• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานสรุปประเด็นเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 

8. ตรวจสอบลิฟท์บีทีเอสเพลินจิต

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด

- พ.ต.ท.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ สารวัตรจราจร สน.ลุมพินี กล่าวว่า กรณีประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน 1197 เกี่ยวกับการก่อสร้างลิฟต์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ปากซอยนายเลิศ บดบังทัศนวิสัยผู้ใช้ถนน และตั้งแต่มีการก่อสร้างทำให้เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง/สัปดาห์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบริเวณดังกล่าวพบมีปัญหาจริงจึงเตรียมประสานกับผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อเร่งระบายรถ เนื่องจากซอยดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก

 

ผลกระทบ

- การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร จากการก่อสร้างที่บดบังทัศนวิสัย    

- ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างลิฟท์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ปากซอยนายเลิศที่บดบังวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 

7. โอนภารกิจจราจร

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด

- พล.ต.ต.อภิสิทธิ์  เมืองเกษม ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) กล่าวถึงการโอนภารกิจด้านการจราจรของ บก.จร.ไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับการของ กทม.ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมา กทม.ยังไม่ได้ส่งหนังสือหรือประสานมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และ บก.จร.แต่อย่างใด โดย กทม.ทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียว ซึ่งเห็นว่าหาก กทม.มีความตั้งใจจะรับโอนภารกิจควรหารือร่วมกับ บช.น.และ บก.จร.ก่อน ส่วนการโอนภารกิจเฉพาะการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรเท่านั้น ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากภารกิจของตำรวจจราจรมีหลายด้าน   หาก กทม.ประสงค์จะรับโอนภาระหน้าที่ไปกำกับดูแลเอง จำเป็นต้องโอนไปทั้งหน่วยงาน

 

ผลกระทบ

- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความพร้อมการรับโอนภารกิจด้านการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 

6. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายพินิต  เลิศอุดมธนา ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวว่า กทม.ได้จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง 8 ซุ้ม ถนนราชดำเนินนอก 4 ซุ้ม และถนนศรีอยุธยา 5 ซุ้ม ในซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ มีการประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ กทม.ได้รับพระราชทานจากสำนักพระราชวัง ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และพานพุ่มเงิน  พุ่มทอง ข้อความทรงพระเจริญ และประดับตกแต่งซุ้มด้วยดอกไม้โทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ส่วนบริเวณถนนที่จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ กทม.จะประดับตกแต่งไฟตลอดเส้นทางจนถึงวันที่ 8 เม.ย.นี้

 

ผลกระทบ

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอการทรงเจริญพระชามายุครบ 5 รอบ

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ของ กทม.และการประดับตกแต่งไฟตลอดเส้นทางบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก และถนนศรีอยุธยา เพื่อแสดงความจงรักภักดี

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 

5.  โมโนเรลวัชรพล

3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายชม ตินติธรรมถาวร วิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-พระราม 9-ท่าพระ ของ สจส. กล่าวว่าหลังจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีเทา ครั้งที่ 3 พบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวเส้นทางและสถานี โดยเฉพาะเส้นวัชรพล-ทองหล่อ เนื่องจากเป็นเส้นทางนี้ที่มีระบบขนส่งสาธารณะน้อยมาก และไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชน ทั้งนี้ หลังรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ จะเร่งทำรายงานสรุปผลให้ กทม.พิจารณาภายใน 2 เดือน รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม   (อีไอเอ) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดขั้นตอนนี้ใช้เวลา 6 เดือน เพื่อเริ่มการก่อสร้างประมาณปลายปี 59 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปลายปี 62

- นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. กล่าวว่า   จากนี้จะยื่นรายงานอีไอเอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)และในระหว่างรอการอนุมัติอีไอเอ สจส.จะศึกษารูปแบบการลงทุนโครงการไปด้วย

 

ผลกระทบ

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีเทาช่วงวัชรพล-พระราม 9 -ท่าพระ

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 

4 ฉบับ แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด

รายละเอียด

- นายอรรถพร สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า สภากาชาดไทยจัดให้มีการประกวดขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เม.ย. 58 ซึ่ง กทม.มอบหมายให้สำนักงานเขตหนองแขมออกแบบและจัดทำรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ กทม.ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท 

- กทม.ได้ร่วมออกร้าน “กรุงเทพมหานคร” ในการจัดงานกาชาดประจำปี 58 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-7 เม.ย.58 โดยจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  ที่ผ่านมา เพื่อร่วมถวายพระราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสเจริญ  พระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา สถานที่ตั้งร้าน “กรุงเทพมหานคร” มี 2 แห่ง คือ บริเวณลาน พระบรมรูปทรงม้า ด้านหน้าสวนอัมพร หัวมุมสี่แยกถนนศรีอยุธยา และบริเวณประตูทางเข้าสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

 

ผลกระทบ

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58

- การออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2558

 

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดขบวนรถแห่เฉลิมพระเกียรติฯ ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2558 ซึ่ง กทม.ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ณ ร้าน “กรุงเทพมหานคร” เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 

2 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด

รายละเอียด

- น.ส.ตรีดาว  อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานเทศกาลสงกรานต์หลายจุดทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ (1) งาน Water Festival 2015 วิถีน้ำ วิถีไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.58 บริเวณ 7 จุดหลัก (2) เทศกาลสงกรานต์ถนนสีลม 2558 “Bangkok Songkran Festival@Silom (BSS @ Silom)” วันที่ 12-14 เม.ย.58 (3) งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2558 ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.58 โดยอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

- กทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและประกาศเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในช่วงสงกรานต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.ประจำปี 58 ณ สปภ. โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประจำจุดเสี่ยงต่างๆ 36 จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-15 เม.ย.58 

