• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

14 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,  ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, เอเอสทีวี 360 องศา

รายละเอียด
- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ว่า เป็นห่วงเรื่องรูปขบวนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการต่างๆ ในการดูแลให้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แคบต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งได้สั่งการให้ตำรวจและทหาร ประสานงานกันในการดูแลความปลอดภัย
- พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ ประชาชนอย่างพร้อมเพรียง พร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงโขนพระราชทานในวันที่ 12-13 ธ.ค. และนิทรรศการทำดีแด่พ่อ ส่วนการซ้อมใหญ่ในเส้นทางจริงกำหนดไว้เป็นวันที่ 29 พ.ย.นี้ พล.อ.ประวิตร จะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย

ผลกระทบ
- การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, สยามรัฐ

รายละเอียด
- นายศรีสุวรรณ  จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลองยื่นหนังสือต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ร้องเรียน ผอ.สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) และ ผอ.เขตหลักสี่ กรณีสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง มีพฤติการณ์กระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง
         
ผลกระทบ
- ที่ผ่านมามีความพยายามจะเร่งให้ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ อาทิ เขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตจตุจักร เป็นต้น เพื่อนำที่ดินเปล่ามาดำเนินโครงการบ้านมั่นคงตามความต้องการของ พอช. แต่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน และไม่มีการเข้าไปทำความเข้าใจกับชุมชนก่อน ทั้งยังปล่อยให้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยอาคารและกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด
- นายธวัชชัย  จันทร์งาม ผอ.กองการท่องเที่ยว สวท. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้ง ที่ 36 ประจำปี 2559 "ปีท่องเที่ยววิถีไทย      เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร" ระหว่างวันที่ 13-17 ม.ค.59  ณ สวนลุมพินี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 โซนหลักคือ โซนที่ 1 เส้นทาง "12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus" นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของ 24 จังหวัด และชมภาพยนตร์ไทยในอดีตที่หาชมได้ยาก โซนที่ 2 โซนหมู่บ้าน 5 ภูมิภาค นำเสนอแลนด์มาร์คของแต่ละภาคการแสดงที่หาชมได้ยากยิ่ง และโซนที่ 3 ที่ กทม. ได้รวมของดีจาก 50 ชุมชนในกรุงเทพฯ ชม ชิม ช้อป อาหารอร่อยสินค้า และโซนที่ 4 เวทีกิจกรรมพบกับการแสดงจำอวดหน้าม่าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผลกระทบ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศ

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ที่สวนลุมพินี
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, สยามรัฐ

รายละเอียด
- นายอรรถพร  สุวัธนเดชา รป.กทม. กล่าวว่า  กทม. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ เวลา 07.00 น. บริเวณตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. ในการนี้ได้กราบนมัสการสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร และร่วมลงเรือเพื่อบิณฑบาตพร้อมพระสงฆ์อีก 89 รูป ใช้เรือ 45 ลำ นอกจากนี้ ได้คัดเลือกพ่อ 88 คน ลงเรือ เพื่อร่วมตักบาตรในเรือและมีขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติและเรือการแสดงต่างๆ       อีก 25 ลำ ร่วมกิจกรรม

ผลกระทบ
- การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

8 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, M2F, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด
- นางเบญทราย  กียปัจจ์ รองโฆษกของ กทม. กล่าวถึงผลการจัดงานลอยกระทงประจำปี 58 ว่า หลังการจัดงาน กทม. จัดเก็บขยะกระทงได้ 825,614 ใบ แบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 754,587 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.4 และกระทงที่ทำจากโฟม 71,027 ใบ คิดเป็นร้อยละ 8.6 ทั้งนี้ จำนวนกระทงในปีนี้ลดลงจากปี 57 (จำนวน 982,064 ใบ) คิดเป็นร้อยละ 16.8 และมีจำนวนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.2 อย่างไรก็ตาม สถิติจำนวนการเก็บกระทงที่ลดลงดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการที่ กทม.รณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทงครอบครัวละ 1 ใบ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง
- สำหรับกระทงที่ กทม. จัดเก็บจะส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์ฯอ่อนนุช สายไหม และหนองแขม เพื่อทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยกระทงขนมปังจะนำไปแปรรูปเป็นอาหารปลา ส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะนำไปหมักผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และกระทงที่ทำจากโฟมจะถูกนำส่งโรงงานรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆ

ผลกระทบ
- การจัดเก็บและทำลายขยะกระทง ที่จัดเก็บได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บและทำลายขยะกระทง
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ไทยรัฐ, สยามรัฐ

รายละเอียด
- นางผุสดี  ตามไท รผว.กทม. กล่าวในการสัมมนานำเสนอบทเรียน “การทำงานชุมชนนำร่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลใน ครอบครัว” เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 58 ว่า จากสถิติการใช้ความรุนแรงตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.58 พบมีราว 30,000 คน เด็กถูกกระทำ 19,000 คน สตรี 12,000 คน โดยร้อยละ 90 ของกลุ่มเด็กเป็นหญิงอายุระหว่าง 10 – 15 ปี ส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ การแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและครอบครัวต้องอาศัยภาคประชาสังคม หรือชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ปัญหาลดลง โดยต้องเริ่มจากผู้นำชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหา
- น.ส.อังคณา  อินทสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า ผลดำเนินโครงการคุ้มครอง สวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวผ่านกระบวนการทำงานของชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยมีกลไกภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกว่า 2 ปี ใน 4 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน ชุมชนวัดโพธิ์เรียงเขตบางกอกน้อย ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต ชุมชนบ้านคำกลาง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พบว่าสามารถลดปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลกระทบ
- จากการศึกษาใน 4 พื้นที่นำร่องพบปัจจัยกระตุ้นใช้ความรุนแรงกว่าร้อยละ 90 มาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นชายที่มีฐานคิดจากค่านิยมชายเป็นใหญ่
- การยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาความรุนแรงเชิงบูรณาการ

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ แนวหน้า

รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. ให้การต้อนรับนายคุราอูจิ  อิซาโอะ ประธานสมาคมกลุ่มปกครองตนเองคิวชูและที่ปรึกษาสมาพันธ์ความสัมพันธ์  ฉันมิตรไทยญี่ปุ่นแห่งสภาจังหวัดฟุกุโอกะ         ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับมอบรถดับเพลิง 1 คัน เป็นรถดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดมีเครื่องสูบ ยี่ห้อ HINO โดยจังหวัดฟุกุโอกะรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ที่ผ่านมา กทม. ได้เคยรับมอบรถดับเพลิงจากจังหวัดฟุกุโอกะมาแล้ว 9 คัน เมื่อปี 57 ซึ่ง กทม. ได้ส่งรถดับเพลิงไปประจำการสถานีดับเพลิงในกรุงเทพฯ 9 สถานี ได้แก่ สถานีดับเพลิงยานนาวา, สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ, สถานีดับเพลิงบางชัน, สถานีดับเพลิงพระโขนง, สถานีดับเพลิงบางเขน, สถานีดับเพลิงบางซ่อน, สถานีดับเพลิงบางแค, สถานีดับเพลิงทุ่งครุ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลกระทบ
- การประสานความร่วมมือระหว่างสภา กทม. และสภาจังหวัดฟุกุโอกะ
- ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำรถดับเพลิงที่ได้รับจากสภาจังหวัดฟูกูโอกะไปใช้งาน
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

15 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการรายวัน 360°, สำนักข่าวแห่งชาติ, พิมพ์ไทย, M2F

รายละเอียด
- พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการจับกุมกลุ่มที่เตรียมออกมาเคลื่อนไหวในช่วงกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงที่จะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด และกรุงเทพฯ ได้เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” วันที่ 11 ธ.ค.58 อย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุก พื้นที่และร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้น
- พล.ต.ต.มงคล  วรุณโณ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร (รรท.ผบก.จร.) กล่าวว่าได้ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกจราจรใน กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ซึ่งในวันปั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดเซอร์วิสเลนในเส้นทางปั่นจักรยานตลอด 29 กิโลเมตร โดยตั้งวางกรวยยาง 1 ช่องจราจร ในเส้นทางปั่น แต่หากจุดใดมีช่องเดินรถประจำทาง หรือช่องทางคู่ขนานใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องเซอร์วิสเลน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาลที่จะต้องส่งผู้ป่วย รวมทั้งรองรับประชาชนที่เข้าร่วมขบวนปั่นในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่าง ปั่นจักรยาน นอกจากนี้ บช.น. ได้ประสานไปยัง กทม. เพื่อขอกรวยยางเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 อัน เพื่อนำมาวางและจัดช่องทางเซอร์วิสเลน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลกระทบ
- การดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- การอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรในวันจัดกิจกรรม

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad”

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ สนน. ได้ดำเนินโครงการเกือบแล้วเสร็จตลอดแนว 77 กิโลเมตร ในระดับความสูง 2.80-3 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เหลือเพียงช่วงบริเวณถนนทรงวาดประมาณ 200 เมตร ที่ยังมีบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างเจรจากับประชาชนเพื่อรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจาก พื้นที่เพื่อให้ กทม.เข้าพื้นที่ก่อสร้างแนวเขื่อนถาวร ส่วนอีกจุดที่ยังไม่สามารถก่อสร้างเขื่อนถาวรได้คือ บริเวณร้านขนาบน้ำ และร้านริเวอร์ บาร์ เขตบางพลัด แต่ทางร้านได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยสร้างเขื่อนชั่วคราวไว้
- ในปี 59 คาดปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย  กทม. จึงได้เตรียมแผนบริหารจัดการในพื้นที่ โดยเฉพาะการควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าพื้นที่เพื่อรักษา คุณภาพน้ำในคลอง  ให้ใสและไม่ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ การปล่อยน้ำเข้าคลองสายต่างๆ จะดำเนินการในช่วงหลังหมดฤดูฝน คือในเดือน พ.ย.- มี.ค. เท่านั้น ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมย่านชานเมืองกรุงเทพฯ สำนักงานเขตต่างๆ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ได้ประกาศแจ้งเตือนและขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดทำนาปรัง พร้อมแนะนำให้หันมาพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน

ผลกระทบ
- การก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในคลอง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด

- นายอภิรัฐ  ตราดุษฎี รผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค. 58    ที่สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส    มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 และเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดสวน หลวง ร.9 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2530 ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยในวันที่ 5 ธ.ค.จะมีกิจกรรมพิเศษ การแสดงดนตรีจาก 4 เหล่าทัพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและในเวลา 19.29 น. เชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรพร้อมกันทั่วประเทศและชมพลุเฉลิมพระ เกียรติฯ พร้อมกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน

ผลกระทบ
- การจัดงาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9” ประจำปี 2558

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9”

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้กำหนดจุดเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว เฉพาะในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 58-22 ก.พ. 59 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ โดยรับลงทะเบียน 4 แห่ง คือ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ (เขตหลักสี่) ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค(เขตสวนหลวง) สำนักงานเขตทวีวัฒนา และศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง (เขตมีนบุรี) ให้บริการระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านทุกแห่ง

ผลกระทบ
- การเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