• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม (คค.) กล่าวหลังประชุมยกร่างแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขนส่งมวลชนใน เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-Map) ระยะที่ 2 ว่า จะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 10-20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นไป สำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าระยะที่ 2 จะเน้นก่อสร้างเพิ่มเติมในเส้นทางรถไฟฟ้าเดิมที่ยังขาดช่วง (missing link) เพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อสมบูรณ์มากขึ้น และสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในกับชั้นนอก และเชื่อมต่อไปยังรถไฟนอกเมือง หรือระหว่างเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น รถไฟฟ้าไฮสปีดเทรน หรือรถไฟทางคู่ เพื่อกระจายคนออกไปอยู่นอกเมือง โดยเน้นก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางที่เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังเมืองบริเวณรอบๆ ในระยะรัศมี 100 กิโลเมตร คือ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมการเดินทางให้ครบทุกทิศทาง โดยเส้นทางที่จะสร้างใหม่ต้องเชื่อมต่อกับเส้นทางเดิมหรือเส้นอื่นๆ ด้วย
- การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงด้านใต้ ช่วงพุทธมณฑล สาย 4- มหาชัย อาจต้องชะลอ เพราะติดปัญหาต่อต้านจากคนในพื้นที่ ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จากเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.8 กม. มีการต่อขยายเส้นทางเพิ่มอีก 5 กม. ไปยังจุดก่อสร้างโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง บางผึ้ง ซึ่งต้องรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ
- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า เพื่อพัฒนาขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามการยกร่างแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขนส่งมวล ชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวกรณีประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ร้องเรียนถังดับเพลิงแบบหิ้วขนาด 10 กิโลกรัม ที่ กทม.นำมาติดตั้งไว้หน้าบ้านประชาชนไม่มีน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิงได้จริง และตั้งข้อสังเกตมีการเปลี่ยนถังครั้งล่าสุดเมื่อปี 58 แต่ที่ตัวถังกลับมีตัวหนังสือเขียนว่าเป็นถังที่จัดซื้อตามงบประมาณปี 54 อีกทั้งบริเวณบ้านของตนอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร แต่ถังดับเพลิงกลับมีการติดตัวหนังสือข้างถัง ระบุเป็นถังของสถานีดับเพลิงบางเขน ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้สถานีดับเพลิงลาดยาวและบางซ่อนว่า หลังเกิดเหตุถังระเบิด เขตฯ มีการเก็บคืนเพื่อตรวจสอบ หลังการสุ่มตรวจแล้วพบไม่มีปัญหาจากตัวถังและสารเคมีข้างใน สนค. จึงมอบหมายให้เขตนำกลับไปติดตั้งให้ชุมชนและประชาชน ซึ่งถังที่นำไปจากเขตจะมีการเขียนที่ตัวถังเป็นทรัพย์สินของ กทม. หรือเป็นทรัพย์สินของเขตนั้นๆ ในกรณีที่มีการเขียนว่าเป็นของสถานีดับเพลิง อาจเป็นการจัดซื้อของสถานีดับเพลิง
- พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ฟักสังข์ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สปภ. ดูแลพื้นที่สถานีดับเพลิงบางเขน กล่าวว่า สถานีดับเพลิงไม่มีนโยบายจัดซื้อถังดับเพลิงแบบหิ้วเพื่อมอบให้ชุมชน หรือบ้านเรือนประชาชนมานานแล้ว ส่วนใหญ่เป็นถังเขตที่นำไปแจก อีกทั้งหากมีการแจกถังจาก สปภ.จะติดชื่อที่ถังว่าเป็นทรัพย์สินของ สปภ. ไม่มีการติดว่า จากสถานีดับเพลิงใด คาดกรณีดังกล่าวอาจเป็นการแอบอ้างของผู้อื่น โดยใช้ชื่อหน่วยงาน กทม.

