื้นที่กรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 6,730 หน่วย เป็นอาคาร 2,911 หน่วย เป็นเต็นท์ 3,819 หน่วย

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

 

4. พัฒนาเส้นทางริมคลองแสนแสบ
3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายวสันต์ มีวงษ์ ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองแสนแสบ (ครั้งที่ 1) ว่า คลองแสนแสบนับเป็นคลองสำคัญของกรุงเทพฯ เป็นเส้นทางเดินเรือโดยสาร จักรยาน และเส้นทางสัญจรของประชาชน กทม. ซึ่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบทั้งสองฝั่ง เน้นให้ประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นทางสัญจร ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับเทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจในการลงพื้นที่ตรวจตราความปลอดภัยในจุดเสี่ยง ป้องกันปัญหาอาชญากรรม
- ผว.กทม. มีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ ให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการและส่งต่อให้กับสถานประกอบการ วัด มัสยิด คริสตจักร สถานศึกษา สถานพยาบาล ห้างร้าน ตลอดจนประชาชนที่มีพื้นที่ริมคลอง ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และเก็บขยะ ผักตบชวา เพื่อช่วยลดปัญหาการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้

ผลกระทบ
- การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบให้มีความสวยงาม และปลอดภัยสำหรับประชาชน
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่ริมคลองแสนแสบ

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาเส้นทางริมคลองแสนแสบ

 

5. จัดระเบียบผู้ค้าหน้าห้างพาต้า
7 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายณรงค์ การุณยธร ผอ.เขตบางกอกน้อย กล่าวถึงการที่กลุ่มผู้ค้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพาต้า ถนนบรมราชชนนี ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณี กทม. มีคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันตั้งแผงค้าบนทางเท้าในวันที่ 30 พ.ค. โดยขอขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน เพื่อเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ว่า หน้าห้างพาต้า ปิ่นเกล้า อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย ซึ่งได้แจ้งผู้ค้าซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างพาต้ากว่า 100 ราย ให้ทราบล่วงหน้า และผู้ค้าขอขยายเวลา หลังจากนี้ต้องรอผลพิจารณาจากคณะผู้บริหาร กทม. จะสามารถขยายเวลาการค้าต่อไปได้หรือไม่
- นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผอ.เขตบางพลัด กล่าวว่า บริเวณพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าพาต้า อยู่ในความดูแลของเขตบางพลัด มีผู้ค้ารวม 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นแผงขายอาหาร เขตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบถึงนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าและได้ประสานหาตลาดรองรับให้แก่ผู้ค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
- นางมาลา สีสันงาม ตัวแทนผู้ค้า กล่าวว่า ผู้ค้าพร้อมดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบของ กทม. แต่กรอบระยะเวลาที่กำหนดเร็วเกินไป จึงขอให้ กทม. ขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน ผู้ค้าส่วนใหญ่ขายมานานกว่า 20 ปี และเข้าใจ นโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ เพียงแต่ขอเวลาเตรียมตัว สำหรับพื้นที่รองรับ 3 แห่งที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยประสานให้ ประกอบด้วย บริเวณศาลาน้ำร้อน หลังห้างพาต้า และตลาดสายใต้ใหม่ เห็นว่าเป็นพื้นที่ไม่เหมาะกับการค้าขาย ทั้งนี้ หลังจากยื่นหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่ กทม.จะนำเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณา และจะได้คำตอบในวันที่ 26 พ.ค. แต่หาก กทม.ไม่ขยายเวลา ผู้ค้าทั้งหมดจะไม่ย้ายออกและตั้งแผงปิดถนนเพื่อประท้วงต่อไป

ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้า

 

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวปากคลองตลาด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. เมื่อต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบบริเวณปากคลองตลาด เขตพระนคร โดยหลังจากวันที่ 1 ก.ค.นี้ ที่มีการย้ายผู้ค้าทั้งหมดกว่า 1,000 ราย ออกจากพื้นที่ และห้ามทำการค้าตลอด 24 ชั่วโมง นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ทปษ. ของ ผว.กทม. และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. พร้อมด้วย สผม. ได้ร่วมกันหาแนวทางรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดดอกไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดที่จะจัดระเบียบและอนุญาตให้ผู้ค้าบางรายเข้ามาทำการค้าบริเวณริมทางเท้าคืนละประมาณ 10 ราย โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นการค้าเชิงสัญลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเพาะช่างจัดกิจกรรมวาดภาพเหมือน

ผลกระทบ
- การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของปากคลองตลาด

ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณปากคลองตลาด

 

7. พัฒนาระบบควบคุมรถเก็บขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สสล. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย (รูท แม็พ) เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางเส้นทางการบริการรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตที่ได้มาพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอยของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุพิกัดพื้นที่รับผิดชอบและเส้นทาง และเชื่อมโยงข้อมูล น้ำหนักมูลฝอยของรถเก็บแต่ละเที่ยว โปรแกรมประมวลผลหาค่าประสิทธิภาพของการใช้รถ และการรายงานผลในภาพรวม เพื่อให้รถเก็บขยะของแต่ละเขตทั้งขนาด 5 ตัน และขนาด 2 ตัน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้

ผลกระทบ
- ปริมาณขยะในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 10,166 ตัน/วัน มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมขนส่งไปจนถึงศูนย์กำจัด เฉลี่ย 1,100 บาท/ตัน และเมื่อรวมค่ากำจัดเฉลี่ย 500 บาท/ตัน รวมเป็น 1,600 บาท/ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่าย 16,265,600 บาท/วัน หรือกว่า 5,936 ล้านบาท/ปี
- การบูรณาการทำงานระหว่าง สสล. และสำนักงานเขต เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปัญหาป้ายโฆษณาบนทางเท้า
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
12 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยป้ายโฆษณา ทั้งตามถนน ริมทางด่วน ทางเท้า เกาะกลางถนน โดยเฉพาะบริเวณทางแยกใหญ่ๆ จะมีป้ายไฟที่มีแสงสว่างมาก ซึ่งติดตั้งโดยไม่คำนึงถึงผู้ขับขี่รถยนต์ รวมทั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะที่กลายเป็นที่ติดป้ายโฆษณา
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยอาจจัดพื้นที่สำหรับติดตั้งป้าย เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้าและให้เจ้าของป้ายเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. เหตุจี้ชิงทรัพย์บนสะพานลอย
www.facebook.com/จ่าพิชิตขจัดพาลชน
https://www.facebook.com/jarpichit
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีเกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์บนสะพานลอยคนเดินข้ามถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหตุใดสะพานลอยเดินข้ามถนนบนถนนวิภาวดีรังสิต จึงออกแบบให้มีลักษณะทึบและสูง ซึ่งทำให้เป็นจุดอับและง่ายต่อการก่อเหตุร้าย เป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามไม่ควรใช้เป็นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายโฆษณา รวมถึงซุ้มต่างๆ เนื่องจากจะบดบังการมองเห็นและทำให้เป็นจุดอับ เสี่ยงต่อการก่อเหตุร้าย ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสำรวจสะพานลอยคนเดินข้ามที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสะพานลอยคนเดินข้ามที่อาจเป็นจุดเสี่ยง เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัดระเบียบผู้ค้าถนนสีลม
7 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน,ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับผู้ค้าบนถนนสีลมในช่วงเวลากลางคืน เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือผู้ค้าในการจัดระเบียบทางเท้าถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง รวมจำนวนผู้ค้าประมาณ 600 รายว่า ที่ผ่านมาบริเวณถนนสีลม กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าไปแล้ว โดยขอความร่วมมือผู้ค้าไม่ให้ค้าขายในช่วงเวลากลางวัน และอนุโลมให้ผู้ค้าค้าขายในช่วงเวลากลางคืนมาระยะหนึ่ง แต่ กทม. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า กทม. จึงจำเป็นต้องจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าว การอนุโลมอนุญาตให้ทำการค้าในช่วงเวลากลางคืน จึงต้องยกเลิกไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคืนทางเท้าให้กับประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ใช้พื้นที่และทางสาธารณะอย่างเท่าเทียม ลดปัญหาการจราจรพื้นที่โดยรอบ รวมถึงให้ผู้ค้าในอาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างสะดวก
- กทม.ได้จัดหาพื้นที่รองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าไว้ประมาณ 1 หมื่นแผง มั่นใจเพียงพอต่อการรองรับกลุ่มผู้ค้า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ค้าบนถนนสีลมจัดตั้งตัวแทนผู้ค้าบนถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ 5 คน เข้าร่วมประชุมกับ ผอ.เขตบางรัก เพื่อหารือและหาทางออกร่วมกันในการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง ตามกำหนดเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้าทำการค้าขาย
- น.ส.สุอัมพัน เดชศรีมนตรี ตัวแทนผู้ค้าบนทางเท้าถนนสีลม ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ภายหลัง กทม. จะให้ยกเลิกการทำการค้าบนถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง โดยระบุมีประชาชนร้องเรียนเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนั้น ในฐานะผู้ค้าเห็นว่าย่านการค้าดังกล่าวมีความสำคัญ ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงขอวิงวอนให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทุเลาการบังคับคำสั่งดังกล่าว

ผลกระทบ
- ที่ผ่านมา กทม.อนุโลมให้ผู้ค้าบริเวณถนนสีลมทดลองค้าขายในช่วงกลางคืนมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมีการตั้งวางแผงค้ากีดขวางทางเท้าจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถใช้ช่องทางจราจรช่องซ้ายสุดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจากผู้ค้านำรถมาจอดขนถ่ายสินค้า ทำให้พื้นผิวการจราจรลดลง รวมถึงการขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณถนนสีลม

 

2. เร่งซ่อมรถดับเพลิง
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสภาพรถและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ กทม. หลังอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ตัดสินให้ กทม. รับรถ เรือดับเพลิง และอุปกรณ์ทั้งหมดมาใช้งานว่า ขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างการร่าง TOR เพื่อนำรถดับเพลิงที่จอดอยู่ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย 176 คัน มาซ่อมแซม ต้องใช้งบประมาณในการซ่อม 180 ล้านบาท คาด กทม. จะซ่อมรถดับเพลิงดังกล่าวได้ภายในเดือน มิ.ย. นี้ และจะนำออกใช้งานได้ปลายปี 59
- ส่วนรถดับเพลิงที่จอดบริเวณท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด กทม. ยังไม่สามารถเจรจาเพื่อขอยกเว้นค่าจอดรถในพื้นที่ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง หากผลการพิจารณาของศาลระบุให้ กทม. ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ กทม. จะเร่งดำเนินการต่อไป จากนั้นจะนำรถที่อยู่ในพื้นที่จอดท่าเรือแหลมฉบังราว 100 คัน ออกมาซ่อมแซม สำหรับรถดับเพลิงของ กทม.ที่มีอยู่ประมาณ 700 คัน เมื่อซ่อมแซมรถดับเพลิงชุดใหม่เสร็จสิ้น ของเก่าจะปลดระวาง และส่งมอบให้ท้องถิ่นอื่นๆ นำไปใช้งานต่อไป
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สปภ. จัดทำร่างการประกวดราคาการซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วที่สุด โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ (1) รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ (2) รถปั่นไฟ (3) รถบรรทุกเครื่องช่วยหายใจและเครื่องอัดอากาศ (4) รถกู้ภัยขนาดเล็ก (5) รถกู้ภัยขนาดกลาง (6) รถกู้ภัยสารเคมี (7) รถบันไดความสูง 13 เมตร และ (8) รถไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อนจะประกาศหาตัวผู้รับจ้างเพื่อจัดซ่อมให้เสร็จ ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อนำรถดับเพลิงและรถกู้ภัยออกมาใช้งาน โดยจะกระจายไปยังสถานีดับเพลิง 35 สถานีและสถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 สถานีต่อไป

ผลกระทบ
- รถและเรือดับเพลิงถูกจัดเก็บโดยไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้เสื่อมสภาพไปอย่างมาก
- มหานครแห่งความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสภาพและการซ่อมแซมรถและเรือดับเพลิง เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.

 

3.ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเขื่อนคลองลาดพร้าว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว ครั้งที่ 1 ว่า ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ตรงกัน รวมทั้งทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากรัฐบาลได้ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยวันที่ 22 พ.ค.นี้ กทม. กองทัพบก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างเขื่อนต่อไป
- ส่วนการรื้อย้ายชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำพื้นที่แนวคลองลาดพร้าว เป็นหน้าที่หลักของ พอช. ดำเนินการ และจะส่งมอบพื้นที่ให้ กทม. เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมคลอง โดยแต่ละชุมชนต้องจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์ชุมชน เพื่อเช่าพื้นที่และกู้ยืมเงินก่อสร้างบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์จากโครงการจะตั้งกลุ่มเฉพาะกิจลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ชี้แจงถึงนโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มปลุกปั่นข้อมูลดังกล่าว

ผลกระทบ
- การจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบคลองลาดพร้าว

 

4. ปรับแผงค้ายึดทางจักรยาน
3 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า จากการประชุมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ทางจักรยานผิดวัตถุประสงค์ นำรถจักรยานยนต์มาขี่บนทางจักรยาน โดยเฉพาะทางจักรยานร่วมบนทางเท้า การตั้งแผงค้า หรือตั้งสิ่งของกีดขวางทางจักรยาน เช่น ทางจักรยานในพื้นที่ถนนรัชดา-ลาดพร้าว กำแพงเพชร 2,3,4 ที่มีการร้องเรียนการตั้งแผงขายของบนเส้นทางจักรยาน ทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวด พร้อมรายงานผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่อื่นๆ เบื้องต้นให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ถึงโทษทางกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนใช้ทางจักรยานผิดวัตถุประสงค์ หรือนำสิ่งของมาตั้งวางกีดขวางทาง
- ที่ประชุมเสนอให้ยกเลิกทางจักรยานบางเส้นทาง ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานเขตพบไม่มีการใช้งาน อาทิ ถนนพุทธมณฑลสาย 2,3 บริเวณถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม และเส้นทางจักรยานเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีประชาชนใช้ เพื่อประหยัดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งจะนำเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป

ผลกระทบ
- การตรวจสอบ ควบคุม และดูแลเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดตรวจสอบและจับปรับการใช้พื้นที่ทางจักรยานผิดวัตถุประสงค์

 

5. ตั้งเสาโซลาร์เซลล์ริมคลอง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผอ.สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบริเวณแนวริมคลองที่ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปถึงว่า ที่ผ่านมา สนย. ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดังนั้น จึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหาร กทม. พิจารณา สำหรับการติดตั้งจะดำเนินการติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์เป็นชุด ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เก็บไฟ และโคมไฟ ติดตั้งแนวริมคลองที่มีทางเดินเข้าสู่ชุมชนที่ไม่มีการจ่ายไฟฟ้าไปถึง และทางเดินริมคลองจะต้องมีความกว้างมากพอที่จะสามารถติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์ได้ ระยะทาง 1 คลองเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร ติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์ระยะห่าง 20 เมตร ประมาณ 10 ต้น/คลอง รวมระยะทางทั้ง 10 คลองนำร่อง ติดตั้งประมาณ 100 ต้น และภายหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วต้องอาศัยความร่วมมือชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย

ผลกระทบ
- มาตรการด้านความปลอดภัยโดยเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในจุดมืดเปลี่ยว เพื่อป้องปรามเหตุร้ายในจุดเสี่ยง
- มหานครแห่งความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบริเวณริมคลองนำร่อง

6. เปิดประมูลฝังกลบขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล. จะเปิดประมูลจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ระยะที่ 4 ไม่น้อยกว่า 2,100 ตัน/วัน งบประมาณ 2,600 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการจ้าง 5 ปี โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารการประมูลวันที่ 9 มิ.ย. 59 และกำหนดให้เสนอราคาในวันที่ 17 มิ.ย. 59

ผลกระทบ
- การจัดการขยะของ กทม. ประกอบด้วยขยะอินทรีย์ รวมถึงมูลฝอยอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ จะนำไปทำปุ๋ยหมัก โดยจะมีโรงงานหมักปุ๋ยอยู่ที่อ่อนนุช ส่วนขยะรีไซเคิลเจ้าหน้าที่จะคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล ด้านขยะอันตราย รวมถึงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ จะถูกนำไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม.

