ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา(กพล.) : 11000000-3621

สํานักการระบายน้ำ

53.08

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 53.08

นายสัญลักษณ์ ก้องกิจการ 2245

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) และซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) มีลักษณะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ระยะทางจากจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังไปยังคลองระบายน้ำมีระยะทางไกล ทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าว มีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับ เป็นพื้นที่ที่การจราจรมีความหนาแน่นมาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน และลดผลกระทบ ต่อการจราจร พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองได้รวดเร็วขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา(กพล.) ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) และซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) มีลักษณะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ระยะทางจากจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังไปยังคลองระบายน้ำมีระยะทางไกลทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่การจราจรมีความหนาแน่นมาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและลดผลกระทบต่อการจราจรพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองได้รวดเร็วขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา -ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง -ก่อสร้างบ่อรับ – บ่อดัน ท่อขนส่งน้ำ และท่อระบายน้ำแรงดัน ค.ส.ล. จำนวน 12 แห่ง -ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,300 เมตร -ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ จำนวน 1 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.08 (2018-09-26)

53.08

26/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดัน - เจาะเสาเข็มผนังกำแพงกันดินบ่อสูบน้ำ จำนวน 94 ต้น - งานดันท่อขนาด 1.80 ความยาว 70 เมตร

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.08 (2018-08-30)

53.08

30/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตัดพื้นผิวถนนเพื่อก่อสร้างสถานีบ่อรับบ่อดัน - ดำเนินการจมบ่อ RP3 RP4 RP5 และ DP8

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.08 (2018-08-29)

53.08

29/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดัน - เจาะเสาเข็มผนังกำแพงกันดินบ่อสูบน้ำ จำนวน 94 ต้น - งานดันท่อขนาด 1.80 ความยาว 70 เมตร

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.28 (2018-07-31)

52.28

31/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตัดพื้นผิวถนนเพื่อก่อสร้างสถานีบ่อรับบ่อดัน - ดำเนินการจมบ่อ RP4 และ DP5

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-06-29)

50.00

29/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - กรมทางหลวงและ กองบังคับการตำรวจจราจร อนุญาตให้เข้าทำงานได้ - ตัดและรื้อย้ายพื้นผิวถนน

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-05-31)

50.00

31/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตัดพื้นผิวถนนเพื่อก่อสร้างสถานีบ่อรับบ่อดัน

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-04-30)

50.00

30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-03-28)

50.00

28/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการขออนุญาต กรมทางหลวงและ กองบังคับการตำรวจจราจร

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-02-27)

50.00

27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง -

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-01-29)

50.00

29/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2561 อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2017-12-28)

50.00

28/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญา

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2017-11-29)

45.00

29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญา

ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2017-10-31)

45.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติจ้างจาก ผว.กทม.แล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก รมต.มหาดไทยให้ลงนามสัญญา

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3621

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3621

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0723

ตัวชี้วัด : ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (กสน.) (ผลลัพท์)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 210.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(*ผลประเมินโครงการ)
เป้าหมาย
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
1
0.00
1,180.00
2
0.00
705.00
3
0.00
280.00
4
0.00
80.00

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **