• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ แนวหน้า

รายละเอียด

- รายงานข่าว โครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 พ.ค.นี้ ซึ่งประชาชนที่ใช้บริการจะรวมตัวกันมาที่ศาลาว่าการ กทม.  เพื่อยื่นขอเรียกร้องให้ กทม.จัดการเดินเรือต่อไป    - บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ได้สำรวจการให้บริการพบประชาชนตอบรับดี มีผู้ใช้บริการมากกว่าที่คาดการณ์ เฉลี่ย 2,400 คน/วัน เวลาใช้บริการมากที่สุดช่วงเช้า 06.00-07.15 น. 1,200 คน ช่วงเย็น 18.15-19.15 น. 900 คน ทุก 15 นาที มีผู้รอคิวขึ้นเรือไม่ต่ำกว่า 100 คน และจากที่ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาประเมินผลโครงการ พบปัญหาในการเดินเรือ     ที่ต้องปรับปรุงคือ รูปแบบเรือที่ใช้ขนาดใหญ่สร้างคลื่นเกิดผลกระทบฝั่งคลอง ควรปรับรูปแบบเรือเป็นเรือลดคลื่น ความเร็วไม่เกิน 10-20 กม./ชม. ซึ่ง KT ได้เสนอผลศึกษาไปยัง สจส.เพื่อดำเนินการจัดหาเรือที่เหมาะสมต่อไป

- KT ได้เสนอขอให้ กทม.ขยายการทดลองให้บริการเดินเรือออกไปอีก 9 เดือน เพื่อในระหว่างนี้จะได้จัดหาเรือที่เหมาะสมตามผลการศึกษาที่จะไม่ส่งผลกระทบ กับประชาชนริมฝั่งคลอง พร้อมปรับปรุง  ท่าเทียบเรือ ขยายเพิ่มเส้นทางเดินเรือออกไปอีก 4 ท่า จนถึงโรงเรียนวัดหนองแขม และอาจพิจารณาแนวทางบริหารจัดการเดินเรือตามผลการศึกษาอัตราค่าโดยสารที่ เหมาะสม 10-15 บาท

ผลกระทบ

- ท่าเรือคลองภาษีเจริญจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีบางหว้า ช่วยส่งต่อการเดินทางและบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนเพชรเกษม อีกทั้ง  ช่วยด้านเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงช่วยด้านการระบายน้ำ

ข้อคิดเห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ หลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด

- พ.ต.อ.เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร บก.จร. กล่าวถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่ง ขึ้นสะพานข้ามแยกรัชโยธินว่า หลังจากรวบรวมข้อมูลศึกษารายละเอียดจากปัจจัยต่าง ๆ และเสนอไปยัง บช.น. เพื่อให้พิจารณาปรากฏหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัจจัยทางด้านกายภาพโดยรวมของสะพานที่อาจส่งผลให้เกิดอันตราย    ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์ จึงเดินหน้าศึกษาหาวิธีโดยร่วมกับ สจส.พิจารณาเปิดสี่แยกไฟแดงเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งบริเวณใต้สะพานข้ามแยกรัช โยธิน โดย บก.จร.ศึกษาความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบด้านจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป คาดจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้

- สะพานข้ามแยกรัชโยธินมีปัญหารถจักรยานยนต์แอบลักลอบขึ้นสะพานมากที่สุด เนื่องจากเส้นทางถนนรัชดาภิเษกบังคับเลี้ยวซ้ายเพื่อให้รถจักรยานยนต์ทุกคัน ไปกลับรถที่บริเวณหน้ากองปราบปราม

ผลกระทบ

- บริเวณขอบสะพานข้ามแยกรัชโยธินมีความสูง 90 ซม. อีกทั้ง  รถที่วิ่งบนสะพานมีความเร็วสูงถึง 80 กม. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อคิดห็น

- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับ     กองบังคับการตำรวจจราจรในการแก้ปัญหารถจักรยานยนต์แอบลักลอบขึ้นสะพานข้าม แยกรัชโยธิน