 

7. เปิดช่องทางรับฟังความเห็นพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
2 ฉบับ สยามรัฐ, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการและโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แจ้งว่า ได้เปิด 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้แก่ www.chaophrayaforall.com ตู้ปณ.90 บางซื่อ กทม. 10800 เพจ Facebook : Chao Phraya for All หรือ Email : Chaophrayaforall @gmail.com และ โทร. 091-738-6859 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

ผลกระทบ
- การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

8. เสนอ ‘สาทรโมเดล’ แก้รถติด 5 ฉบับ
มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวถึงการดำเนินโครงการ “คมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดสาทรโมเดล” ว่า เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนาการเดินทาง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน และสามารถใช้เป็นแบบเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่อื่นๆ หรือเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ได้ โดยมีการเสนอให้จัดทำเป็นแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศไทยในอนาคตด้วย
- นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานร่วม “โครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดสาทรโมเดล” กล่าวว่า การแก้ปัญหาจราจรติดขัดสาทรโมเดลมีกำหนดสิ้นสุดปลายปี 59 เบื้องต้นได้หารือกับ รมว.คค. เพื่อผลักดันการใช้สาทรโมเดลในการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพื่อกำหนดเป็นนโยบายของรัฐในการผลักดันให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งต้องเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องกับแผนงานเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลง

ผลกระทบ
- โครงการสาทรโมเดลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 57 พบทำให้การจราจรช่วงสาทรเหนือดีขึ้น โดยกำหนดมาตรการจัดรถรับส่งโรงเรียนเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จัดพื้นที่โครงการจอดแล้วจร มีการใช้มาตรการเหลื่อมเวลาทำงานที่มีพนักงานบริษัทเข้าร่วมกว่า 4,300 คน รวมถึงการพัฒนาจุดตรวจจับการจราจรเพื่อให้ปรับไฟจราจรให้สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวบนท้องถนน ทำให้การเคลื่อนที่ของรถเพิ่มขึ้นจาก 11-13 กิโลเมตร/ชั่วโมง มาเป็น 16 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินโครงการสาทรโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบทางเท้าถนนนราธิวาสฯ
www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
11 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทั้ง 2 ฝั่ง จากแยกถนนนรารมย์-แยกนราธิวาสฯ ตัดถนนสาทรเหนือ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า รวมทั้งผู้ค้ายังตั้งแผงค้าหน้าร้านที่เป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่ง กทม. ต้องดำเนินการกวดขันการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด อาทิ การเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลพื้นที่ จับปรับผู้ค้าและผู้ซื้อสินค้าบนทางเท้าในบริเวณดังกล่าว รวมถึงหาแนวทาง หรือมาตรการจัดระเบียบผู้ค้าในระยะยาว
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบผู้ค้า ยากที่จะประสบความสำเร็จ หากไม่มีการกวดขันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การย้ายผู้ค้าเข้าไปในซอยยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจร เนื่องจากซอยแคบ

www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/Saynostall?fref=ts
31 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณดังกล่าว และเป็นกำลังใจให้ กทม. ดำเนินการได้สำเร็จ โดยขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องจริงจัง และพิจารณายกเลิกการจัดงานถนนคนเดินที่ถนนสีลมด้วย ขณะที่ประชาชนต้องเริ่มจากการไม่ซื้อสินค้าจากผู้ค้าบนทางเท้า