ผลกระทบ
- การตรวจสอบคุณภาพถังดับเพลิงของ กทม.
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงแบบหิ้วที่ติด ตั้งในชุมชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด,  กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
- นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะทำงานดำเนินการรื้อย้ายผู้บุกรุกพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุชว่า ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ผู้บุกรุกพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งลักลอบปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยและร้านค้ารับซื้อของเก่า ทั้งยังมีการเจาะผนังกำแพงรั้วศูนย์ฯ เพื่อทำเป็นทางเข้าและทางออก ทำให้เกิดปัญหาในการดูแลทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ราชการ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เจรจาและชี้แจงผู้บุกรุก เพื่อขอความร่วมมือในการรื้อย้าย รวมถึงสำรวจข้อมูลผู้บุกรุกที่แท้จริงทั้งหมดให้ถูกต้องและชัดเจนอีกครั้ง เพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทาง การแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการรื้อย้ายต่อไป

ผลกระทบ
- จากการสำรวจเบื้องต้น พบมีผู้บุกรุกพื้นที่ของศูนย์ฯ เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 256 หลังคาเรือน และมีชุมชนที่เจาะกำแพงของศูนย์ฯเพื่อใช้เป็นทางเข้าและทางออกอีก 3 ชุมชน  ประกอบด้วย ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนเกาะมุสลิม และชุมชนสามบาท

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดแนวทางแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายอรรถพร สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า กทม. เตรียมจัดงานตลาดกลางกรุง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ. 59 เวลา 13.00-20.00 น. ณ เกาะพญาไท บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและมีคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ ประกอบการโดยตรง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชน อีกทั้งยังมีสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน Bangkok Brand อาหาร เครื่องดื่ม และการฝึกสอนอาชีพระยะสั้น

ผลกระทบ
- การส่งเสริมการกระจายรายได้ ขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดกลางกรุงบริเวณเกาะพญาไท

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รผอ.สนน. กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ กทม.จัดทำแผนพัฒนาคลองแสนแสบ ขณะนี้แผนดังกล่าวแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเสนอรัฐบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 10 โครงการ ตั้งเป้าหมายพัฒนาใน 2 ปี
-  ในระยะแรก กทม. จะปรับปรุงคุณภาพน้ำช่วงรามคำแหง-คลองตัน และก่อสร้างเขื่อนถาวร 2 จุด คือ บริเวณวัดบำเพ็ญเหนือ-ประตูระบายน้ำมีนบุรี ที่มีปัญหาคลื่นกระแทกบ้านเรือนประชาชนระหว่างที่มีการเดินเรือโดยสาร ระยะทาง 5 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 61 ส่วนบริเวณช่วงประตูระบายน้ำหนองจอก-สุดเขตกรุงเทพฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปีนี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี

ผลกระทบ
- การปรับปรุงฟื้นฟูคลองแสนแสบตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาคลองแสนแสบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

11 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, มติชน,บ้านเมือง, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,เดลินิวส์, M2F, กรุงเทพธุรกิจ,  ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวในการเป็นประธานพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยกำหนดแนวเขตก่อสร้างในพื้นที่โครงการฯ ในระยะ 25-38 เมตร ตามสภาพคลองตามธรรมชาติเดิมก่อนถูกรุกล้ำ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการระบายน้ำเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเตรียมแผนงาน 3 ด้าน ดำเนินการควบคู่กัน ได้แก่ แผนการก่อสร้าง แผนการจัดหาที่อยู่อาศัย และแผนการประชาสัมพันธ์
- แผนการก่อสร้าง กทม. จะก่อสร้างความยาวสองฝั่งคลอง 45.30 กิโลเมตร คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 62 เมื่อโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน จะช่วยเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนและการระบายน้ำได้มากขึ้นกว่าร้อยละ 80 อีกทั้งทำให้ง่ายต่อการขุดลอกทำความสะอาดคลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งสองฝั่งคลองและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลอง รวมถึงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมสองฝั่งคลองให้ดีขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 8 เขตของกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรและทางจักรยาน เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เชื่อมสู่ระบบขนส่งมวลชน ล้อ ราง เรือ ในปัจจุบันและอนาคตให้สะดวกขึ้นตลอดจนเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูก สร้างรุกล้ำคลองสาธารณะนำไปสู่การจัดระเบียบชุมชนแออัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีต่อไป

ผลกระทบ
- การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตาม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

6 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติรายละเอียด

รายละเอียด
- พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความว่า “โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง" จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันยุงลาย เริ่มต้นจากที่บ้านและขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการให้หน่วยงาน ในพื้นที่ดำเนินการ     “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่   ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
- นอกจากนี้ สธ.ต้องร่วมมือกับรัฐมนตรีในประเทศอาเซียนสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันโรค ไข้เลือดออก และขอให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาอุปกรณ์ตบยุงไฟฟ้าให้แข็งแรงมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้ในพื้นที่ภาคใต้ เพราะในพื้นที่ปลูกยางพารามียุงลายเป็นจำนวนมาก
- นพ.โสภณ  เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด ผอ.โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กำชับให้รณรงค์กวาดล้างและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยให้โรงพยาบาลเน้นการตรวจวินิจฉัยเร็วและเฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางมาจาก 26 ประเทศเสี่ยงไวรัสซิกา หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น คนไข้ที่ป่วยพร้อมกันเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอาการ 2 ใน 3 คือ ไข้ผื่น ปวดข้อ ตาแดง และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเส้นประสาทอักเสบ นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สธ. และโรงเรียนทั่วประเทศ รณรงค์ 5 ส. 3 เก็บ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.- 13 เม.ย.59

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์

รายละเอียด
- น.ส.นภาภรณ์ สวัสดิมงคล ผอ.สปท. กล่าวว่า       ในวันแห่งความรักเป็นวันที่ประชาชนนิยมจดทะเบียนสมรส แต่ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ โดยมีสำนักงานเขตเปิดให้บริการจดทะเบียนสมรส 38 เขต ซึ่งมี 5 เขตให้บริการนอกสำนักงานเขต ได้แก่ 1) เขตวัฒนา ให้บริการที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล  ถนนสุขุมวิท 2) เขตสะพานสูง ที่ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ทาวน์ (รามคำแหง) และเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตด้วย 3) เขตบางเขน โครงการเวนิส ดิ ไอริส ถนนวัชรพล 4) เขตบางกะปิ บริเวณสนามกีฬาแฟลตการเคหะแห่งชาติ หลังที่ 22 และ 5) เขตบางรัก อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง
- ส่วนสำนักงานเขตที่ไม่ได้เปิดให้บริการมี 12 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย ทุ่งครุ ธนบุรี หนองแขม         วังทองหลาง สัมพันธวงศ์ ลาดพร้าว ลาดกระบัง สาทร คลองสาน ดินแดง และเขตบางแค
ผลกระทบ
- การให้บริการจดทะเบียนสมรส    ในวันแห่งความรัก

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายสมพงษ์  เวียงแก้ว รผอ.สนน. กล่าวว่า ภายหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ กทม.จัดเก็บผักตบชวาตามแม่น้ำ คู คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ไม่กีดขวางทางระบายน้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ตลอดจนแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางน้ำ สนน.ได้วางแผนการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาระยะเร่งด่วน  1,161 คลอง รวมความยาว 2,272 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มจัดเก็บมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้ว 545 คลอง ความยาวรวม 1,002 กิโลเมตร หรือร้อยละ 44 ของแผนดำเนินการ
- ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในกรุงเทพฯ ขณะนี้ระดับน้ำในคลองต่างๆ ในพื้นที่ตะวันออกเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง กทม.จึงปิดประตูระบายน้ำไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในคลองให้ ประชาชนยังใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในคลองต่ำลงไปเรื่อยๆ และอาจเน่าเสีย หรือส่งกลิ่นเหม็น เพราะไม่มีน้ำหมุนเวียน โดยจะนำน้ำจากแหล่งน้ำที่เก็บกักไว้หรือแก้มลิงที่ยังพอมีอยู่ ให้นำมาใช้รักษาระบบนิเวศไปจนถึงต้นฤดูฝนปีนี้และใช้หมุนเวียนไล่น้ำเสียให้ มากที่สุด รวมทั้งนำน้ำจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ  ที่บำบัดแล้วปล่อยลงคลอง เพื่อช่วยเจือจางน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมใช้รดต้นไม้ในสวนฯ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำประหยัดให้มากที่สุด เพื่อให้เพียงพออุปโภคบริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงฤดูฝน

ผลกระทบ
- พื้นที่เขตรอบนอกที่ทำการเกษตรอาจประสบปัญหาภัยแล้งเร็วกว่าปกติ เนื่องจากน้ำในเขื่อนภูมิพล, สิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้อยประกอบกับช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงจนเกิดภาวะน้ำเค็มรุกขึ้นมาตั้งแต่ปาก อ่าวไทยจนถึงช่วงเทเวศร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืชเกษตรและต้นไม้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาเร่งด่วน รวมทั้งการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

8 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, M2F, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด
- นายวัลลภ  สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ค้าปากคลองตลาดและตัวแทนตลาดที่รองรับผู้ ค้าว่า กทม.มีนโยบาย   จัดระเบียบปากคลองตลาด เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะ    ให้ประชาชน โดยให้ผู้ค้าทั้งหมดกว่า 1,400 ราย ค้าขายได้ถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้ จากนั้นตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.  เป็นต้นไป ผู้ค้าต้องย้ายไปค้าขายที่ใหม่ที่ถูกกฎหมาย โดย กทม.ได้ประสานผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง 3 แห่ง คือ ตลาดปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน และตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ให้คิดค่าเช่าผู้ค้าในอัตราที่ไม่แพงและคงอัตราเดิมไปตลอด พร้อมขอเว้นค่าเช่าในเดือนแรก
- นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รป.กทม. กล่าวยืนยันว่า กทม.ต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะต้องไม่มีผู้ค้าคนใดฝ่าฝืนขายดอกไม้อยู่บริเวณทางเท้าที่เป็นการกีด ขวางจราจรสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอีกต่อไป จึงขอความร่วมมือจากผู้ค้าให้หาแนวทางอยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดเดิมเพียง 100 เมตรเท่านั้น ซึ่งไม่ทำให้เสน่ห์ของปากคลองตลาดเสียไป และจากนี้ทุกๆ ที่จะดำเนินการ  ในรูปแบบเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ เพื่อจัดระเบียบบ้านเมืองอย่างจริงจัง

ผลกระทบ
- บริเวณปากคลองตลาดมีผู้ค้า    บนทางเท้าและผิวจราจร ทำให้ประชาชนประสบปัญหาในการเดินทางอย่างมาก เนื่องจากรถติดขัดและประชาชนไม่สามารถเดินบนทางเท้าได้
- มีผู้ค้าบางส่วนเข้าใจว่าการจัดระเบียบครั้งนี้ กทม.ทำเพื่อเอื้อผลประโยชน์เอกชน ทั้งยังมีการแจ้งว่าค่าเช่าแผงมีราคาแพงและผู้ค้าต้องเสียค่าแรกเข้า 3-8 แสนบาท จึงได้สอบถามกับตลาด ซึ่งแต่ละแห่งยืนยันไม่เป็นความจริง

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณปากคลองตลาดและการจัดสถานที่รองรับ ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. กล่าวกรณี       มีกระแสข่าวตนพร้อมทีมงานฝ่ายการเมืองทุกคนจะลาออกว่า ตนรวมทั้งทีมงานจะไม่มีการลาออก ยังคงทำงานต่อจนครบวาระ
- นางบุศกร  คงอุดม ลผว.กทม. กล่าวยืนยันว่า ทีมงานทั้ง รผว.กทม. ทปษ.ของ กทม. และทีม ลผว.กทม. ทุกคนยังคงหนักแน่นพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เหลือจนครบวาระ
- นายวสันต์  มีวงษ์ โฆษกประจำตัวของ ผว.กทม.     กล่าวว่า ยังมีงานตามแผนอีกหลายงานที่ ผว.กทม. จะต้องลงพื้นที่ รวมถึงการเปิดสวนวารีภิรมย์หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วในเดือน ก.พ.นี้

ผลกระทบ
- การปฎิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร กทม.

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายรักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