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

5 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด,  สำนักข่าวไทย, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด

- พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำรวจสิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับคนพิการ รองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ โดยสถาบันการศึกษา 11 แห่ง    จะลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในถนนสายหลัก 20 สาย เพื่อให้ กทม.เร่งปรับปรุงตามหลักการออกแบบสำหรับคนทั้งมวลเพื่อรองรับรถประจำทาง NGV ที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เตรียมจัดสรรมาให้บริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ หรือผู้อ่อนแอทางร่างกายให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คค. กล่าวว่า เดือน ก.ค.นี้ จะส่งมอบรถประจำทาง NGV ให้บริการในถนนสายหลักลอตแรก 50 คัน จากนั้นจะเพิ่มเป็น 489 คันภายในเดือน ก.ย.นี้

ผลกระทบ

- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการและผู้สูงอายุในการโดยสารรถโดยสารประจำทางชานต่ำ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์

รายละเอียด

- พ.ต.ท.พงษ์สวัสดิ์  เสียมสวัสดิ์ รอง ผกก.จร.สน.พหลโยธิน กล่าวถึงความคืบหน้าการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า   สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ว่า ยังไม่ได้รับการประสานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สน.พหลโยธิน    ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ได้สำรวจข้อมูลด้านการจราจร เพื่อเตรียมวางแผนรองรับ โดยจะเสนอให้รื้อสะพานทีละฝั่ง ส่วนพื้นราบต้องคงช่องจราจร เหลือฝั่งละ 3-4 ช่อง จากเดิมพื้นราบ 2 ช่อง นอกจากนี้ ต้องปรับสัญญาณไฟที่แยกรัชโยธินใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพหลโยธิน อย่างไรก็ตาม ก่อนดำเนินการต้องมีการพิจารณาร่วมกับทั้งผู้รับเหมาและระดับกองบังคับการ โดยแผนการเข้าพื้นที่เบื้องต้นคาดจะเป็นช่วงเดือน ก.ค.นี้

ผลกระทบ

- การแก้ปัญหาการจราจรในระหว่างการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนพหลโยธินในระหว่างดำเนินการรื้อถอนสะพานข้าม แยกรัชโยธิน

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน

รายละเอียด

- นายอมฤต  สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  เขตดินแดง กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน บริเวณทางเท้าถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ หน้าศาลพระพิฆเนศแยกห้วยขวาง-บริเวณปากทางตลาดเกียรติธงชัย มีผู้ค้าทั้งสิ้น 114 ราย ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารร่วม     จัดระเบียบผู้ค้า โดยห้ามผู้ค้าตั้งวางแผงขายสินค้าบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งเขตฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ค้ารับทราบและผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือใน การจัดระเบียบพื้นที่

-  ยังมีกลุ่มผู้ค้าในจุดผ่อนผันบริเวณหน้าตลาด ห้วยขวาง 600 ราย ซึ่ง กทม. จะดำเนินการจัดระเบียบ โดยยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวทั้งหมด พร้อมเตรียมจัดพื้นที่ให้ผู้ค้าไปขายในตลาด หรือพื้นที่อื่นแทน โดยจะจัดประชุมผู้ค้า เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและกำหนดวันดำเนินการจัดระเบียบในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ผลกระทบ

- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชน

- การจัดสถานที่ค้าขายใหม่ให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ

ข้อคิดเห็น

- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน

รายละเอียด

- นายกังวาฬ  ดีสุวรรณ ผอ.สนน. กล่าวว่า ปัจจุบันประตูระบายน้ำและบ่อสูบน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ละจุด เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่ต่ำกว่า 1 ตัน/วัน รวมแล้วจัดเก็บขยะที่ไหลมาอยู่บริเวณประตูระบายน้ำได้ราว 200 ตัน/วัน กทม. จึงประสานไปยังสำนักงานเขตต่าง ๆ ให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีบ้านเรือนบริเวณคลองและประชาชนงดการทิ้งขยะไม่ เป็นที่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาไขมันอุดตันตามท่อระบายน้ำ ซึ่งเกิดจากการทิ้งเศษอาหารไขมันในท่อระบายน้ำของร้านค้าหาบเร่แผงลอย ริมทาง โดย กทม. ต้องเร่งกำจัดไขมันดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกวดขันผู้ค้าไม่ให้ทิ้งเศษขยะเศษอาหารลงในท่อระบายน้ำอย่างเด็ดขาด

ผลกระทบ

- ปัญหาขยะเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาพบมีเศษขยะอุดตันตามตะแกรงระบายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณลำคลองมีขยะที่มีขนาดใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เฟอร์นิเจอร์ ตู้ โซฟา ส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำอย่างมาก

 

ข้อคิดเห็น

- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือน้ำ เสียลงแม่น้ำคูคลองและ   ท่อระบายน้ำ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รพ.บางขุนเทียน-เจรจาค่าเช่าสร้าง รพ.ดอนเมือง

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายพีระพงษ์  สายเชื้อ รป.กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล (รพ.) ผู้สูงอายุบางขุนเทียนขนาด 400 เตียงว่า สนย.   อยู่ระหว่างแก้ไขร่างประกวดราคาตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดจะได้ผู้รับเหมาภายในปี 58 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่วน รพ.ดอนเมืองขนาด 400 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาค่าเช่าที่ดิน  ในกรรมสิทธิ์ของวัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลบริเวณถนนนาวงประชาพัฒนา เนื้อที่ 38 ไร่ ระยะเวลา 30 ปี

ผลกระทบ

- สาเหตุที่การก่อสร้าง รพ.ดอนเมืองล่าช้า จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกในปีนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้อัตราค่าเช่าที่ดินในกรรมสิทธิ์ของวัดปากน้ำฯ ระยะเวลา 30 ปี วงเงิน 700 ล้านบาท แต่ผู้บริหาร กทม.และสมาชิกสภา กทม.เห็นว่าเป็นเงินที่สูงเกินไป จึงขอเจรจาต่อรองใหม่

- มหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น

- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนและโรงพยาบาลดอนเมือง

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ

รายละเอียด

- นางผุสดี  ตามไท รผว.กทม. กล่าวกรณี        นายภูเมธ  กมลศุภกิตต์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง กทม. พร้อมผู้นำชุมชุม       ในกรุงเทพฯ เข้าพบเพื่อยื่นรายชื่อ 100,000 ชื่อเพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ถึงรัฐบาลผ่าน กทม.พร้อมเรียกร้องให้ กทม.จัดทำแผนควบคุมการเข้าถึงบุหรี่และอบายมุขในพื้นที่รอบสถานศึกษาว่า กทม.พร้อมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากพิษบุหรี่ โดย สนอ.จะเปิดให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง เป็นจุดร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่

ผลกระทบ

- จากข้อมูลที่เครือข่ายฯ สำรวจเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในบ้านกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมาจำนวน 75 คน พบร้อยละ 85 เคยสูบบุหรี่ เริ่มสูบอายุน้อยที่สุดคือ 9 ปี โดยซื้อในร้านค้าใกล้โรงเรียนใกล้ชุมชนในแบบแบ่งขาย

ข้อคิดเห็น

- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ

รายละเอียด

- นายมนัส  แจ่ม เวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า หลังการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินส่วนที่ปรับขึ้นให้ส่วนราชการได้ทันรอบการจ่ายเงิน เดือนของเดือน มิ.ย.58 อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ส่วนราชการต่างๆต้องจัดทำเงินเดือนของข้าราชการแต่ละคนในบางหน่วย งานใหม่ โดยกรมบัญชีกลางประเมินจะมีหน่วยราชการร้อยละ 80 สามารถส่งเรื่องมายังกรมบัญชีกลางภายใน 15 มิ.ย. ซึ่งกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายให้ทันทีในงวดวันที่ 25 มิ.ย. เป็นการจ่ายทั้งเงินเดือนใหม่ของเดือน มิ.ย. พร้อมกับเงินตกเบิกอีก 6 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.57-พ.ค.58