www.dailynews.co.th
https://www.dailynews.co.th/bangkok/398094
6 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าถนนนราธิวาสฯ เนื่องจากที่ผ่านมามีการตั้งแผงค้ากีดขวางทางเท้าจนประชาชนต้องลงไปเดินเสี่ยงอันตรายบนผิวจราจร โดยขอให้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณเชิงสะพานกรุงธนบุรี ฝั่งบางพลัด ตลาดโบ๊เบ๊จากโรงพยาบาลหัวเฉียว-โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เยาวราช สำเพ็ง ถ.สาธุประดิษฐ์ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์และการกวดขันดูแลพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว2. ขอให้เพิ่มสวนสาธารณะฝั่งธนบุรี
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/35171183
6 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในพื้นที่ฝั่งธนบุรียังไม่มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเพียงสวนหย่อมและสวนสาธารณะใต้สะพานเท่านั้น ขณะที่สวนสาธารณะในตลาดสวนจำปีก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ผู้บริหาร กทม. พิจารณาเพิ่มสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 มีพื้นที่ว่างประมาณ 3 ไร่ ในชุมชนโค้งกระเทียม ซึ่งเจ้าของที่ปล่อยทิ้งรกร้างกลายเป็นที่ทิ้งขยะและแหล่งมั่วสุม ขอให้ กทม. ประสานกับเจ้าของที่ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะให้ชาวฝั่งธนบุรี

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการเพิ่มสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แก้ปัญหาสุนัขจรจัด
3 ฉบับ เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ,คม ชัด ลึก
รายละเอียด
- นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณีนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. ตั้งกระทู้ถามสดในการประชุมสภา กทม. ถึงการควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีสุนัขจรจัดประมาณ 100,000 ตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ยากที่จะจับสุนัขจรจัดทั้งหมด แต่ กทม.พยายามจัดการเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัด โดยจับสุนัขจรจัดไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดประเวศ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมัน และส่วนหนึ่งจะส่งไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งสามารถรองรับสุนัขได้ 8,000 ตัว ปัจจุบันมีแล้ว 5,000 ตัว โดยร้อยละ 10-20 จะมีเจ้าของมาติดต่อรับคืน และบางส่วนมีผู้มารับไปอุปการะ ทำให้ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดทัพทันยังสามารถรองรับสุนัขได้อีก
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดประสิทธิผล กทม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย กลุ่มคนรักสัตว์ เครือข่ายคนรักหมา บูรณาการเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดมา สำหรับการเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในส่วนของการดูแลสุนัขจรจัด สนอ. อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- นายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. เสนอให้ กทม. แก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างจริงจัง และนำชุมชน ประชาชนมาช่วยในการจับสุนัขจรจัด เพื่อไปเลี้ยงดูที่สถานพักพิงสุนัขของ กทม. รวมทั้งให้ กทม. เพิ่มค่าหัวในการจับสุนัขจรจัดเพื่อส่งให้ กทม. โดยให้เงินแก่ประชาชนที่ช่วยจับสุนัขจรจัด จากเดิมที่ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการจ่ายเงินรางวัลจับสุนัขปี 2546 ระบุให้ กทม.จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กทม. ในการจับสุนัขจรจัด ตัวละ 30 บาท ควรแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ประชาชนที่จับสุนัขจรจัด และเพิ่มค่าจับสุนัขจรจัด โดยตนเสนอที่อัตราตัวละ 300 บาท

ผลกระทบ
- การควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ชุมชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ชุมชน

 

2. กทม. พร้อมจัดออกเสียงประชามติ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ส.ก. ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องการเตรียมความพร้อมของ กทม. ในการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค.59 ว่า กทม. เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ คาดพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีหน่วยออกเสียงทั้งสิ้น 6,370 หน่วย และเพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณจะใช้สถานที่ ตั้งหน่วย วัสดุ และอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งจากนี้จะจัดสัมมนา อบรมเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการออกเสียงประชามติต่อไป
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้กับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ กกต.กทม.ได้แจ้งให้คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นกรณีพิเศษสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ รวมทั้งผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้สูงอายุหากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงที่เดียวกันก็สามารถกระทำได้ โดยยื่นคำขอลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน เริ่มตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 มิ.ย. 59 โดยจะเป็นการรับคำขอเฉพาะการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล จากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนโดยไม่ผ่านองค์กรจะกำหนดเวลาให้ยื่นความประสงค์อีกครั้ง

ผลกระทบ
- การเตรียมความพร้อมการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 

3. เสนอ 3 แนวทางสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. กล่าวหลังประชุมโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองเปรมประชากร จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนรัชดาภิเษก-คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ครั้งที่ 4 ว่า กทม.ได้จัดทำแนวทางการก่อสร้างเขื่อน 3 แนวทาง ได้แก่ (1) สร้างเขื่อน ค.ส.ล. เป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์คลอง (2) สร้างเขื่อน ค.ส.ล. โดยเว้นระยะจากแนวเขตที่ดินเอกชน 12 เมตร สำหรับการจัดที่อยู่อาศัย และ (3) ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. ระยะความกว้างคลอง 38 เมตร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กทม. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดทำข้อมูล รวมทั้งนำแนวทางที่ดีที่สุดจาก 3 แนวทางเสนอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาในเร็วๆ นี้ คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 59

ผลกระทบ
- การพิจารณาแนวทางก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองเปรมประชากร
- การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณา แนวทางการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร

 

4. แผนรับมือพายุหมุนเขตร้อน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายชุมพล ชาวเกาะ ผอ.สปภ. กล่าวว่า ช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.ของทุกปี เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและมีพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. จึงอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยจากพายุหมุนเขตร้อนของ กทม. ประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจตามแผนและให้ สปภ. ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยการสนับสนุนและประสานงานสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันภัยและเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผลกระทบ
- การเตรียมการป้องกันภัยจากพายุหมุนเขตร้อนและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
- นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยจากพายุหมุนเขตร้อนของ กทม. ประจำปี 2559

 

5. เตรียมสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ส.ก. ได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภา กทม. ขอให้ กทม. ตั้งสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่เขตดอนเมือง เนื่องจากเขตดอนเมืองไม่มีสถานีดับเพลิง หรือสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่ และจากการลงพื้นที่พบชาวบ้านและประชาชนในเขตดอนเมือง จึงได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินให้กับ กทม. เนื้อที่ 200 ตารางวา ที่ถนนวัดเวฬุวนาราม เพื่อให้ กทม. นำไปใช้จัดสร้างสถานีดับเพลิงย่อยต่อไป

ผลกระทบ
- ปัจจุบันในพื้นที่เขตดอนเมืองยังไม่มีสถานีดับเพลิง หรือสถานีดับเพลิงย่อย
- นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาตั้งสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่เขตดอนเมือง

 

6. เดินหน้าสร้างเขื่อนคลองแสนแสบ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ กทม.ในส่วนของงบอุดหนุนจากรัฐบาล กทม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี 59 จำนวน 16,510 ล้านบาท โดยมี 5 โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ส่วนหนึ่งเป็นโครงการของ สนน. เนื่องจากบางส่วนติดปัญหาการขออนุมัติงบผูกพันจากกระทรวง มหาดไทย (มท.) คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก-สุดเขตกรุงเทพฯ และนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบ-คลองหลวงแพ่ง ที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ต้องให้ รมว.มท. ลงนามถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันกรณีวงเงินโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ มท. ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ กทม.จะใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี ส่วนอีก 3 โครงการที่ได้รับงบจากรัฐบาลคือ งบขุดลอกคูคลอง 36 สาย งบสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวฯ และงบพัฒนาปรับปรุงศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลกระทบ
- การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ในระยะยาว

 

7. เพิ่มความถี่เดินเรือคลองภาษีเจริญ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- สจส. แจ้งว่า ในช่วงเปิดภาคเรียน โครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญได้ปรับเพิ่มความถี่เวลาให้บริการเพื่อรองรับประชาชนได้มากขึ้น โดยวันจันทร์-วันศุกร์ จะให้บริการเดินเรือจากท่าเพชรเกษม 69-ท่าประตูน้ำภาษีเจริญ เวลา 06.00-07.00 น. ให้บริการทุก ๆ 10 นาที เวลา 07.00-08.00 น. ให้บริการทุก ๆ 15 นาที เวลา 08.00-09.00 น. ให้บริการทุก ๆ 20 นาที และจะมีเรือเสริมให้บริการที่ท่าเกษตรบางแค-ท่าสะพานตากสินเพชรเกษม แล้ววนกลับมารับผู้โดยสารที่ท่าเกษตรบางแค เริ่มเวลา 06.30 น. จากเดิมที่ให้บริการทุก ๆ 15 นาที

