• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ มติชน

รายละเอียด

- น.ส.สุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาค กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้รับการส่งต่อความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรณีหญิงลูกจ้างชั่วคราวสังกัด กทม. รายหนึ่ง อายุ 20 ปี ถูกคุกคามทางเพศจากเพื่อนร่วมงานและถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งผู้ เสียหายไปร้องเรียนเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จากการสอบถามผู้เสียหายทราบว่า ถูกชักชวนไปเที่ยวกับเพื่อนร่วมงานหลายคนที่ จ.นครนายกแต่ถูกเพื่อนร่วมงานลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนขับรถที่ไปด้วยกันคุกคามทางเพศ แต่ผู้เสียหายขัดขืนต่อสู้หนีออกมาได้ แต่ผู้กระทำดังกล่าวได้กล่าวนินทาไปพูดต่อกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ว่าผู้เสียหายตกเป็นเมียแล้ว สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดี

- หลังจากหัวหน้างานของผู้เสียหายทั้ง 2 คน เข้าชี้แจงตามคำร้องของผู้เสียหายต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ มนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ปรากฏว่า หนึ่งในหัวหน้างานที่เข้าไปชี้แจงถูกคำสั่งโยกย้ายไปช่วยราชการภายใน สนย.โดยไม่มีตำแหน่งรองรับ ทั้งที่เป็นข้าราชการระดับ 8 ขณะที่หัวหน้างานอีกรายทราบว่า อยู่ระหว่างถูกโยกย้ายเช่นเดียวกัน และผู้เสียหายเองขณะนี้มีความเสี่ยงสูงจะถูกเลิกจ้าง

ผลกระทบ

- การป้องกันการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน กทม.

 

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบกรณีลูกจ้างชั่วคราวถูกคุกคาม   ทางเพศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ

รายละเอียด

- พ.ต.ท.ฤทธี  วิเศษคามินทร์ รอง ผกก.จร.สน.บางกอกน้อย กล่าวว่า กิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้า     สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เสนอขอปิดการจราจรบริเวณช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 26 - 28/1 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค.58 - 15 ธ.ค.59 และช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 33-35 ทั้งสองฝั่ง วันที่ 1 พ.ย.58 - 15 ธ.ค.59 เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างงานเข็มเจาะงานฐานรากและงานโครงสร้างทางวิ่งรถไฟ ฟ้า ขณะเดียวกันบริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย กทม. เสนอปิดการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณกลางแยก เพื่อขุดอุโมงค์ทางลอดช่วงกลางแยก โดยให้รถทั้งหมดใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์ไปเลี้ยวซ้ายกลับรถปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 27 และเกาะกลางปากซอยวัดรวกสุทธาราม เริ่มวันที่ 1 พ.ย.58

- จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทั้ง 2 หน่วย ได้ข้อสรุปให้กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับเหมา รฟม.เข้าพื้นที่วางแนวกั้นพื้นที่ก่อสร้างทั้ง 2 ฝั่ง ในวันที่ 25 ต.ค.58 เพื่อพิจารณาผิวจราจรที่เหลืออยู่ฝั่งละ 2 ช่องจราจร  มีผลกระทบอย่างไรบ้างและในวันที่ 1 พ.ย.58 ให้บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ฯ ผู้รับเหมา กทม. ทดลองปิดกลางแยกไฟฉาย และให้รถไปเลี้ยวกลับตามที่บริษัทเสนอ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ หากพบการทดลองดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจราจร จะพิจารณาปรับแผนโดย

ให้หน่วยงานเข้าพื้นที่ทีละหน่วยแทน

ผลกระทบ

- การจัดการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยก  ไฟฉาย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ

รายละเอียด

- นายสิระ  เจนจาคะ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนพรหมสัมฤทธิ์และชุมชนร่วมใจพัฒนา ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผกก.สน.ดอนเมือง เพื่อทวงถามขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการติดประกาศให้รื้อบ้านในชุมชน โดยเฉพาะบ้านที่ติดกับคลองเนื่องจากปลูกบ้านรุกล้ำไปในที่สาธารณะ และมีข้อตกลงจะจ่ายค่าเยี่ยวยาให้ แต่ภายหลังไม่มีการจ่ายค่าเยียวยาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่าง มาก จึงรวมตัวขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลอง

- พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผกก.สน.ดอนเมือง กล่าวว่า ตำรวจจะเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างประชาชนที่เดือดร้อนกับสำนักงานเขต ดอนเมืองจะเยียวยา หรือประนีประนอมในทางใดได้บ้าง เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตกลงหาทางออกที่ดี

ผลกระทบ

- การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น

- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ   จัดระเบียบคลอง

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

รายละเอียด

-  นางเบญทราย  กียปัจจ์ รองโฆษกของ กทม.กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ     ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน คาดจะได้บริษัท  ที่ปรึกษาโครงการอย่างเร็วที่สุดภายในเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นจะออกแบบโครงการ โดยตั้งเป้าหมาย  การออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 59 และจะของบประมาณก่อสร้างในปี 60

- ผว.กทม.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา ด้วยความรวดเร็วและรอบคอบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบกับความรู้สึก ของประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องการมีส่วนร่วม โดยให้ออกแบบการก่อสร้างโครงการควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งต้องระมัดระวังด้านกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบตามมาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ

ผลกระทบ

- การสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์   การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน

รายละเอียด

- พล.ต.ต.วิชัย  สังข์ประไพ ทปษ.ของ ผว.กทม.    กล่าวเปิดการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระจันทร์ พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า กทม.มีนโยบายคืนทางเท้าให้ประชาชน เพื่อใช้สัญจร โดยสะดวกและปลอดภัย สำนักงานเขต  พระนคร จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ โดยยกเลิกการ ทำการค้า ห้ามผู้ค้าตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณถนนพระจันทร์โดยเด็ดขาดตั้งแต่วัน ที่ 12 ต.ค.เป็นต้นไป พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดอำนวยการดูแลพื้นที่ 50 นาย ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ หากพบผู้ค้าฝ่าฝืนจะขนย้ายแผงค้าทันที พร้อมปรับในอัตรา 2,000 บาท ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ต.ค.กทม.มีกำหนดจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนมหาราช-บริเวณ   ท่าช้างต่อไป ซึ่งมีผู้ค้ากว่า 300 ราย โดยห้ามผู้ค้าตั้งวางแผงค้าเด็ดขาดเช่นกัน

- สำหรับตลาดสะพานเหล็ก หรือคลองโอ่งอ่างที่มีผู้ค้ายื่นอุทธรณ์คำสั่ง กทม.และได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสิทธิของผู้ค้าที่สามารถกระทำได้ แต่ กทม.ยืนยันจะเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองตามกำหนดเดิมคือ วันที่ 20 ต.ค.นี้เป็นต้นไป พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป้าหมายต่อไปคือ ย่านบางลำพู ซึ่งสภาพปัจจุบันมีแผงค้าตั้งวางบนทางเท้าเต็มพื้นที่เช่นกัน

ผลกระทบ

- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก

- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ข้อคิดเห็น

- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, แนวหน้า

รายละเอียด

- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. เป็นประธานเปิดการจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ เวลา 16.45 น. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พระชนมพรรษา โดยปีนี้สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์จัดงานภาย ใต้แนวคิด “มงคล พร บริสุทธิ์...เฉลิมพระเกียรติองค์พ่อหลวง” เพื่อแสดงพลังความสามัคคีและร่วมใจของประชาชนทั้งชาติในการถือศีลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปร่วมถือศีล กินเจ ทั้งนี้ไฮไลต์จะมีการผัดหมี่มังกรฟ้า 9 มงคล ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในงาน

ผลกระทบ

- การจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช  ประจำปี 2558

ข้อคิดเห็น

- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลงานเจเยาวราชประจำปี 2558

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

10 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน, พิมพ์ไทย, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ

รายละเอียด

- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณ ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 100-116 ว่า เมื่อคืนวันที่ 11 ต.ค.    มีฝนตกทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เฉพาะในพื้นที่เขตลาดพร้าวปริมาณฝนเฉลี่ย 70 มม./ชั่วโมง ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรประมาณ 20 ซม.  สนน.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ที่ได้ พร่องน้ำเตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว หลังจากฝนตกหนักระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 80 ซม. เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำบนผิวจราจรลงคลอง     เจ้าคุณสิงห์ไปยังคลองลาดพร้าว เพื่อลงสู่คลองแสนแสบและผันลงอุโมงค์พระรามเก้าต่อไป

- เจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่ง สนน.จะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองและเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดทั้ง สัปดาห์ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาและเรดาร์ตรวจสภาพอากาศของ กทม.แจ้งเตือน ซึ่งจะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดเดือน ต.ค.

ผลกระทบ

- การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขัง และการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น

- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา     น้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม    ในพื้นที่กรุงเทพฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย

รายละเอียด

- นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้การจัดทำตั๋วร่วมอยู่ระหว่างออกแบบระบบและจัดทำระบบชำระเงินแบบหัก บัญชีร่วมกัน (Clearing House) เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง คาดตั๋วร่วมใบแรกจะเริ่มใช้ได้ในเดือน ก.พ.59 ซึ่งจะนำร่องใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน และภายในเดือน มิ.ย.59 จะนำระบบ M-Pass และ Easy Pass เข้ามาใช้ในระบบตั๋วร่วม โดยระบบตั๋วร่วมจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ส.ค.59

ผลกระทบ

- การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

- การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมใช้ระบบตั๋วร่วมในรถไฟฟ้าบีทีเอส

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด

- พล.ต.สรรเสริญ  แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด หลังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้มีผู้ป่วยมากกว่าปกติ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน เช่น การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเก็บกวาดบ้านให้สะอาด เมื่อพบผู้ที่มีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้ง อสม. และทีมหมอครอบครัว เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคทันที เพื่อช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

ผลกระทบ

- ข้อมูลจาก สธ. ในเดือน ต.ค.58 พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศกว่า 80,000 ราย โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณที่พักอาศัยและเรือกสวนไร่นา ผู้ป่วยมักถูกยุงกัดช่วงกลางวัน

ข้อคิดเห็น

- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

รายละเอียด

- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเชิงลึกถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เนื่องจากการจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ จะมีความแตกต่างจากเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ เพราะกรุงเทพฯ เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ ทำให้รูปแบบการทำงานอาจแตกต่างกัน แต่ด้วยความน่าสนใจของกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตบริเวณแม่น้ำ จึงได้ให้คณะทำงานเร่งรัดศึกษาและสรุปเป็นข้อเสนอนำเข้าที่ประชุม ท.ท.ช. ในครั้งหน้า โดยให้ดึงสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงจุดเด่นในแต่ละเขตของกรุงเทพฯ มานำเสนอแบบเชื่อมโยงกัน

ผลกระทบ

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น

- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4 ฉบับ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ

รายละเอียด

- พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวหลังประชุมข้อราชการของ มท. ประจำสัปดาห์ว่า ส่วนใหญ่เป็นการติดตามงาน โดยเฉพาะการดูแลประชาชนในภาวะฝนน้อยและฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง เพราะเกษตรกรจะได้รับผลกระทบ โดยเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ แล้ววางมาตรการรับมือ เช่น หากน้ำน้อยจะสามารถปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนได้หรือไม่ โดยจะกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอีกครั้งในวันที่ 13 ต.ค.นี้ เน้นการให้คำแนะนำประชาชนเรื่องการใช้น้ำ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ รวมถึงวางกรอบแผนงานตามความต้องการของชุมชน

ผลกระทบ

- การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&