- หลังมีมติเรื่องเงินเดือนข้าราชการ กรมฯ ยังได้เตรียมเสนอกระทรวงการคลังให้ประกาศ เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนลูกจ้างประจำให้สอดคล้องกับข้าราชการ มีหลักเกณฑ์คือ (1) ลูกจ้างประจำของส่วนราชการทุกราย ได้ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1 ขั้น (2) ขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ทุกตำแหน่งเพิ่มขึ้น 3 ขั้น (3) ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (ค่าจ้างตัน) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในรอบการประเมินที่แล้ว (1 เม.ย.-30 ก.ย.57) ให้นำค่าตอบแทนพิเศษมานับรวมเป็นขั้นค่าจ้างตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 (หยุดเบิกค่าตอบแทนพิเศษ)

ผลกระทบ

- การเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเดือนใหม่และเงินเดือนที่ตกเบิกให้แก่ข้าราชการ

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมดำเนินการปรับขึ้นเงินเดือนและโครงสร้าง เงินเดือนข้าราชการ กทม. ใหม่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด

- พล.ต.ต.อดุลย์  ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า ขณะนี้ บช.น. ได้เสนอตั้งกองทุนจราจรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มใน พ.ร.บ.จราจร  ทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อให้การบริหารจัดการเงินค่าปรับจากคดีจราจรมีความคล่องตัว และทำให้การบริหารงบประมาณเพื่อนำมาจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว มากขึ้น สำหรับส่วนแบ่งค่าปรับที่จะต้องแบ่งให้หน่วยงานท้องถิ่นอาจมีการพิจารณาให้ ลดลงกว่าอัตราเดิม โดยเป็นของตำรวจ ร้อยละ 80 และส่งให้ท้องถิ่นร้อยละ 20

ผลกระทบ

- ปัจจุบันกฎหมายกำหนดหากดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตำรวจต้องส่งเงินให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งค่าปรับจราจรในกรุงเทพฯ ตำรวจต้องส่งมอบให้ กทม. ในอัตราร้อยละ 50 เพื่อที่ กทม.จะได้จัดสรรคืนมาให้เป็นรูปของงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ด้านการจราจร แต่ที่ผ่านมาการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อคิดเห็น

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณจากส่วนแบ่งค่าปรับให้ บช.น.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ

รายละเอียด

- นายสุรพล  อนวัช พงศ์พันธ์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. กล่าวว่า การซ่อมสะพานข้ามทางแยก 3 แห่ง ได้แก่ (1) สะพานข้ามแยกถนนเพชรบุรี-ถนนพิษณุโลก หรือแยกยมราช (2) สะพานข้ามแยกถนนเพชรบุรี-ถนนราชปรารภ หรือแยกประตูน้ำ และ (3) สะพานข้ามแยกถนนเพชรบุรี-ถนนพญาไท หรือแยกราชเทวี ที่ กทม. ปิดซ่อมในเวลากลางคืนตั้งแต่เดือน ส.ค.57 และกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.58 มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดออกไป เนื่องจากยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพราะสะพานทั้ง 3 แห่ง อยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น  อย่างไรก็ตาม สนย. จะเร่งซ่อมแซมเพื่อเปิดใช้สะพานทั้ง 3 แห่งโดยเร็ว หากเป็นไปตามแผนคาดจะเปิดให้ใช้ได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้

ผลกระทบ

- ผลกระทบด้านการจราจรระหว่างวันที่ดำเนินการซ่อมแซมสะพานข้ามทางแยก

ข้อคิดเห็น

- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานข้ามแยก 3 แห่ง   ในพื้นที่กรุงเทพฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@