ผลกระทบ
- การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญในช่วงเปิดภาคเรียน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับความถี่เวลาการให้บริการเดินเรือคลองภาษีเจริญ

 

8. 88 สน. รับมือน้ำท่วมถนน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น.ด้านจราจร กล่าวว่า ได้มีหนังสือสั่งการให้ตำรวจ 88 สน. สำรวจและหาข้อมูลพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำ การขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมสั่งการให้ตำรวจราจรเตรียมอุปกรณ์สำหรับแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อาทิ เครื่องสูบน้ำ หรือแผงกั้นที่ใช้สำหรับจัดการจราจรกรณีที่มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรสูงจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่จะต้องปิดกั้นเส้นทางห้ามรถผ่านจนกว่าจะสามารถระบายน้ำได้หมด

ผลกระทบ
- จากการสำรวจเบื้องต้น ถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรจำนวนมาก ซึ่งแบ่งเป็นระดับลึก ปานกลาง และน้อย โดยมีจุดที่วิกฤติประมาณ 20 จุด อาทิ ถนนรัชดาภิเษกหน้าศาลอาญา ถนนสุขุมวิทช่วงต่อเนื่องกับ จ.สมุทรปราการ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปัญหาน้ำขังใต้แผ่นกระเบื้องปูทางเท้า
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/35164762
92 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีชาวต่างชาติโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระเบื้องปูพื้นทางเท้าของไทย เมื่อเหยียบไปแล้วมีน้ำกระเด็นใส่ขานั้น กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นบนทางเท้าในหลายพื้นที่ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากร้านค้าบนทางเท้าที่เทน้ำจากการล้างภาชนะลงบนทางเท้า ทำให้น้ำลงไปขังอยู่ด้านล่าง รวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดและขับขี่บนทางเท้า ทำให้ทางเท้าชำรุด ตลอดจนการทำทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการอัดทรายด้านล่างไม่แน่น
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยเฉพาะในจุดที่แผ่นกระเบื้องปูพื้นทางเท้าชำรุดและจุดที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนมาใช้การเทปูนแล้วฝังก้อนหินแบนๆ แทนการปูด้วยแผ่นกระเบื้อง การบดอัดทรายให้แน่นก่อนปูกระเบื้อง รวมทั้งการเปลี่ยนมาใช้อิฐตัวหนอนแบบเดิม ขณะเดียวกันต้องแก้ปัญหาการจอดรถยนต์และการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าด้วย

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและซ่อมแซมทางเท้า รวมถึงการพิจารณาเลือกวัสดุปูพื้นทางเท้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

 

2. รถสูบส้วมทำอุจจาระร่วงเกลื่อนพื้นถนน
www.facebook.com/จ่าพิชิตขจัดพาลชน
https://www.facebook.com/jarpichit
108 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีเกิดเหตุรถสูบส้วมทำอุจจาระร่วงเกลื่อนพื้นถนนตั้งแต่ ซ.นาทอง-หอนาฬิกาห้วยขวางนั้น เป็นรถสูบส้วมของ กทม. หรือบริษัทเอกชน หากเป็นของ กทม. เหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำมาใช้งาน แสดงถึงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ กทม. จะนำรถมาฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นถนนในบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่กลิ่นยังคงอยู่ จึงควรนำน้ำ EM มาราด เพื่อดับกลิ่น

www.kapook.com
https://hilight.kapook.com/view/136824
11 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวสร้างความสกปรกให้พื้นที่และทำให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน ทั้งยังเป็นสิ่งปฏิกูลที่มีเชื้อโรค กทม. จึงควรล้างทำความสะอาดถนนให้ดี
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนี้ชาวชุมชนสามารถฟ้องร้อง กทม. ได้หรือไม่ รวมทั้ง กทม. ควรกวดขันตรวจสอบบ้านเรือนที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองโดยตรงด้วย

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถสูบส้วมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถสูบส้วม