- สจส.ได้ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และร่วมกับศูนย์แท็กซี่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมตรวจกับตำรวจในจุดสัญจรผ่านเข้า-ออกหลักของกรุงเทพฯ ด้วย

 

ผลกระทบ

- มาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาล

 

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์

รายละเอียด

- ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า การประชุมสภา กทม.วันที่ 1 เม.ย.นี้จะเร่งรัดการพิจารณาเรื่องงบประมาณเป็นพิเศษ โดยให้หน่วยงานกำหนดนโยบายและทิศทางให้ชัดเจน พร้อมกำชับให้เน้นการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก รวมถึงให้เสนองบประมาณให้เหมาะสมกับสัดส่วนของประชากร เพื่อให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 59 ของกทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- เรื่องที่รัฐบาลมอบหมายนโยบายเร่งด่วน  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งต้องผ่านฝ่ายบริหาร สภา กทม.จะพยายามพบปะกับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม.ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแนวทางการบริหารงานและเสนอแนะแนวทางจากสภา กทม.ในการแก้ปัญหาของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งให้ฝ่ายบริหารกำชับกับทุกหน่วยให้มีความพร้อมในการเสนอของบประมาณ เน้นการใช้จ่ายงบฯ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุด

 

ผลกระทบ

- ปัจจุบัน กทม.มีรายจ่ายสูงมาก ขณะที่รายรับค่อนข้างต่ำ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจำเป็นต้องตัดทอนในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็น

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักงานเลขานุการสภา กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของสภา กทม.

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์

รายละเอียด

- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำกับการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นศรีเดิมว่า กทม.จะดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดความสูง 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัด ขณะนี้ได้ออกแบบตัวอาคารเสร็จสิ้นแล้วใช้งบก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท คาดการจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 59

 

ผลกระทบ

- กทม.เช่าอาคารสำนักงานการประปาสาขาแม้นศรีจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเวลา 30 ปี ค่าเช่าปีละ 25 ล้านบาทตั้งแต่ปี 55 ที่ผ่านมามีการใช้งานเฉพาะการจัดทำบ้านพักคนเร่ร่อนเท่านั้น

 

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรี

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นพ.โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และสำนักระบาดวิทยา สธ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ย้อนหลัง และทบทวนรายงานการเปลี่ยนแปลงของไวรัสเดงกี วิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในปี 58 สรุปได้ว่าในปี 58 คาดจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 60,000-70,000 ราย และพบผู้ป่วยเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 0.11 อัตราการป่วยสูงสุดจะอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และ 10-14 ปี ตามลำดับ และมีแนวโน้มอัตราการป่วยในกลุ่มวัยผู้ใหญ่สูงขึ้น กลุ่มอาชีพที่พบมากสุดส่วนใหญ่ คือ กลุ่มนักเรียน

ผลกระทบ
- ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 มี.ค.58 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5,571 ราย เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตาย    ร้อยละ 0.05 กลุ่มอายุที่อัตราป่วยสูงสุด คือ 10-14 ปี อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ 43.85 

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ และการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายไตรภพ  ขันตยาภรณ์ ผอ.กองพัฒนาระบบจราจร สจส. กล่าวว่า ตามที่ กทม. ได้จัดทำโครงการจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 48 ในสมัยของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดำรงตำแหน่ง ผว.กทม. โดยโครงการดังกล่าว กทม.ได้ให้เอกชนลงทุนและให้ผลตอบแทนในการติดป้ายโฆษณาได้จุดละ 1 ป้าย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อโครงการดังกล่าวสิ้นสุดสัญญากับเอกชนในเดือน มี.ค.นี้ กทม. จะดำเนินการพัฒนาจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะที่มีประมาณ 150 จุด ทั่วเขตพื้นที่ชั้นในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เบื้องต้นจะยังไม่รื้อถอนจุดจอดดังกล่าว แต่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากขึ้น โดยจะติดตั้งกล้อง CCTV เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นจุดเรียกรถโดยสาร และมีโครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อื่นได้มากขึ้น อาทิ (1) จัดทำเป็นจุดจอดรถจักรยานในบางพื้นที่ (2) ปรับปรุงเป็นจุดเรียกรถแท็กซี่และแสดงข้อมูลการเดินทางโดยแท็กซี่สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม ส่วนรูปแบบการปรับปรุงในระยะยาวอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร กทม. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
- ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะประสบปัญหาด้านการให้บริการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับให้รถแท็กซี่จอดในจุดจอด ทำให้รถแท็กซี่จอดรับผู้โดยสารอย่างไม่เป็นระเบียบ ขณะที่ประชาชนสามารถเรียกแท็กซี่จุดใดก็ได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการปรับปรุงการใช้ประโยชน์จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะของ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ ซึ่งมีสถิติเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า กทม. จึงดำเนินการรณรงค์ "เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่" อย่างเข้มข้น ขณะนี้มีร้านค้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว 237 แห่ง มีร้านค้าที่ให้ความร่วมมือจัดจุดจอดรถแท็กซี่ 140 ร้าน มีพื้นที่จอดรถได้ 427 คัน หลังจากนี้ กทม.จะมอบให้ตัวแทน 6 กลุ่มเขตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กับร้านที่เข้าร่วมโครงการต่อไป  โดยจะแถลงข่าวเปิดโครงการในวันที่ 7 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. และจัดกิจกรรมรณรงค์วินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ในวันที่ 10 เม.ย. บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  สี่แยกปทุมวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น.

ผลกระทบ
- โครงการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” และการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาล